Carieră

Aparatul Central

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, cu sediul în str. Intrarea Pielari nr. 1, sector 4, București, angajează urgent consilier tehnic în cadrul Direcției informatică și evidență tablou. (detalii aici >>)
Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs la sediul Aparatului Central din str. Intrarea Pielari nr. 1, sector 4, în vederea ocupării unui post de auditor intern în cadrul Compartimentului Audit intern. (detalii aici >>)
Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs la sediul Aparatului Central din str. Intrarea Pielari nr. 1, sector 4, București, în vederea ocupării unui post de consilier juridic în cadrul Direcției Juridice, resurse umane și achiziții. (detalii aici >>)

Filiala Dâmboviţa

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs, la sediul filialei CECCAR Dâmbovița din localitatea Târgoviște str. Gimnaziului nr. 82, în vederea ocupării unui post de șef Birou administrativ, cu normă întreagă de 8 ore/zi. (detalii aici >>)

Filiala Sibiu

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs, la sediul Filialei CECCAR Sibiu din localitatea Sibiu, Șoseaua Alba Iulia nr. 12, jud. Sibiu, în vederea ocupării postului de șef Birou evidență tablou, cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată și program de lucru de 8 ore/zi.  (detalii aici >>)