Carieră

Șef Birou stagiu și dezvoltare profesională continuă – Filiala Harghita

Suntem în căutarea unui nou membru al echipei noastre care va ocupa funcția de șef al Biroului Stagiu și Dezvoltare Profesională Continuă în cadrul Filialei CECCAR Harghita.

Ce vei face? Vei coordona și vei organiza activitatea de pregătire profesională dedicată membrilor Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, la nivelul filialei, le vei asigura suportul necesar în soluționarea diverselor solicitări. Vei asigura desfășurarea în bune condiții a cursurilor de pregătire, vei ține legătura cu lectorii noștri și cu membrii, le vei asigura suportul necesar în soluționarea diverselor solicitări. Nu în ultimul rând, te vei ocupa de organizarea cursurilor de pregătire a stagiarilor CECCAR și te vei asigura că activitățile dedicate stagiarilor Filialei CECCAR Harghita se vor desfășura în bune condiții.

Ai studii superioare economice, ești „fluent” în pachetul Microsoft Office, iar reacția ta rapidă la orice provocare pentru soluționarea eficientă te caracterizează? Atunci așteptăm să te cunoaștem! (detalii, aici)


Șef Birou stagiu și dezvoltare profesională continuă – Filiala Hunedoara

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs la sediul Filialei CECCAR Hunedoara, cu sediul în Deva, Str. 22 Decembrie nr. 69, Jud. Hunedoara, în vederea ocupării unui post de șef Birou stagiu și dezvoltare profesională continuă pe perioadă nedeterminată și program de lucru de 8 ore/zi. (detalii, aici)


Șef Birou stagiu și dezvoltare profesională continuă – Filiala Brăila

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs la sediul Filialei CECCAR Brăila din Bdul. Alexandru Ioan Cuza nr. 3, Bl. Ceprohart, Et. 5, Jud. Brăila, în vederea ocupării unui post de șef Birou stagiu și dezvoltare profesională continuă pe perioadă nedeterminată și program de lucru de 8 ore/zi. (detalii, aici)


Filiala CECCAR Ilfov: șef Birou administrativ

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs, la sediul Filialei CECCAR Ilfov din București, Bd. Mircea Vodă nr. 35, Bl. M27, Et. 1, Ap. 1, Sector 3, în vederea ocupării postului de șef Birou administrativ, cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată și program de lucru de 8 ore/zi. (detalii, aici)


Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România – Filiala București

Denumire post: Consilier economic

Tipul postului: Normă întreagă, perioadă nedeterminată

Nivel carieră: Studii superioare economice

Condiţii generale necesare angajării:

 1. Are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. Cunoaște foarte bine limba română, scris și vorbit;
 3. Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. Are capacitate deplină de exercițiu;
 5. Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea. (detalii, aici)

Director executiv – Filiala Ilfov

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs la sediul Aparatului Central al CECCAR din București, Intrarea Pielari nr. 1, sector 4, în vederea ocupării postului de director executiv pentru Filiala CECCAR Ilfov, cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată și program de lucru de 8 ore/zi. (detalii, aici)


Șef Birou Stagiu și Dezvoltare Profesională Continuă – CECCAR Filiala Gorj

Suntem în căutarea unui nou membru al echipei noastre care va ocupa funcția de șef al Biroului Stagiu și Dezvoltare Profesională Continuă în cadrul Filialei CECCAR Gorj.

Ce vei face? Vei coordona și vei organiza activitatea de pregătire profesională dedicată membrilor Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, la nivelul filialei, le vei asigura suportul necesar în soluționarea diverselor solicitări. Vei asigura desfășurarea în bune condiții a cursurilor de pregătire, vei ține legătura cu lectorii noștri și cu membrii, le vei asigura suportul necesar în soluționarea diverselor solicitări. Nu în ultimul rând, te vei ocupa de organizarea cursurilor de pregătire a stagiarilor CECCAR și te vei asigura că activitățile dedicate stagiarilor Filialei CECCAR Gorj se vor desfășura în bune condiții.

Ai studii superioare economice, ești „fluent” în pachetul Microsoft Office, iar reacția ta rapidă la orice provocare pentru soluționarea eficientă te caracterizează? Atunci așteptăm să te cunoaștem!

Trimite CV-ul tău prin e-mail, la adresa resurseumane@ceccar.ro până la data de 25.03.2022.


Șef Birou Stagiu și Dezvoltare Profesională Continuă – CECCAR Filiala Botoșani

Suntem în căutarea unui nou membru al echipei noastre care va ocupa funcția de șef Birou Stagiu și Dezvoltare Profesională Continuă în cadrul Filialei CECCAR Botoșani.

