Clase CAEN

I. Activităţile care pot fi desfăşurate de experţi contabili,  potrivit O.G. nr. 65/1994, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt[1]:
5829 – Activităţi de editare a altor produse software
6201 – Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
6202 – Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
6209 – Alte activităţi privind tehnologia informaţiei
6311 – Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
6420 – Activităţi ale holdingurilor
6619 – Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activităţi de asigurare şi fonduri de pensii
6621 – Activităţi de evaluare a riscului de asigurare şi a pagubelor
6622 – Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
6810 – Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
6820 – Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
6832 – Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract
6920 – Activităţi de contabilitate şi audit financiar consultanţa în domeniul fiscal
7022 – Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
7320 – Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice
7430 – Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
7490 – Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
7820 – Activităţi de contractare pe baze temporare a personalului
7830 – Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
8211 – Activităţi combinate de secretariat
8219 – Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi activităţi  specializate de secretariat
8299 – Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi
8559 – Alte forme de învăţământ n.c.a.
9101 – Activități ale bibliotecilor, arhivelor.
II. Activităţile care pot fi desfăşurate de contabili autorizați,  potrivit O.G. nr. 65/1994, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt[2]:
6832 – Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract
6920 – Activităţi de contabilitate şi audit financiar consultanţa în domeniul fiscal
7430 – Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
7820 – Activităţi de contractare pe baze temporare a personalului
7830 – Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
8211 – Activităţi combinate de secretariat
8219 – Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi activităţi  specializate de secretariat
9101 – Activități ale bibliotecilor, arhivelor.
[1] Toate activitățile conexe activității clasei CAEN 6920 – Activități de contabilitate și audit financiar consultanță în domeniul fiscal, vor fi incluse în calculul cotizației variabile. [2] Toate activitățile conexe activității clasei CAEN 6920 – Activități de contabilitate și audit financiar consultanță în domeniul fiscal, vor fi incluse în calculul cotizației variabile.