Alte documente de interes

 

 

IFAC: Introducere în combaterea spălării banilor pentru profesioniștii contabili

 


 

Primul raport al Inițiativei pentru tehnologie a IESBA

 

 

Accountancy Europe: Gestionarea riscurilor în IMM-uri – dezvoltare durabilă

Aplicarea Cadrului general conceptual al Codului IESBA în circumstanțele create de COVID-19: scenarii pentru serviciile fiscale și de evaluare

Măsuri împotriva COVID-19: Evaluarea impactului și drumul către contabilitatea de angajamente

IFAC: Instrument de evaluare a măsurilor împotriva COVID-19

IAASB: Raportarea auditorului în contextul actual al evoluției mediului cauzate de COVID-19

IAASB: Evidențierea domeniilor de interes într-un mediu de audit în schimbare ca urmare a impactului COVID-19

IAASB: Auditarea estimărilor contabile în contextul evoluției actuale a mediului cauzate de COVID-19

IAASB: Misiuni de revizuire a informațiilor financiare interimare în contextul evoluției actuale a mediului cauzate de COVID-19

IAASB: Evenimente ulterioare în contextul actual al evoluției mediului – considerente de audit privind impactul COVID-19

IAASB: Continuarea activităţii în contextul evoluţiei mediului actual cauzate de COVID-19

IFAC și CPA Canada: Abordări pentru transparența beneficiarilor reali

IFRS 9 și COVID-19

IFRS 16 și COVID-19

IFAC: Recomandări pentru prezentarea informațiilor privind obiectivele de dezvoltare durabilă (SDGD)

IFAC: Planul de acțiune pentru transformarea activității. O foaie de parcurs pentru viitor

IFAC: Crearea de valoare pentru IMM-uri prin intermediul raportării integrate. Beneficiile raportării integrate

IESBA: COVID-19. Considerente privind etica și independența

Accountancy Europe: Gestionarea riscurilor asociate IMM-urilor. Cum poate contribui contabilul dumneavoastră?

Accountancy Europe: Asigurare independentă pentru formatul electronic unic european

IFAC: Crearea valorii – Înțelegere și comunicare. Prioritățile contabililor angajați

IFAC: Rolul funcției financiare în managementul performanței întreprinderii

IFAC: Evaluarea funcției financiare – Un instrument de evaluare pentru orientarea transformării funcției financiare

IFAC: Profesioniști contabili angajați pregătiți pentru viitor


IFAC: Contabili pregătiți pentru viitor – Rolurile CFO și ale funcției financiare pentru următoarea decadă

IFAC: O viziune pentru CFO și funcția financiară – De la contabilitatea pentru bilanț la contabilitatea pentru întreprindere și crearea de valoare

Chartered Professional Accountants Canada: Externalizarea serviciilor financiare și contabile. Instrument de management

Accountancy Europe:
10 idei pentru a transforma guvernanța corporativă
într-un stimulent al unei economii sustenabile

IFAC: Relația dintre expertiza contabilă și performanța în afaceri

Accountancy Europe: Intermediarii fiscali. Raportarea planificărilor fiscale transfrontaliere

Accountancy Europe: Simplificarea procedurilor privind reținerea la sursă a impozitului. Calea către reducerea costurilor de conformitate


IFAC: Rolul contabililor în gestionarea eficientă a riscurilor în întreprinderi
Accountancy Europe: A cincea Directivă
privind combaterea spălării banilor. Ce se
schimbă pentru contabili?


IFAC: Cum facem față presiunii de a reduce
onorariile. Sfaturi de gestionare a activității
pentru PMM-uri

IFAC: Competență și versatilitate. Modul
în care profesioniștii contabili angajați
generează succes organizațional durabil

IFAC: Cererea investitorilor pentru prezentarea
informațiilor sociale, de mediu și de
guvernare – Rezumat executiv

IFAC: Crearea de valoare prin intermediul gândirii integrate. Rolul profesioniștilor contabili

IFAC: De la individual la integrat. Gestionarea riscului ca parte integrantă a gestionării unei organizații

IFAC: Înțelegerea modului în care se creează valoarea

IFAC: Rolul directorului financiar și al funcției financiare în crearea de valoare