Carieră

Șef Birou administrativ – Filiala Ilfov

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs, la sediul Filialei CECCAR Ilfov din Municipiul București, Bld. Mircea Vodă nr. 35, Bl. M27, Sc. 1, Et. 1, București, sector 3, în vederea ocupării unui post de șef Birou administrativ, pe perioadă nedeterminată și program de lucru de 8 ore/zi. (detalii, aici)


Șef Birou stagiu și dezvoltare profesională continuă – Filiala Timiș

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs, la sediul Filialei CECCAR Timiș din Municipiul Timișoara, Str. Moise Nicoară nr. 21, Județul Timiș, în vederea ocupării unui post de șef Birou stagiu și dezvoltare profesională continuă, pe perioada nedeterminată și program de lucru de 8 ore/zi. (detalii, aici)


Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România – Filiala București

Denumire post: Auditor de calitate

Tipul postului: Normă întreagă, perioadă nedeterminată

Nivel carieră: Studii superioare economice și deține calitatea de expert contabil

Condiţii generale necesare angajării:

 1. Are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. Cunoaște foarte bine limba română, scris și vorbit;
 3. Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. Are capacitate deplină de exercițiu;
 5. Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Citește mai mult aici.


Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România – Filiala București 

Denumire post: Consultat formare – două posturi

Tipul postului: Normă întreagă, perioadă nedeterminată

Nivel carieră: Studii superioare

Condiţii generale:

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. cunoaște foarte bine limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza   adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Citește mai mult aici.


Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România – Filiala București

Denumire post: Consilier economic

Tipul postului: Normă întreagă, perioadă nedeterminată

Nivel carieră: Studii superioare economice

Condiţii generale necesare angajării:

 1. Are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. Cunoaște foarte bine limba română, scris și vorbit;
 3. Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. Are capacitate deplină de exercițiu;
 5. Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Citește mai mult aici.


Specialist resurse umane – salarizare

Suntem în căutarea a doi noi membri ai echipei noastre, care vor ocupa poziția de Specialist resurse umane – salarizare pentru sediul central al CECCAR.

Dacă ai studii superioare în domeniul economic, cunoşti în detaliu legislaţia muncii, legislaţia privind salarizarea și ai experiență pe un post similiar, te așteptăm să te alături echipei noastre.

În domeniul nostru deadline-urile sunt la ordinea zilei, așa că ne așteptăm să fii foarte bine organizat/ă astfel încât să le respectăm mereu.

Dintre activitățile viitorului/viitoarei coleg/colege:
• Întocmirea lunară a ordinelor de plată și a declarațiilor privind obligațiile față de bugetul de stat și obligațiile de plată la bugetele de asigurări sociale și fonduri speciale;
• Verificarea pontajelor lunare ale salariaților;
• Calcularea salariilor și indemnizațiilor plătibile lunar, inclusiv indemnizațiilor pentru prestațiile de asigurări sociale (concedii medicale, de maternitate);
• Întocmirea și verificarea statelor de salarii, precum și alte activități specifice postului.

Mai multe detalii, pe Jobyx.ro, platforma de job-matching în domeniul financiar-contabil!


Referent de specialitate financiar-contabilitate

Dacă ai studii superioare în domeniul economic, operațiunile de trezorerie (registre de casă și extrase bancare) nu îți sunt străine, iar plățile efectuate prin internet banking, întocmirea facturilor și lucrările de casierie le efectuezi cu ușurință, atunci te așteptăm să te alături echipei noastre. Angajăm referent de specialitate în domeniul financiar-contabil pentru sediul central al CECCAR.

În domeniul nostru deadline-urile sunt la ordinea zilei, așa că ne așteptăm să fii foarte bine organizat/ă astfel încât să le respectăm mereu.

Experiența în acest domeniu reprezintă un avantaj, la fel și cunoștințele despre cum funcționează o asociație/fundație/organism profesional.

Dintre activitățile viitorului/viitoarei coleg/colege:

Înregistrarea operațiunilor de trezorerie (registre de casă și extrase bancare); Efectuarea corectă și la zi a înregistrărilor în contabilitate (casierie); Înregistrarea cheltuielilor pe centre de cost; Urmărirea și înregistrarea avansurilor spre decontare; Comunicarea cu furnizorii și clienții în vederea reconcilierii soldurilor; Întocmirea de facturi și lucrări de casierie; Efectuarea de plăți; Colaborarea cu băncile.

Dacă vrei să faci parte din echipa noastră, așteptăm CV-ul tău la adresa de e-mail resurseumane@ceccar.ro.


Angajăm arhivar!

Dacă ești o fire organizată și atentă la detalii și ai experiență în înregistrarea și arhivarea documentelor, te așteptăm să te alături echipei noastre. Angajăm un coleg/o colegă care să ocupe funcția de arhivar.

Care vor fi responsabilitățile tale? Vei înregistra documentele rezultate din activitatea noastră, le vei verifica și le vei cataloga, astfel încât să poată fi găsite ușor atunci avem nevoie de ele. Totodată,  vei asigura respectarea legislației în domeniul arhivării la nivelul organizației.

Pentru o astfel de poziție este nevoie să ai studii medii absolvite, cu diplomă de bacalaureat, să știi să utilizezi pachetul Microsoft Office și să deții un certificat de absolvire a unui curs de arhivare.

Așteptăm să ne transmiți CV-ul tău la adresa resurseumane@ceccar.ro, până la data de 25.01.2022. ora 16.00. Suntem nerăbdători să te cunoaștem!

Pentru persoanele selectate, proba de verificare a cunoștințelor în domeniul arhivării, de testare a competențelor PC și interviul vor avea loc la sediul CECCAR din București, Intrarea Pielari nr. 1, sector 4, în data de 01.02.2022 ora 11.00.

Pentru proba de verificare a cunoștințelor îți va fi utilă următoarea bibliografie selectivă: Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996, republicată; Legea nr. 138/2013 pentru modificarea si completarea Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996; Instrucțiunile privind activitatea de arhivă la creatorii și deținătorii de documente aprobate de conducerea Arhivelor Naționale prin Ordinul de zi nr. 217/23.05.1996; Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, republicat; Legea contabilității nr. 82/1991, actualizată.