Congresul CECCAR 2014, ediţia XX
IFAC a realizat un videoclip care prezintă caracteristicile Rețelei globale de informații
IFAC a realizat un videoclip care prezintă caracteristicile Rețelei globale de informații (www.ifac.org/global-knowledge-gateway), portalul global de informații, resurse și știri al profesiei contabile. Videoclipul este disponibil aici:...

Ziua Naţională a Contabilului Român
Prilej de aniversare pentru toţi profesioniştii contabili din România, membri ai CECCAR sau angajaţi în diverse ramuri ale economiei cu toții vor sărbători în 21 septembrie a.c. cea de-a X-a  editie a Zilei Naționale a Contabilului Român. Evenimentul este sărbătorit în mod unitar în toată țara sub patronajul filialelor CECCAR pentru promovarea imaginii, intereselor şi rolului contabilului într-o economie de piaţã concurențialã. Sunt așteptați alături de membrii CECCAR beneficiarii serviciilor lor, directori economici, directori financiari, contabili șefi sau responsabili cu activitățile comerciale, precum și invitaţi de seamă din instituţiile publice. Cu această ocazie se vor acorda diplome/distincţii societăţilor de expertiză contabilă şi...


A apărut ediţia 2014 a lucrării pregătitoare pentru examenul de acces
A apărut ediţia 2014 a lucrării pregătitoare  pentru examenul de acces
Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România a publicat, la sfârşitul săptămânii trecute, Ediţia a III-a, revizuită, a „Ghidului pentru pregătirea candidaţilor la examenul de acces la stagiul pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat”. Ghidul reprezintă un instrument deosebit de util în procesul de pregătire pentru examenul anual de admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat, potrivit Regulamentului privind accesul la profesie, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 227 din 5 martie 2008.   Ediţia din 2014 cuprinde, în cele 990 de pagini, Regulamentul privind accesul la profesia de expert contabil...

Comunicat de presă - Ministerul Finanţelor Publice şi ANAF
Formularele privind deciziile de impunere anuală pentru venituri realizate de persoane fizice și pentru contribuțiile de asigurări sociale de sănătate datorate de acestea, transmise contribuabililor începând cu 1 iulie 2014, vor conține o serie de informații care să faciliteze plata obligațiilor fiscale. Măsura face parte din strategia Ministerului Finanțelor Publice și ANAF de îmbunătățire a relației cu contribuabilului și de încurajare a conformării la plată. „Avem o nouă abordare în relația contribuabilului cu administrația fiscală, bazată pe deschidere instituțională, respect și flexibilitate. Prin măsurile de simplificare a modalităților de plată și încurajarea utilizării mijloacelor alternative, moderne, de plată a obligațiilor...


Comunicat de presă - Ministerul Finanţelor Publice
Ministerul Finanţelor Publice a postat pe site, la rubrica Transparenţă decizională, Proiectul de ordin al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2014 a operatorilor economici. Potrivit proiectului de ordin, operatorii economici, care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei, depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice raportări contabile la 30 iunie 2014. Raportările se depun în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă. Proiectul propune ca termen limită pentru depunerea raportărilor data de...

Comunicat lansare proiect
  LANSARE PROIECT: ”Calificarea Resurselor Umane - suport pentru creșterea economică”   Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR), în parteneriat cu SC Euro Consulting SRL, anunță lansarea proiectului POSDRU/164/2.3/S/141504, „Calificarea Resurselor Umane – suport pentru creșterea economică”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane  2007-2013. Proiectul are o durată de 18 luni și își propune atât îmbunătățirea serviciilor de orientare și consiliere profesională în rândul angajaților, cât și dezvoltarea și implementarea unor programe de calificare/recalificare specifice departamentelor suport ale firmelor: contabilitate, resurse umane, vânzări, administrativ, IT.    Prin intermediul proiectului vor beneficia de servicii de orientare și...


Lansare proiect "Calificarea Resurselor umane - suport pentru creșterea economică"
Lansare proiect "Calificarea Resurselor umane - suport pentru creșterea economică"
  INVITAȚIE   Vă invităm la lansarea proiectului nostru, „Calificarea Resurselor Umane – suport pentru creșterea economică”, proiect creat pentru a inspira și îndruma oamenii să își găsească satisfacția și împlinirea în muncă. Proiectul „Calificarea Resurselor Umane – suport pentru creșterea economică” se adresează atât angajaților care doresc să își îmbunătățească pregătirea profesională și/sau să își lărgească orizontul profesional, aducând astfel un plus de valoare prin ceea ce creează și oferă, cât și angajatorilor preocupați de creșterea performanței organizațiilor pe care le conduc, prin creșterea nivelului profesional și a calității pregătirii personalului angajat. Înscrierea la conferință se face online în doar 60 secunde:...

Pachetul legislativ aferent politicii de audit
Uniunea Europeană a publicat în Monitorul Oficial pachetul legislativ aferent politicii de audit. Textul integral este disponibil accesând următorul link: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2014:158:TOC Statele membre vor avea la dispoziţie doi ani pentru a transpune (adoptare şi publicare) prevederile cu Directiva modificată de la data intrării în vigoare a acesteia, respectiv 16 iunie...