Tablou membri

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România[1] 91. Tabloul Corpului este împărţit în 8 secţiuni, cuprinzând membrii Corpului cu drept de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat, precum şi membrii inactivi, şi anume:     17/01/2014 – punctul a fost modificat prin Hotărâre 13/2013  Secţiunea întâi – experţi contabili – liber-profesionişti care îşi desfăşoară activitatea în mod individual. Secţiunea a doua – experţi contabili care au statut de angajaţi în instituţii centrale sau locale, instituţii bancare şi de asigurări, educaţie, cercetare, întreprinderi şi alte entităţi (altele decât entităţile membre CECCAR): A. membri activi; B. membri inactivi. Secţiunea a treia – persoane fizice străine sau care sunt absolvente ale unor instituţii recunoscute, care au obţinut calitatea de membru al Corpului. Secţiunea a patra – societăţile de expertiză contabilă, companii şi alte entităţi juridice autorizate să desfăşoare activităţile profesionale prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: A. cu capital străin sau mixt; B. cu capital autohton. Secţiunea a cincea – contabili autorizaţi liber-profesionişti care îşi desfăşoară activitatea în mod individual. Secţiunea a şasea – contabili autorizaţi care au statut de angajaţi în instituţii centrale sau locale, instituţii bancare, de asigurări, educaţie, cercetare, întreprinderi şi alte entităţi. Secţiunea a şaptea – societăţi de contabilitate autorizate să desfăşoare activităţile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: A. cu capital străin sau mixt; B. cu capital autohton. Secţiunea a opta – membri de onoare: A. preşedinţi de onoare; B. experţi contabili de onoare; C. contabili autorizaţi de onoare.