Ai studii superioare economice? Ești „fluent” în utilizarea tehnologiei în activitatea zilnică, reacția ta rapidă la orice provocare pentru soluționarea eficientă te caracterizează, la fel și prioritizarea activității zilnice? Atunci așteptăm să te cunoaștem!

Ce vei face? Vei coordona și vei organiza activitatea dedicată membrilor Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, la nivelul filialei. Te vei asigura că toate cursurile de pregătire sunt foarte bine organizate la nivelul filialei, vei ține legătura cu lectorii și cu membrii, le vei asigura suportul necesar în soluționarea diverselor solicitări. De asemenea, te vei asigura că filiala răspunde prompt, eficient, tuturor solicitărilor venite din partea membrilor.

La nivelul fiecărei filiale sunt organizate periodic evenimente/acțiuni în interesul profesiei contabile. Dacă vom deveni colegi, ne vom bucura să te implici activ în organizarea acestora în Botoșani.

Dar dacă ești candidatul potrivit, îți vom prezenta mai multe detalii când ne vom cunoaște.

Până atunci, așteptăm să ne spui câte ceva despre tine în CV.

Dacă vrei să faci parte din echipa noastră, așteptăm CV-ul tău la adresa de e-mail resurseumane@ceccar.ro.

Așteptăm să te cunoaștem!


Specialist resurse umane – salarizare

Suntem în căutarea a doi noi membri ai echipei noastre, care vor ocupa poziția de Specialist resurse umane – salarizare pentru sediul central al CECCAR.

Dacă ai studii superioare în domeniul economic, cunoşti în detaliu legislaţia muncii, legislaţia privind salarizarea și ai experiență pe un post similiar, te așteptăm să te alături echipei noastre.

În domeniul nostru deadline-urile sunt la ordinea zilei, așa că ne așteptăm să fii foarte bine organizat/ă astfel încât să le respectăm mereu.

Dintre activitățile viitorului/viitoarei coleg/colege:
• Întocmirea lunară a ordinelor de plată și a declarațiilor privind obligațiile față de bugetul de stat și obligațiile de plată la bugetele de asigurări sociale și fonduri speciale;
• Verificarea pontajelor lunare ale salariaților;
• Calcularea salariilor și indemnizațiilor plătibile lunar, inclusiv indemnizațiilor pentru prestațiile de asigurări sociale (concedii medicale, de maternitate);
• Întocmirea și verificarea statelor de salarii, precum și alte activități specifice postului.

Mai multe detalii, pe Jobyx.ro, platforma de job-matching în domeniul financiar-contabil!


Referent de specialitate financiar-contabilitate

Dacă ai studii superioare în domeniul economic, operațiunile de trezorerie (registre de casă și extrase bancare) nu îți sunt străine, iar plățile efectuate prin internet banking, întocmirea facturilor și lucrările de casierie le efectuezi cu ușurință, atunci te așteptăm să te alături echipei noastre. Angajăm referent de specialitate în domeniul financiar-contabil pentru sediul central al CECCAR.

În domeniul nostru deadline-urile sunt la ordinea zilei, așa că ne așteptăm să fii foarte bine organizat/ă astfel încât să le respectăm mereu.

Experiența în acest domeniu reprezintă un avantaj, la fel și cunoștințele despre cum funcționează o asociație/fundație/organism profesional.

Dintre activitățile viitorului/viitoarei coleg/colege:

Înregistrarea operațiunilor de trezorerie (registre de casă și extrase bancare); Efectuarea corectă și la zi a înregistrărilor în contabilitate (casierie); Înregistrarea cheltuielilor pe centre de cost; Urmărirea și înregistrarea avansurilor spre decontare; Comunicarea cu furnizorii și clienții în vederea reconcilierii soldurilor; Întocmirea de facturi și lucrări de casierie; Efectuarea de plăți; Colaborarea cu băncile.

Dacă vrei să faci parte din echipa noastră, așteptăm CV-ul tău la adresa de e-mail resurseumane@ceccar.ro.


