Muzeu

Muzeul Profesiei Contabile

“Contabilitatea este cea mai universală ştiinţă de pe pământ”,extras
din Dicţionarul Enciclopedic, Editura Ştiinţifică, Bucureşti 1984
 

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România este organismul care gestionează profesia contabilă la nivel naţional, reprezentând-o în toate structurile la nivel mondial. Istoricul impresionant al Corpului, 90 de ani de existenţă se vor aniversa anul viitor, a constituit permanent o sursă de studiu diacronic şi sincronic al diferitelor probleme legate de domeniul contabil în România. Fiecare segment al activităţilor profesiei contabile este strâns legat, în ultimul secol, de eforturile celor ce s-au aflat la temelia profesiei, s-au luptat pentru unitatea şi continuitatea acesteia, indiferent de contextul economic sau politic. 

Unul din obiectivele CECCAR a prins contur în reunirea unui ansamblu de materiale – documente, instrumente specifice, fotodocumente, mărturii scrise, atestări ale momentelor-cheie în existenţa Corpului – în cadrul Muzeului Profesiei Contabile din România. 

Iniţiativă de succes a Corpului, proiectul realizării muzeului a fost dezvoltat şi a devenit o realitate încă de anul trecut prin grija conducerii actuale a Corpului, fiind direct implicată în ducerea la bun sfârşit a acestui ambiţios obiectiv, atât în privinţa strângerii de obiecte, cât şi în cea a amenajării spaţiului, potrivit cerinţelor unui muzeu. Proiectul muzeal a apărut ca o consecinţă firească a acumulării de materiale, documente, înscrisuri, studii, vaste colecţii păstrate cu grijă venind să constituie ansamblul muzeal.

Aşadar, prin contribuţia profesioniştilor din întreaga ţară, a cadrelor didactice de profil, a echipei executivului la nivelul Aparatului Central, astăzi se poate vorbi despre Muzeul Profesiei Contabile din România, un spaţiu destinat cunoaşterii unui trecut ce obligă permanent prezentul prin realizările şi mărturiile eforturilor sale. 

Situat în sectorul 3 al Capitalei, strada Mircea Vodă nr. 35, Muzeul Profesiei Contabile cuprinde în spaţiul său un inventar de aproximativ 300 de obiecte restaurate, din care 150 de lucrări ştiinţifice, 20 de aparate de calcul, 5 medalii valoroase, zeci de documente şi recuperări de documente.

Eforturile de amenajare au implicat costuri speciale, dar şi multă pasiune, spaţiul fiind transformat într-un timp-record, în doar câteva luni, într-o locaţie primitoare pentru orice vizitator, pregătită să protejeze exponatele, din care unele au o vechime apreciabilă. 

Cu o dispunere cronologică a obiectelor, muzeul îşi propune să treacă în revistă o bogată istorie, de la primele atestări ale activităţilor contabile în România, până la amplele lucrări din prezent. Vizitatorul se poate convinge că de la abac şi răboj sau pietricelele rudimentare folosite în cele mai vechi timpuri pentru primele calcule, şi până la sofisticatele computere din ziua de azi, călătoria între vârstele contabilităţii este pasionantă şi plină de informaţii. Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România reprezintă istoria acestei profesiuni şi dorinţa profesioniştilor, reuniţi pentru prima oară sub nobila iniţiativă a lui Grigore Trancu-Iaşi în 1921, de a activa conform principiilor profesionale de ştiinţă, independenţă şi moralitate, atestări istorice ce se pot admira în cadrul colecţiei de documente şi fotodocumente ale Corpului. 

Alături de facturi, chitanţe, registre, borderouri, rapoarte financiare, se pot cunoaşte lucrări de importanţă profesională, ilustrând preocupări din cele mai îndepărtate timpuri pentru studiul contabil, alături de cele mai noi apariţii editoriale în domeniu, dovadă de continuitate a universalităţii domeniului contabil şi permanentelor implicări ale Corpului în dezvoltarea acestuia. 
Carnetele de membru restaurate şi expuse indică trecerea profesiei prin diferite perioade politice şi economice, unitatea acesteia în faţa vicisitudinilor până la recâştigarea drepturilor profesionale în 1992, printre aceste drepturi aflându-se şi independenţa.

Lucrări de valoare din patrimoniul Bibliotecii CECCAR se regăsesc pe rafturile muzeului, colecţii rare, princeps sau recuperări din colecţii personale, prin generozitatea extraordinară a unor cunoscuţi profesionişti contabili sau chiar anonimi: “Curs de comerţ şi contabilitate”, dr. V. M. Ioachim – Tipografia Curţii Regale – 1927; “Plăţile fără numerar”, Ştefan I. Demetrescu – Cartea Românească – 1931; “Curs de contabilitate publică” – prof. G. Alesseanu; “Temeiuri de Economie Forestieră Generală” – dr. Ilie C. Demetrescu – Ed. Societăţii Progresul Silvic – 1942, “Studiul întreprinderilor comerciale şi industriale” – Virgil N. Madgearu – 1944; “Expertiza contabilă” – 1986, “Cartea gestionarului” – 1972, “Principii ale contabilităţii” – 1973, precum şi altele.

Muzeul Profesiei Contabile din România este un proiect destinat profesioniştilor contabili, viitorilor experţi contabili, studenţilor şi elevilor din instituţiile de învăţământ cu profil economic, dar şi oricărui vizitator dornic de cunoaştere. 
Acest proiect este rezultatul eforturilor susţinute ale CECCAR – Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, al anilor de documentare, strângere şi conservare minuţioasă a obiectelor aparţinând domeniului. Rezultatele acestor acţiuni de colectare şi păstrare în patrimoniul naţional al ştiinţei contabile în România pot fi apreciate doar vizitând Muzeul Profesiei Contabile din România.