Norme profesionale şi ghiduri

 

FATF: Îndrumări cu privire la o abordare bazată pe riscuri

FATF: Îndrumări cu privire la identitatea digitală

Manualul de reglementări internaționale de educație
– ediția 2019 –

IFAC: Analizarea Codului IESBA

 

IESBA: Revizuiri la Cod pentru promovarea rolului și mentalității pe care ar trebui să le aibă profesioniștii contabili

 

IESBA: Revizuiri la Partea 4B din Cod pentru a reflecta termenii și conceptele utilizate în Standardul Internațional privind Misiunile de Asigurare 3000 (revizuit)

IFAC: Ghid privind misiunile de revizuire
Codul etic internațional pentru profesioniștii contabili

Broșura IFRS 17 și IFRIC 23
Standardele IFRS® 2017
IFAC: Ghid privind misiunile de compilare

IFAC: Ghidul de gestionare a activităților pentru practicile mici și mijlocii, ediția a IV-a
IFAC: Ghid de control al calității pentru practicile mici și mijlocii – ediția a III-a

IFAC: Evaluarea și îmbunătățirea
controlului intern în organizații