Șef birou stagiu si dezvoltare profesionala continuă – Filala Gorj

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs, la sediul Filialei CECCAR Gorj din Municipiul Tg-Jiu, Str. Al. Vlahuță nr. 3A, Județul Gorj, în vederea ocupării unui post de Șef birou stagiu și dezvoltare profesională continuă, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, program de lucru de 8 h/zi, 40 h/săptămână. (detalii, aici)


Șef birou stagiu si dezvoltare profesionala continuă – Filala Teleorman

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania, organizează concurs la sediul Filialei CECCAR Teleorman din Municipiul Alexandria, Str. Negru Voda nr. 127 bis, Judetul Teleorman, în vederea ocupării unui post de Sef birou stagiu si dezvoltare profesionala continua, cu contract individual de munca pe perioada determinata de 2 ani, program de lucru de 8 h/zi, 40 h/saptamana. (detalii, aici)


Șef Birou administrativ – Filiala Bacău

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs la sediul Filialei CECCAR Bacău din Municipiul Bacău, Str. Vasile Alecsandri nr. 43, Județul Bacău, în vederea ocupării unui post de șef Birou administrativ, pe perioada nedeterminată și program de lucru de 8 ore/zi, 40 de ore/săptămână. (detalii, aici)


Șef Birou administrativ – Filiala Prahova

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs la sediul Filialei CECCAR Prahova din Municipiul Ploiești, Str. I. H. Rădulescu nr. 4A, Județul Prahova, în vederea ocupării unui post de șef Birou administrativ, pe perioadă nedeterminată și program de lucru de 8 ore/zi. (detalii, aici)


Șef Birou stagiu și dezvoltare profesională – Filiala Botoșani

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs la sediul Filialei CECCAR Botoșani, Str. Calea Națională nr. 69F, Jud. Botoșani, în vederea ocupării unui post de șef Birou stagiu și dezvoltare profesională continuă, pe perioadă determinată de un an și program de lucru de 8 ore/zi. (detalii, aici)


Șef Birou stagiu și dezvoltare profesională – Filiala Maramureș

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs la sediul Filialei CECCAR Maramures din Municipiul Baia Mare, Str. Victor Babes nr. 4A, Județul Maramureș, în vederea ocupării unui post de Șef birou stagiu și dezvoltare profesională continuă, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată. (detalii, aici)


Șef Birou stagiu și dezvoltare profesională – Filiala Ilfov

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs în vederea ocupării unui post de șef Birou stagiu și dezvoltare profesională continuă pe perioadă determinată și program de lucru de 8 ore/zi pentru Filiala CECCAR Ilfov din Bdul. Mircea Vodă nr. 35, Bl. M 27, Et. 1, Ap. 1, sector 3 București. (detalii, aici)


Filiala Prahova

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania, organizează concurs la sediul Filialei CECCAR Prahova din Municipiul Ploiești, Str. I. H. Rădulescu nr. 4A, Județul Prahova, în vederea ocupării unui post de șef Birou stagiu și dezvoltare profesională continuă, pe perioada nedeterminată și program de lucru de 8 ore/zi. (detalii, aici)


CECCAR Filiala București 

Denumire post: Auditor de calitate

Tipul postului: Normă întreagă, perioadă nedeterminată

Nivel carieră: Studii superioare economice și deține calitatea de expert contabil

Condiţii generale:

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. cunoaște foarte bine limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

(detalii, aici)


Angajăm arhivar!

Dacă ești o fire organizată și atentă la detalii și ai experiență în înregistrarea și arhivarea documentelor, te așteptăm să te alături echipei noastre. Angajăm un coleg/o colegă care să ocupe funcția de arhivar.

Care vor fi responsabilitățile tale? Vei înregistra documentele rezultate din activitatea noastră, le vei verifica și le vei cataloga, astfel încât să poată fi găsite ușor atunci avem nevoie de ele. Totodată,  vei asigura respectarea legislației în domeniul arhivării la nivelul organizației.

Pentru o astfel de poziție este nevoie să ai studii medii absolvite, cu diplomă de bacalaureat, să știi să utilizezi pachetul Microsoft Office și să deții un certificat de absolvire a unui curs de arhivare.

Așteptăm să ne transmiți CV-ul tău la adresa resurseumane@ceccar.ro, până la data de 25.01.2022. ora 16.00. Suntem nerăbdători să te cunoaștem!

Pentru persoanele selectate, proba de verificare a cunoștințelor în domeniul arhivării, de testare a competențelor PC și interviul vor avea loc la sediul CECCAR din București, Intrarea Pielari nr. 1, sector 4, în data de 01.02.2022 ora 11.00.

Pentru proba de verificare a cunoștințelor îți va fi utilă următoarea bibliografie selectivă: Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996, republicată; Legea nr. 138/2013 pentru modificarea si completarea Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996; Instrucțiunile privind activitatea de arhivă la creatorii și deținătorii de documente aprobate de conducerea Arhivelor Naționale prin Ordinul de zi nr. 217/23.05.1996; Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, republicat; Legea contabilității nr. 82/1991, actualizată.


