Conferința națională de expertiză contabilă judiciară și extrajudiciară şi Topul național al membrilor CECCAR

CECCAR a organizat, la 28 noiembrie, la Bucureşti, Conferința națională de expertiză contabilă judiciară și extrajudiciară, la care au participat reprezentanţi ai unor instituţii a căror activitate este în conexiune cu atribuţiile pe care experţii contabili le au în sistemul judiciar şi cu mediul de afaceri prin intermediul expertizelor contabile judiciare şi extrajudiciare pe care le realizează.

În deschiderea evenimentului, prof. univ. dr.  Robert Aurelian Șova, preşedintele Consiliului Superior al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, a subliniat semnificaţiile acestei manifestări științifice în slujirea interesului public, relevând că „dezbaterile abordează o tematică foarte importantă, care vizează atât profesia contabilă, cât şi sistemul judiciar, astfel încât să putem ca, prin «instituţia» dialogului şi cooperării, să identificăm problemele existente şi, bineînţeles, soluţiile, pentru a îmbunătăţi acest sistem”. În continuare, au prezentat mesaje reprezentanţi ai instituţiilor invitate: Ministerul Justiției, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția pentru Investigarea Criminalității Economice din Poliția Română, Curtea de Apel Bucureşti – Secția a VIII-a – Contencios Administrativ și Fiscal, Direcția Generală Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF. Discursurile au subliniat buna colaborare dintre instituțiile reprezentate la Conferință și CECCAR, în vederea identificării problemelor care se cer rezolvate și adoptării de soluții eficiente.

Conferinţa s-a desfăşurat pe două paneluri de dezbateri, moderate de prof. univ. dr. Robert Aurelian Şova, fiind aprofundate teme precum cazuistica juridică naţională şi europeană – rolul expertizei contabile judiciare ca mijloc de probă în justiţie, Standardul profesional nr. 35 – Expertizele contabile, tarifele de referinţă în domeniul expertizei contabile judiciare, Ordonanţa nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară, precum şi alte reglementări cu incidenţă în activitatea de expertiză contabilă.

 „Am fost bucuroşi că au răspuns invitaţiei reprezentanţi din aproape toate structurile implicate în problematica dezbătută, ceea ce a permis – aşa cum am spus la începutul Conferinţei – să consolidăm dialogul nostru instituţional. Toate problemele pe care noi le cunoaştem încercăm să le punem în forma în care să poată fi implementate soluţii”, a mai declarat președintele CECCAR, la finalul evenimentului.

S-a relevat faptul că s-a reuşit modificarea Ordonanţei nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, astfel încât să se clarifice dificultățile întâmpinate anterior în organizarea și desfășurarea activității de către experții contabili și contabilii autorizați având în vedere competențele specifice acestora.

În cea de-a doua parte a manifestării, CECCAR a recompensat performanţa în profesie, în cadrul Topului național al membrilor CECCAR. Înainte de decernarea premiilor, au transmis mesaje reprezentanţi ai două organizaţii partenere tradiţionale ale Corpului – Uniunea Generală a Industriaşilor din România (UGIR) şi Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR).

În cadrul Topului, au fost acordate premii pe 10 categorii: Societăţi de expertiză contabilă; Societăţi de expertiză contabilă cu capital mixt sau străin; Societăţi de expertiză contabilă – Microîntreprinderi; Societăţi de expertiză contabilă – Promovarea Profesiei; Societăţi de expertiză contabilă cu capital mixt sau străin – Promovarea Profesiei; Societăţi de expertiză contabilă – Start-up; Experţi contabili; Societăţi de contabilitate; Societăţi de contabilitate – Start-up; Contabili autorizaţi.

Written by

Leave a Reply

Message