Chestionarul global al IFAC pentru PMM-uri identifică principalele provocări cu care se confruntă PMM-urile la nivel global
Cele mai mari provocări cu care se confruntă practicile mici și mijlocii (PMM-urile) din întreaga lume sunt conformare cu standardele și reglementările și atragerea de noi clienți, conform Studiului global pentru PMM-uri al IFAC ® din 2014. Desfășurat anual Chestionarul PMM IFAC oferă informații unice asupra provocărilor și oportunităților cu care se confruntă PMM-urile din întreaga lume. „IFAC se implică în creșterea capacității PMM-urilor din întreaga lume, iar concluziile Chestionarului nostru pentru PMM-uri sun esențiale pentru această misiune”, a comentat Directorul Executiv al IFAC, Fayezul Choudhury. „Înțelegerea provocărilor cu care se confruntă PMM-urile și clienții acestora, atât la nivel regional cât...

Adunări generale de dare de seamă
Conform Precizărilor nr. 6576/2008 privind organizarea şi desfăşurarea Adunărilor generale de dare de seamă şi alegeri locale prin Hotărârea nr. 08/114 din 28 mai 2008 a Consiliului Superior, cu modificările şi completările ulterioare, Adunările generale la nivelul filialelor judeţene şi a municipiului Bucureşti se vor desfăşura în anul 2015 în perioada 05 februarie - 05 martie. Vă rugăm să regăsiţi mai jos locaţiile şi datele de desfăşurare a Adunărilor generale la nivelul filialelor CECCAR: Nr.     crt. Filiala  Data Adunarii generale Ora  Locatia  1 Alba 26,02,2015 15.00 Sala de conferinte a Hotelului "Parc" -  Alba Iulia 2 Arad 27,02,2015 14.00 Casa de Cultura a Sindicatelor - Arad 3 Arges 26,02,2015 14.00 Complex Alcadibo Center - Piteşti  4 Bacau 21,02,2015 10.00 Sala Teatrului...


Depunerea Rapoartelor anuale de activitate
În vederea asigurării pentru membrii CECCAR a facilității de a completa on-line Raportul anual de activitate, a fost dezvoltată şi implementată în acest scop o aplicaţie care poate fi accesată prin internet, utilizând un browser web. În afară de facilitatea completării on-line a Raportului anual de activitate, membrii au posibilitatea consultării fişei personale, astfel că în orice moment se poate cunoaşte statutul în cadrul Corpului, atât personal, cât şi al societăţii, după caz. Odată completat online Raportul anual de activitate, acesta nu mai trebuie depus la filială în format fizic, restul documentelor necesare obținerii vizei de exercitare a profesiei putând fi trimise...

Statistici preliminare ale Chestionarului rapid pentru PMM-uri lansat de IFAC
IFAC a anunțat statisticile preliminare privind răspunsurile primite la Chestionarul rapid pentru PMM-uri pentru anul 2014 Cu sprijinul CECCAR, dar în special ca urmare a interesului membrilor noștri din categoria PMM-urilor, România se situează pe primul loc ca număr de răspunsuri trimise la chestionarul IFAC, conform tabelului prezentat mai jos. Felicităm pe această cale toți membrii care au răspuns deja la chestionar și îi încurajăm pe cei care nu au răspuns să se asigure că își fac cunoscute opiniile și preocupările la nivel internațional prin completarea chestionarului până la termenul limită de 15 decembrie 2014. Vă reamintim că acest chestionar este disponibil și...


IFAC a lansat Chestionarul rapid pentru PMM-uri pentru anul 2014
Prin implicarea CECCAR, chestionarul este disponibil pe site-ul IFAC şi în limba română Apel către toate PMM-urile! Sunteţi practician în cadrul unei practici mici sau mijlocii (PMM)? Asigurați-vă că vă faceți cunoscute opiniile. Completați Chestionarul Global pentru PMM-uri 2014: http://ifac.smp-survey-2014-romanian.sgizmo.com/s3/?language=Romanian. Chestionarul este disponibil în 21 de limbi, iar completarea  sa nu va dura mai mult de 10 minute. Participarea dvs. va oferi IFAC și organismelor profesionale informații valoroase care ne vor ajuta să înțelegem și să abordăm mai bine nevoile dvs. și provocările cu care vă confruntați. Chestionarul se va închide în data de 15 decembrie 2014, iar rezultatele vor fi publicate pe...

FEE publică documente de informare referitoare la reforma auditului
În contextul publicării Directivei europene pentru auditurile statutare ale conturilor anuale și consolidate și a Regulamentului privind auditul statutar al entităților de interes public, FEE a întocmit trei documente de informare pe teme direct legate de noua legislație europeană din domeniul auditului: Supravegherea publică a profesiei : creșterea credibilității și susținerea cooperării; Furnizarea altor servicii decât cele de audit pentru entitățile de interes public care sunt clienți ai auditului statutar: necesitatea clarificării și a consecvenței; și Numirea auditorului și durata misiunii: eforturile de a avea o piață unică eficientă în UE.  Puteți consulta aceste documente pe pagina internet a...


Newsletter FEE
A apărut newsletterul FEE pe care îl puteţi consulta accesând următorul link: Decembrie - http://www.fee.be/index.php?option=com_jnews&act=mailing&task=view&listid=0&mailingid=56&listype=1&Itemid=253 Noiembrie - http://www.fee.be/index.php?option=com_jnews&act=mailing&task=view&mailingid=55 Octombrie - http://www.fee.be/index.php?option=com_jnews&act=mailing&task=view&mailingid=54 Septembrie -...

Noi traduceri IFRS în limba română disponibile online
Fundația IFRS anunță publicarea traducerii în limba română a următoarelor dispoziții consolidate (Cartea Roșie 2014 Partea A): IFRS 9 Instrumente financiare IAS 36 Deprecierea activelor IAS 39 Instrumente financiare - recunoaştere şi evaluare IAS 19 Beneficiile angajaților IFRIC 21 Taxe precum și a materialelor suplimentare consolidate (Cartea Roșie 2014 Partea B): Baza pentru concluzii, Exemple ilustrative și Îndrumări de implementare care însoțesc dispozițiile de mai sus Constituția Manualul de proceduri stabilite Abonații la serviciul eIFRS sau la pachetul complet de servicii pot accesa aceste materiale traduse de pe pagina eIFRS (vi se vor solicita detaliile dumneavoastră de utilizator). eIFRS este actualizat pe parcursul anului cu traduceri ale standardelor...