Șef Birou stagiu și dezvoltare profesională continuă – Filiala Alba

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs la sediul Filialei CECCAR Alba din Str. Piața Consiliul Europei nr. 2, Bl. 32E, Ap. 19, loc. Alba Iulia, jud. Alba în vederea ocupării unui post de șef Birou stagiu și dezvoltare profesională continuă pe perioada nedeterminată și program de lucru de 8 ore/zi. (detalii, aici)


Angajăm redactor!

Suntem în căutarea unui nou coleg/unei noi colege care va ocupa funcția de redactor carte în cadrul Editurii CECCAR. Dacă ai studii superioare finalizate în domeniul filologic (Facultatea de Litere) și ai descoperit toate secretele limbii române, ești ceea ce căutăm. Cărțile pe care le publicăm se adresează specialiștilor și viitorilor profesioniști din domeniul financiar-contabil, prin urmare, este necesar să fie redactate cu atenție pentru a-și atinge scopul, educarea și informarea cititorilor. Pentru aceasta avem nevoie de o persoană dedicată, căreia îi place să lucreze cu textul, atentă și care se poate încadra în termenele stabilite. Vei corecta și redacta manuscrisele noastre, vei ține legătura cu autorii, tipografia și alți colaboratori externi. Vei comunica și cu celelalte departamente, pentru a asigura acuratețea informațiilor pe care le publicăm. Experiența de cel puțin 3 ani pe un post similar și cunoștințele foarte bune de operare a pachetului Office (în special Word) te recomandă pentru acest job.

Noi, Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR), suntem singurul organism profesional care oferă posibilitatea obținerii calificărilor de expert contabil și de contabil autorizat în România. Avem filiale în toate cele 42 de județe ale țării și suntem membri ai unora dintre cele mai importante organisme profesionale de profil de la nivel internațional. Mai multe poți afla de pe site-ul nostru – www.ceccar.ro – și de pe pagina de Facebook – https://www.facebook.com/ceccar.ro/.

Așteptăm să ne transmiti CV-ul tău la adresa: resurseumane@ceccar.ro, până la data de 21.01.2022, ora 16.00.

Pentru persoanele selectate, proba scrisă de limba română, proba de verificare a competențelor de utilizare PC și interviul vor avea loc la sediul CECCAR din București, Intrarea Pielari nr. 1, sector 4, în data de 27.01.2022, ora 11.00.


Aparatul Central

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs în vederea ocupării postului de consilier învătământ, cu contract individual de muncă pe durată determinată, 8h/zi, 5 zile/săptămână în cadrul Institutului Național de Dezvoltare Profesională a Contabililor (Aparatul Central, București, str. Intrarea Pielari nr. 1 sector 4). (detalii, aici)


Aparatul Central

Denumire post: Referent de specialitate financiar-contabil

Tipul postului: Normă întreagă, perioadă nedeterminată

Nivel carieră: Studii superioare economice

Condiţii generale:

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. cunoaște foarte bine limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza   adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului;

(detalii, aici)


Filiala Maramureș

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs la sediul Filialei CECCAR Maramureș din Str. Victor Babeș nr. 4A, Mun. Baia Mare, Jud. Maramureș, în vederea ocupării postului de auditor de calitate cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată și program de lucru de 2 ore/zi, 5 zile/săptămână. (detalii, aici)


Filiala Constanța

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs la sediul Aparatului Central al CECCAR din București, Intrarea Pielari nr. 1, sector 4, în vederea ocupării postului de director executiv pentru Filiala CECCAR Constanța, cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată și program de lucru de 8 ore/zi. (detalii, aici)


Filiala Brăila

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs la sediul Filialei CECCAR Brăila, Bd. Alexandru Ioan Cuza nr. 3, în vederea ocupării postului de auditor de calitate cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată și program de lucru de 8 ore/zi/5 zile/săptămână. (detalii, aici)


Filiala Timiș

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania, organizează concurs la sediul Aparatului Central din Bucureşti Intrarea Pielari, nr.1, Sector 4 în vederea ocupării unui post de director executiv pentru Filiala CECCAR Timis pe perioada nedeterminata si program de lucru de 8 ore/zi. (detalii, aici)


