Președinte

Președintele Consiliului superior este ales de Conferința Națională dintre membrii Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.

Alexandru Bunea

Președintele Consiliului superior al CECCAR