Declaratii de candidatura

Declarații de candidatură conform Măsurilor pentru punerea în aplicare a prevederilor pct. 24 alin 3 şi pct.67 alin 3 din ROF al CECCAR, pentru funcția de Președinte al Consiliului Superior CECCAR, mandat 2023 – 2027.

DECLARAŢIE DE CANDIDATURĂ pentru funcţia de președinte al Consiliului superior al CECCAR

Trebuie depusă la CECCAR – sediul central sau să fie trimisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, astfel încât să fie primită până la data de 25.01.2023, ora 16.00, în original.