Filiala Olt

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs la sediul Filialei CECCAR Olt din Str. Păcii nr. 3, loc. Slatina, jud. Olt, în vederea ocupării unui post de șef Birou Stagiu și Dezvoltare Profesională Continuă, cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată și program de lucru de 8 ore/zi. (detalii, aici)


Filiala Mureș

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs la sediul Filialei CECCAR Mureș din Str. Marton Aron, Nr. 14, Târgu Mureț, jud. Mureș, în vederea ocupării postului de Șef Birou administrativ, cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată și program de lucru de 8 ore/zi. (detalii, aici)

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs la sediul Filialei CECCAR Mureș din Str. Marton Aron, Nr. 14, Târgu Mureț, jud. Mureș, în vederea ocupării postului de șef Birou stagiu și dezvoltare profesională continuă, cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată și program de lucru de 8 ore/zi. (detalii, aici)


Filiala Cluj

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs, la sediul Filialei CECCAR Cluj, din Str. Eroilor nr. 2, în vederea ocupării postului de auditor de calitate cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată și program de lucru de 56 ore/lună. (detalii, aici)


Filiala București

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs la sediul Filialei CECCAR București, din Strada Intrarea Nestorei nr 4-6, sector 4, București, în vederea ocupării unui post de Consilier statistician pe perioada nedeterminată și program de lucru de 8 ore/zi. (detalii, aici)


Translator – International Relations Department

Are you highly motivated, communicative and eager to learn? Does facing a challenge make you think of at least three possible solutions? Do you have an excellent command of the English language? We are looking for a new colleague to join our dynamic international relations team, so if your answer to these questions is yes, you’ve almost won us over! (Find out more)


Post vacant – asistent manager, Sediul central al CECCAR

Suntem în căutarea unui nou membru al echipei noastre care va ocupa funcția de asistent manager. Dacă ai minimum studii medii, tehnologia îți este prietenă, astfel încât să poți folosi cu ușurință e-mail-ul, scannerul etc., iar utilizarea pachetului Office nu îți pune probleme, am putea fi colegi. Toată corespondența este foarte importantă pentru noi, iar tu te vei asigura de faptul că aceasta ajunge la destinatar și că poate fi identificată cu ușurință oricând va fi nevoie. Vei fi prima persoană cu care membrii noștri – experți contabili și contabili autorizați –, precum și oaspeții vor lua contact și suntem siguri că vei avea grijă să fie primiți cu un zâmbet. De asemenea, ne-ar fi util ajutorul tău pentru asigurarea activităților de protocol.

Înainte de a te cunoaște, să îți spunem câte ceva despre noi. Noi, Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR), sărbătorim anul acesta 100 de ani de la înființare și suntem singurul organism profesional care oferă posibilitatea obținerii calificărilor de expert contabil și de contabil autorizat în România. Avem filiale în toate cele 42 de județe ale țării și suntem membri ai unora dintre cele mai importante organisme profesionale de profil de la nivel internațional. Dar mai multe poți afla de pe site-ul nostru – www.ceccar.ro – și de pe pagina de Facebook – https://www.facebook.com/ceccar.ro/.

Dacă tu consideri că ești persoana potrivită, așteptăm să te prezinți prin CV-ul tău ce va fi trimis către resurseumane@ceccar.ro, până la data de 02.06.2021, ora 15.00. Suntem nerăbdători să te cunoaștem!

Dacă te vom selecta pentru următoarea etapă, în data de 04.06.2021, ora 11.00, vei susține o probă scrisă la sediul nostru, ce constă în verificarea cunoștințelor profesionale dobândite. Pentru a te pregăti, îți recomandăm să citești Ordonanța Guvernului nr. 65/1994 și Regulamentul de organizare și funcționare a CECCAR. Totodată, vei susține și o probă de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului.

Mult succes!


Aparatul Central

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania, organizează concurs pentru Aparatul Central din localitatea București str. Intrarea Pielari nr. 1 sector 4, în vederea ocupării pe durata determinata, a posturilor de Consilier învățământ și Economist în economie generală. (detalii, aici)


SEDIUL CENTRAL

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania organizează selecție pe bază de interviu și testare, la sediul central din str. Intrarea Pielari nr. 1 sector 4, București, în vederea ocupării a două posturi de referent de specialitate in domeniul financiar-contabil în cadrul sediului central. (detalii, aici)


SEDIUL CENTRAL

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs, la sediul Aparatului Central  din București, str. Intrarea Pielari nr. 1, sector 4, în vederea ocupării postului de consilier juridic  în cadrul Direcției Juridice, Resurse Umane și Achiziții. (detalii, aici)