Carieră

Filiala Botoşani

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania organizează concurs la sediul Filialei CECCAR Botoșani din localitatea Botoșani, str. Calea Națională nr. 69F, județul Botoșani, în vederea ocupării postului de șef birou evidență tablou în cadrul filialei CECCAR Botoșani. (detalii aici >>)

Filiala Suceava

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs, la sediul Filialei CECCAR Suceava din localitatea Suceava, str. Mihai Eminescu nr. 10, jud. Suceava, în vederea ocupării postului de auditor de calitate, cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată și program de lucru de 8 ore/zi. (detalii aici >>)

Filiala Timiş

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania organizează concurs la sediul Filialei CECCAR Timiș din localitatea Timișoara, str. Moise Nicoară nr. 21, în vederea ocupării postului de șef birou administrativ în cadrul filialei CECCAR Timiș, pe perioadă nedeterminată, cu program de 8 ore/zi. (detalii aici >>)