Documente de poziţie

 

Apelul la acțiune al IFAC din 2022, adresat G20

Planul de acțiune al IFAC pentru combaterea corupției și a criminalității economice

Accountancy Europe: Guvernanța în materie de ESG: Recomandări pentru comitetele de audit

IFAC: Reglementarea profesiei contabile
IFAC: Transparența și răspunderea managementului
financiar din sectorul public – Utilizarea Standardelor
Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public

IFAC: O definiție a interesului public

IFAC: Guvernanța eficientă, gestionarea
riscurilor și controlul intern


IFAC: Îmbunătățirea raportării
organizaționale – Cheia raportării integrate

Accountancy Europe: Rolul profesioniștilor
contabili in domeniul fiscal (Q&A)


Federation of European Accountants: Profesia
contabilă și fiscalitatea – abordarea corectă