Alte documente de interes

IFAC: Listă de verificare în materie de sustenabilitate pentru întreprinderile mici


IFAC: Educarea contabililor pentru un viitor sustenabil


 

Accountancy Europe: Ghid de inițiere în 5 pași pentru o tranziție sustenabilă a IMM-urilor


IFAC: Elemente fundamentale ale raportării privind gazele cu efect de seră pentru contabili

 

IFAC: 8 pași pentru îmbunătățirea raportării privind gazele cu efect de seră

IFAC: Profesioniștii contabili în rolul de lideri în domeniile financiar și al afacerilor

 

IFAC: Înțelegerea raportării în materie de combatere a corupției

IFAC: Luptă globală, acțiuni locale: Manual pentru promovarea anticorupției destinat organismelor profesionale contabile (PAO-urilor)

Accountancy Europe: Directiva UE privind Pilonul 2: Efecte asupra întreprinderilor

Inițiativa pentru tehnologie a IESBA, Etapa 2

Accountancy Europe – TVA în era digitală: Modernizarea sistemului european privind TVA

IFAC: Contribuția profesioniștilor contabili
la economia circulară

Accountancy Europe: Controale interne mai solide pentru reducerea riscurilor corporative

IFAC: Priorități globale pentru profesioniștii contabili angajați și cei din sectorul public

CPA Canada-IFAC: Mentalitatea și facilitarea abilităților profesioniștilor contabili – o schimbare de paradigmă a competențelor

 

Fundația IFRS: Exemple ilustrative care să însoțească IFRS 13 Evaluarea la valoarea justă

Fundația IFRS: Efectele aspectelor legate de climă asupra situațiilor financiare 

IFAC: Rolul profesioniștilor contabili în dezvoltarea economică

CPA Canada-IFAC: Identificarea și atenuarea subiectivismului și ale dezinformării și prezentării de informații incorecte

Accountancy Europe: Cotele de TVA: Flexibilitate mai mare pentru statele membre  

Accountancy Europe: Evaluarea sustenabilității în cadrul lanțurilor de aprovizionare 

CPA Canada-IFAC: Tehnologia este o sabie cu două tăișuri care aduce atât oportunități, cât și provocări pentru profesia contabilă

CPA Canada-IFAC: Conducerea etică într-o eră a complexității și a schimbărilor digitale

IFAC: Materiale-suport fără caracter obligatoriu legate de tehnologie: întrebări frecvente cu privire la planificarea auditului

Accountancy Europe: Întrebări frecvente pe tema asigurării privind informațiile referitoare la sustenabilitate

Resilience in a Box – Top 20 de sfaturi pentru pregătirea întreprinderilor

Resilience in a Box – Lista de verificare pentru pregătirea întreprinderilor

Ghid de reziliență în afaceri – Învață cum să îți protejezi afacerea înainte de producerea unui dezastru

Resilience in a Box – Consolidarea comunităților la nivel global

Accountancy Europe: Viitorul digital al IMM-urilor

IFAC: Facilitarea dezvoltării unor organizații orientate spre obiective

IFAC-CPA Canada: Rolul profesioniștilor contabili în valorificarea datelor

Accountancy Europe: Construirea unui ecosistem eficace de combatere a spălării banilor

 

Accountancy Europe: Modificări ale politicilor fiscale pe termen lung pentru asigurarea unei redresări economice sustenabile

Acountancy Europe: Măsuri fiscale pe termen scurt: sprijinirea întreprinderilor pe perioada coronacrizei

Accountancy Europe: Construirea unei piețe credibile a obligațiunilor verzi

IFAC: Ghid pentru organizațiile profesionale contabile – dezvoltarea de bune practici pentru membrii care oferă consiliere fiscală

Accountancy Europe: Gestionarea riscurilor în IMM-uri: Insolvența

Implicații etice și de audit ale schemelor de sprijin pentru mediul de afaceri garantate de guverne în contextul COVID-19

Cum să alegi serviciul corect – Compararea serviciilor de audit, revizuire, compilare și proceduri convenite

Misiuni pe baza procedurilor convenite – o oportunitate pentru dezvoltare și valoare

Navigarea riscurilor sporite de fraudă și alte activități ilegale în timpul pandemiei de COVID-19

