A fost stabilită Procedura privind organizarea Registrului achizițiilor de locuințe cu cota redusă de TVA de 5%, începând cu 1 ianuarie 2023
A fost stabilită Procedura privind organizarea Registrului achizițiilor de locuințe cu cota redusă de TVA de 5%, începând cu 1 ianuarie 2023
În Monitorul Oficial nr. 1.144 din 28 noiembrie 2022 a fost publicat OPANAF nr. 2.053/2022 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Registrului achizițiilor de locuințe cu cota redusă de TVA de 5%, începând cu 1 ianuarie 2023. Potrivit...

Noutăți fiscale europene din buletinul de știri ETAF – 28 noiembrie 2022
Noutăți fiscale europene din buletinul de știri ETAF – 28 noiembrie 2022
ONU primește mandat pentru a iniția discuțiile pe tema fiscalității internaționale Miercuri, 23 noiembrie, Adunarea generală a ONU a adoptat prin consens unanim o rezoluție care acordă ONU mandatul pentru inițierea discuțiilor privind standardele internaționale în...


MMSS a publicat proiectul modelului-cadru al contractului individual de muncă
MMSS a publicat proiectul modelului-cadru al contractului individual de muncă
Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) a lansat în consultare publică proiectul de Ordin pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de muncă. Contractul individual de muncă încheiat între angajator și salariat va cuprinde în mod obligatoriu elementele prevăzute în...

ANAF propune noi reglementări privind organizarea activității de administrare a contribuabililor mari și mijlocii
ANAF propune noi reglementări privind organizarea activității de administrare a contribuabililor mari și mijlocii
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat în transparență decizională un proiect de Ordin prin care propune modificarea unor ordine ale președintelui ANAF privind organizarea activității de administrare a contribuabililor mari și mijlocii. În referatul de...


Dezbatere publică pe marginea Procedurii de utilizare și funcționare a sistemului național privind monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport
Dezbatere publică pe marginea Procedurii de utilizare și funcționare a sistemului național privind monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) anunță că organizează o dezbatere publică Proiectului de ordin al președintelui ANAF și al președintelui Autorității Vamale Române pentru aprobarea Procedurii de utilizare și funcționare a sistemului național privind...

ANAF propune modificări la Metodologia de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic și de stingere a obligațiilor fiscale
ANAF propune modificări la Metodologia de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic și de stingere a obligațiilor fiscale
În contextul unor recente amendamente aduse Codului de procedură fiscală, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) va modifica și completa Metodologia de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic și de stingere a...


ANAF va modifica formularul 212 „Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”
ANAF va modifica formularul 212 „Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) urmează să modifice modelul și conținutul formularului 212 „Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”, în acest sens fiind elaborat un proiect de Ordin publicat...

MF propune noi reglementări privind o serie de aspecte contabile
MF propune noi reglementări privind o serie de aspecte contabile
Ministerul Finanțelor (MF) propune, printr-un proiect de ordin publicat pe site-ul instituției, reglementarea unor aspecte contabile referitoare la: ● contabilizarea de către entități a sumelor primite ca urmare a distribuirii parțiale a dividendelor in cursul exercițiului financiar În concordanță cu...


MF: Clarificări legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale MF
MF: Clarificări legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale MF
Ministerul Finanțelor (MF) a publicat în transparență decizională un proiect de ordin privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor,...

ANAF va opera modificări la formularele 010 și 700
ANAF va opera modificări la formularele 010 și 700
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) propune, printr-un proiect de ordin publicat pe site-ul instituției, modificarea OPANAF nr. 1.699/2021 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal....


Registrele contabile și documentele justificative ar putea fi arhivate doar cinci ani, potrivit unei propuneri legislative adoptate de Senat
Registrele contabile și documentele justificative ar putea fi arhivate doar cinci ani, potrivit unei propuneri legislative adoptate de Senat
Registrele de contabilitate obligatorii și documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară se vor păstra în arhivă timp de 5 ani (în loc de 10 ani, cum este reglementat în prezent), cu...

Buletinul de știri Accountancy Europe – noiembrie 2022
Buletinul de știri Accountancy Europe – noiembrie 2022
Accountancy Europe a publicat buletinul de știri aferent lunii noiembrie 2022, disponibil direct pe site-ul...


IESBA a publicat etapa a doua a raportului de cercetare privind efectele tehnologiei asupra aspectelor de etică aferente activității profesioniștilor contabili
IESBA a publicat etapa a doua a raportului de cercetare privind efectele tehnologiei asupra aspectelor de etică aferente activității profesioniștilor contabili
Vineri, 18 noiembrie, International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) a emis raportul final al grupei de lucru pentru tehnologie: Raportul grupei de lucru pentru tehnologie din cadrul IESBA privind etapa 2. Fundamentat pe Raportul privind...

Noutăți fiscale europene din buletinul de știri ETAF – 21 noiembrie 2022
Noutăți fiscale europene din buletinul de știri ETAF – 21 noiembrie 2022
G20 se angajează să implementeze rapid acordul fiscal al OCDE Miercuri, 16 noiembrie, statele G20 și-au reiterat angajamentul față de implementarea rapidă a pachetului fiscal internațional pe doi piloni al OCDE/G20. În declarația adoptată la sfârșitul...


Ghidul solicitantului aferent schemei de ajutor de minimis în vederea tranziției către economia circulară, publicat în Monitorul Oficial
Ghidul solicitantului aferent schemei de ajutor de minimis în vederea tranziției către economia circulară, publicat în Monitorul Oficial
Astăzi a fost publicat, în Monitorul Oficial nr. 1114, Ordinul nr.1.436/2022 al ministrului Economiei privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru instituirea schemei de ajutor de minimis în vederea tranziției către economia circulară. Schema își propune să sprijine întreprinderile în...

ANAF a publicat o serie de precizări privind înregistrarea fiscală a persoanelor nerezidente care datorează contribuție la fondul de tranziție energetică
ANAF a publicat o serie de precizări privind înregistrarea fiscală a persoanelor nerezidente care datorează contribuție la fondul de tranziție energetică
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat pe site-ul instituției, la secțiunea „Asistență contribuabili”, o serie de precizări privind înregistrarea fiscală a persoanelor nerezidente care sunt obligate să calculeze, să declare și să plătească contribuția la Fondul...