Activitate profesională


13 august 2012

În atenţia membrilor CECCAR,

De la 1 septembrie 2012, odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, toate sintagmele „societate comercială” trebuie eliminate din denumirea unei firme, implementarea acestei prevederi implicând modificarea actului constitutiv al firmei.

Conform prevederilor legale din legea de punere în aplicare a Codului de procedură civilă, societăţile înregistrate în registrul comerţului care au în denumire sintagma „societate comercială” trebuie să se prezinte, începând cu data de 1 septembrie 2012, la oficiile registrului comerţului în raza căruia îşi au sediul, pentru a înlocui din denumirea firmei sintagma „societate comercială” cu termenul „societate”, data limită pentru îndeplinirea acestei obligaţii legale fiind 1 septembrie 2014. 

Înregistrarea menţiunii privind modificarea actului constitutiv ca urmare a schimbării denumirii societăţii este scutită de taxa de înregistrare.