Riscuri de spălare a banilor și finanțare a terorismului asociate COVID-19 și posibile politici de răspuns

Ghid de bune practici în expertiza judiciară civilă din Uniunea Europeană

COVID-19 și evoluția riscurilor de spălare a banilor, finanțare a terorismului și infracțiuni cibernetice

IFAC – Fundamente ale combaterii spălării banilor

IFAC: Evoluția aptitudinilor contabile: Impactul COVID-19 și direcția pentru viitor

IFAC: Listă de acțiuni pentru asigurarea continuității în întreprinderile mici – cum să supraviețuiți și să prosperați după COVID-19

IFAC: Contabilii sprijină revenirea sustenabilă

Utilizarea specialiștilor în circumstanțele create de COVID-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primul raport al Inițiativei pentru tehnologie a IESBA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accountancy Europe: Gestionarea riscurilor în IMM-uri – dezvoltare durabilă

Aplicarea Cadrului general conceptual al Codului IESBA în circumstanțele create de COVID-19: scenarii pentru serviciile fiscale și de evaluare

Măsuri împotriva COVID-19: Evaluarea impactului și drumul către contabilitatea de angajamente

IFAC: Instrument de evaluare a măsurilor împotriva COVID-19

IAASB: Raportarea auditorului în contextul actual al evoluției mediului cauzate de COVID-19

IAASB: Evidențierea domeniilor de interes într-un mediu de audit în schimbare ca urmare a impactului COVID-19

IAASB: Auditarea estimărilor contabile în contextul evoluției actuale a mediului cauzate de COVID-19

IAASB: Misiuni de revizuire a informațiilor financiare interimare în contextul evoluției actuale a mediului cauzate de COVID-19

IAASB: Evenimente ulterioare în contextul actual al evoluției mediului – considerente de audit privind impactul COVID-19

IAASB: Continuarea activităţii în contextul evoluţiei mediului actual cauzate de COVID-19

IFAC și CPA Canada: Abordări pentru transparența beneficiarilor reali

IFRS 9 și COVID-19
IFRS 16 și COVID-19
IFAC: Recomandări pentru prezentarea informațiilor privind obiectivele de dezvoltare durabilă (SDGD)

IFAC: Planul de acțiune pentru transformarea activității. O foaie de parcurs pentru viitor

IESBA: COVID-19. Considerente privind etica și independența


Accountancy Europe: Gestionarea riscurilor asociate IMM-urilor. Cum poate contribui contabilul dumneavoastră?


Accountancy Europe: Asigurare independentă pentru formatul electronic unic european

IFAC: Rolul funcției financiare în managementul performanței întreprinderii

IFAC: Crearea valorii – Înțelegere și comunicare. Prioritățile contabililor angajați

IFAC: Profesioniști contabili angajați pregătiți pentru viitor

IFAC: Evaluarea funcției financiare – Un instrument de evaluare pentru orientarea transformării funcției financiare


IFAC: Contabili pregătiți pentru viitor – Rolurile CFO și ale funcției financiare pentru următoarea decadă

IFAC: O viziune pentru CFO și funcția financiară – De la contabilitatea pentru bilanț la contabilitatea pentru întreprindere și crearea de valoare

Chartered Professional Accountants Canada: Externalizarea serviciilor financiare și contabile. Instrument de management

Accountancy Europe:
10 idei pentru a transforma guvernanța corporativă
într-un stimulent al unei economii sustenabile

IFAC: Relația dintre expertiza contabilă și performanța în afaceri
Accountancy Europe: Intermediarii fiscali. Raportarea planificărilor fiscale transfrontaliere

Accountancy Europe: Simplificarea procedurilor privind reținerea la sursă a impozitului. Calea către reducerea costurilor de conformitate

IFAC: Rolul contabililor în gestionarea eficientă a riscurilor în întreprinderi
Accountancy Europe: A cincea Directivă
privind combaterea spălării banilor. Ce se
schimbă pentru contabili?


IFAC: Cum facem față presiunii de a reduce
onorariile. Sfaturi de gestionare a activității
pentru PMM-uri

IFAC: Competență și versatilitate. Modul
în care profesioniștii contabili angajați
generează succes organizațional durabil