Raportare integrată & sustenabilitate

IFAC: Promovarea unei gândiri integrate pentru a facilita crearea de valoare sustenabilă

 

IFAC: Îndeplinirea responsabilității de guvernanță privind raportarea integrată a Consiliului

 

 

IFAC: Îmbunătățirea raportării corporative: calea de urmat

 

IFAC: Viziunea IFAC pentru asigurarea de înaltă calitate a informațiilor privind sustenabilitatea

IFAC: Utilizarea ISAE 3000 (revizuit) în misiunile de asigurare privind sustenabilitatea

 

SASB: Integrarea ESG. Perspective

IFAC: Rolul contabililor în integrarea sustenabilității în afaceri

 

IFAC: Informații privind sustenabilitatea pentru întreprinderile mici – oportunitatea pentru practicieni

Value Reporting Foundation: Utilizarea împreună a Cadrului general <IR> și a Standardelor SASB

IFAC-AICPA-CIMA: Situația actuală în ceea ce privește asigurarea sustenabilității

IIRC: Cadrul general internațional de raportare integrată

Accountancy Europe: Evaluarea sustenabilității în 3 pași pentru IMM-uri

IFAC-IIRC: Accelerarea evoluției asigurării raportării integrate în interesul public

Convergența prevederilor privind riscul climatic:
CDSB, SASB și TCFD

Cadrul general CDSB pentru raportarea informațiilor cu privire la mediu și schimbările climatice

Ghidul de implementare TCFD, bazat pe standardele SASB și pe Cadrul general CDSB

IFAC: Crearea de valoare pentru IMM-uri prin intermediul raportării integrate. Beneficiile raportării integrate

IFAC: Cererea investitorilor pentru prezentarea
informațiilor sociale, de mediu și de
guvernare – Rezumat executiv
IFAC: Crearea de valoare prin intermediul gândirii integrate. Rolul profesioniștilor contabili

IFAC: De la individual la integrat. Gestionarea riscului ca parte integrantă a gestionării unei organizații

   

IIRC: Cadrul general internațional de raportare integrată

Accountancy Europe: Evaluarea sustenabilității în 3 pași pentru IMM-uri

IFAC-IIRC: Accelerarea evoluției asigurării raportării integrate în interesul public

Convergența prevederilor privind riscul climatic:
CDSB, SASB și TCFD

Cadrul general CDSB pentru raportarea informațiilor cu privire la mediu și schimbările climatice

Ghidul de implementare TCFD, bazat pe standardele SASB și pe Cadrul general CDSB

IFAC: Crearea de valoare pentru IMM-uri prin intermediul raportării integrate. Beneficiile raportării integrate

IFAC: Cererea investitorilor pentru prezentarea
informațiilor sociale, de mediu și de
guvernare – Rezumat executiv
IFAC: Crearea de valoare prin intermediul gândirii integrate. Rolul profesioniștilor contabili

IFAC: De la individual la integrat. Gestionarea riscului ca parte integrantă a gestionării unei organizații