Raport anual de activitate persoană fizică și juridică în 2022
Raport anual de activitate persoană fizică și juridică în 2022
Raport anual de activitate persoană fizică în anul 2022 Raport anual de activitate persoană juridică în anul 2022 Vă reamintim că viza de exercitare a profesiei acordată de CECCAR în 2022 este valabilă până la 31 martie 2023. Facilitățile...

CECCAR a emis Normele sectoriale privind prevenirea și combaterea spălării banilor, aplicabile profesioniștilor contabili
CECCAR a emis Normele sectoriale privind prevenirea și combaterea spălării banilor, aplicabile profesioniștilor contabili
Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) a emis Normele sectoriale privind aplicarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în domeniul serviciilor oferite de profesioniștii contabili, membri...


Modificări la Procedura de acordare a garanțiilor de stat și a grantului aferentă programului RURAL INVEST
Modificări la Procedura de acordare a garanțiilor de stat și a grantului aferentă programului RURAL INVEST
În Monitorul Oficial nr. 89 din 1 februarie 2023 a fost publicat Ordinul comun nr. 794/37/2023 al ministrului finanțelor și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind modificarea și completarea Ordinului nr. 2.119/274/2022 pentru aprobarea procedurii de acordare a...

ANAF propune o serie de reglementări privind persoanele fizice cu averi mari
ANAF propune o serie de reglementări privind persoanele fizice cu averi mari
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat în transparență decizională un proiect de Ordin privind persoanele fizice cu averi mari (PFAM), în contextul demersurilor de identifice a noi vectori de creștere și de eficientizare a activității. Inițiatorii menționează,...


Noi modificări la Codul de procedură fiscală
Noi modificări la Codul de procedură fiscală
Între altele, se introduce posibilitatea realizării de către mai multe autorități fiscale din state membre, la cerere, a unor controale comune Executivul a adoptat o Ordonanță pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de...

ANAF a publicat un material informativ privind principalele modificări aduse Codului fiscal începând cu 1 ianuarie 2023
ANAF a publicat un material informativ privind principalele modificări aduse Codului fiscal începând cu 1 ianuarie 2023
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat marți, 31 ianuarie, pe site-ul instituției, la secțiunea Asistență contribuabili, un material informativ care cuprinde principalele modificări aduse Codului fiscal începând cu 1 ianuarie 2023 prin următoarele acte normative publicate...


ANAF: Procedura de stabilire a impozitului pe veniturile din înstrăinarea terenurilor agricole situate în extravilan/pachetului de control al persoanelor juridice care au în proprietate unul sau mai multe terenuri agricole situate în extravilan, în consultare publică
ANAF: Procedura de stabilire a impozitului pe veniturile din înstrăinarea terenurilor agricole situate în extravilan/pachetului de control al persoanelor juridice care au în proprietate unul sau mai multe terenuri agricole situate în extravilan, în consultare publică
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat pe site-ul instituției, pentru consultare, proiectul de ordin privind aprobarea Procedurii de stabilire a impozitului pe veniturile din înstrăinarea terenurilor agricole situate în extravilan/pachetului de control al persoanelor juridice care...

Proiect ANAF: Două noi poziții în Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat
Proiect ANAF: Două noi poziții în Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat
Este vorba despre „Impozit pe veniturile din înstrăinarea prin vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan” și „Impozit pe veniturile din transferul titlurilor de valoare și din operațiuni cu instrumente financiare derivate” Agenția Națională de Administrare...


Noutăți fiscale europene din buletinul de știri ETAF – luni, 30 ianuarie 2023
Noutăți fiscale europene din buletinul de știri ETAF – luni, 30 ianuarie 2023
Consultare a Comisiei Europene privind criteriile aferente informațiilor raportate în baza DAC7 Vineri, 20 ianuarie, Comisia Europeană a lansat un apel la comentarii referitoare la proiectul său de reglementare privind implementarea ce stabilește norme detaliate pentru...

ANAF a publicat Ghidul contribuabililor care optează pentru redirecționarea unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit/câștigul net anual impozabil pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private
ANAF a publicat Ghidul contribuabililor care optează pentru redirecționarea unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit/câștigul net anual impozabil pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat pe site-ul instituției, la secțiunea Asistență contribuabili, Ghidul contribuabililor care optează pentru redirecționarea unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit/câștigul net anual impozabil pentru susținerea entităților nonprofit...


ANAF a publicat un material informativ privind compensarea obligațiilor fiscale
ANAF a publicat un material informativ privind compensarea obligațiilor fiscale
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat pe site-ul instituției, la secțiunea Asistență contribuabili, o Broșură privind compensarea obligațiilor fiscale. Documentul cuprinde informații legate de organismul care efectuează operațiunea de compensare, obligațiile care se sting prin compensare,...

ANAF a actualizat modelul și conținutul formularului 112 „Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”
ANAF a actualizat modelul și conținutul formularului 112 „Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat pe site-ul instituției, pentru consultare, un proiect de ordin comun al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, președintelui Casei Naționale de Pensii Publice, președintelui Casei Naționale de Asigurări Sociale de...


Noutăți legislative fiscal-contabile: Sinteza principalelor prevederi
Noutăți legislative fiscal-contabile: Sinteza principalelor prevederi
Conf. univ. dr. Marcel VULPOI, expert contabil 1. Ordinul ANAF nr. 59/2023 privind modificarea Ordinului președintelui ANAF nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă,...

Aplicația Ghișeul.ro poate fi accesată direct de pe telefonul mobil
Aplicația Ghișeul.ro poate fi accesată direct de pe telefonul mobil
Aplicația mobilă Ghișeul.ro, disponibilă în App Store și Google Play Store, prin care pot fi plătite taxele și impozitele, a fost lansată joi de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării și Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR), informează...


ANAF a publicat un material informativ privind procedura de mediere
ANAF a publicat un material informativ privind procedura de mediere
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) aa publicat pe site-ul instituției, la secțiunea Asistență contribuabili, o Broșură privind procedura de mediere. Procedura de mediere se aplică debitorilor pentru care a fost demarată procedura de executare silită prin comunicarea somației...

Pentru anul fiscal 2023, indicele prețurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăților anticipate în contul impozitului pe profit anual este 109,6%
Pentru anul fiscal 2023, indicele prețurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăților anticipate în contul impozitului pe profit anual este 109,6%
Indicele prețurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăților anticipate în contul impozitului pe profit anual este, pentru anul fiscal 2023, 109,6%, potrivit OMF nr. 626/2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 62 din 25 ianuarie 2023....