Raportare Integrată

 

IIRC: Cadrul general internațional de raportare integrată

Accountancy Europe: Evaluarea sustenabilității în 3 pași pentru IMM-uri

IFAC-IIRC: Accelerarea evoluției asigurării raportării integrate în interesul public

Convergența prevederilor privind riscul climatic:
CDSB, SASB și TCFD

Cadrul general CDSB pentru raportarea informațiilor cu privire la mediu și schimbările climatice

Ghidul de implementare TCFD, bazat pe standardele SASB și pe Cadrul general CDSB

IFAC: Crearea de valoare pentru IMM-uri prin intermediul raportării integrate. Beneficiile raportării integrate

IFAC: Cererea investitorilor pentru prezentarea
informațiilor sociale, de mediu și de
guvernare – Rezumat executiv
IFAC: Crearea de valoare prin intermediul gândirii integrate. Rolul profesioniștilor contabili

IFAC: De la individual la integrat. Gestionarea riscului ca parte integrantă a gestionării unei organizații