Documente de poziţieIFAC: Reglementarea profesiei contabile

IFAC: Transparența și răspunderea managementului
financiar din sectorul public – Utilizarea Standardelor
Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul PublicIFAC: O definiție a interesului public


IFAC: Guvernanța eficientă, gestionarea
riscurilor și controlul intern


IFAC: Îmbunătățirea raportării
organizaționale – Cheia raportării integrate

 

Accountancy Europe: Rolul profesioniștilor
contabili in domeniul fiscal (Q&A)

Federation of European Accountants: Profesia
contabilă și fiscalitatea – abordarea corectă