Conferința Națională

Conferința Națională este organul superior de conducere și de control al Corpului. 

Conferința Națională este constituită din: