Manualul IPSAS 2013
Reţeaua de cunoştinţe globale, găzduită de website-ul IFAC, reprezintă un forum unde profesia contabilă poate face schimb de informaţii, poate învăţa, se poate implica şi poate creşte
 Noul portal online pentru informaţii, resurse şi ştiri la nivel global deserveşte şi conectează profesioniştii contabili din întreaga lume Federaţia Internaţională a Contabililor (IFAC) a lansat Reţeaua de cunoştinţe globale, un nou centru virtual pentru profesia contabilă mondială: www.ifac.org/global-knowledge-gateway. Reţeaua deserveşte profesioniştii contabili şi contabilii stagiari din toate ariile de activitate prin furnizarea unui acces direct la resurse, ştiri, discuţii relevante, precum şi la recomandări competente. Sunteţi interesaţi în dezbateri pe tema celor mai recente evoluţii la nivel mondial care afectează profesia noastră? Aveţi nevoie de cele mai bune practici în domeniul gestionării riscului? Aveţi o întrebare despre ultimele tendinţe în raportarea corporativă?...

ORDIN Nr. 544 din 7 aprilie 2014 privind aprobarea Cartei drepturilor şi obligaţiilor persoanei fizice supuse verificării fiscale
EMITENT:      MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 270 din 11 aprilie 2014 Având în vedere dispoziţiile art. 7 alin. (1) şi art. 109^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 52 alin. (1) din Procedura de aplicare a metodelor indirecte pentru stabilirea bazei impozabile ajustate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 248/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul finanţelor publice emite prezentul ordin. ART. 1 Se aprobă Carta drepturilor...


Se menţine cash-ul
La începutul acestui an, Ministerul Finanţelor Publice a elaborat un proiect de ordonanţă de urgentă, prin care Guvernul voia să interzică plata în numerar pentru cumpărările de terenuri, case şi maşini.Interdicţia a fost, însă, eliminată, sub motivul că "pot apărea probleme în cazul unor tranzacţii efectuate în zona rurală", a explicat secretarul de stat Dan Manolescu."Potrivit noului proiect de lege, aceste tranzacţii urmează să se efectueze cu încadrarea în limita generală privind tranzacţiile efectuate între persoanele fizice, respectiv în limita plafonului zilnic de 10.000 lei/tranzacţie. În cazul operatorilor economici, aceste tranzacţii se vor efectua în limita plafonului de 10.000 lei...

Studiu privind piața serviciilor contabile din perspectiva IMM-urilor
CECCAR lansează o invitație publică tuturor entităților care beneficiază de serviciile prestate de experţii contabili (cabinetele de contabilitate) de a răspunde la un chestionar în care sunt adresate nevoile IMM-urilor în raport cu serviciile contabile prestate de PMM-uri. Acest studiu are ca scop să sprijine atât IMM-urile cât și PMM-urile prin oferirea unor răspunsuri la întrebări precum care sunt nevoile și dorințele clienților. Chestionarul vizează evaluarea gradului de satisfacţie al IMM-urilor în calitate de clienți ai PMM-urilor şi relaţia cu expertul contabil/cabinetul de contabilitate în general. Completarea chestionaruuil durează aproximativ 10 minute şi se realizează on line până cel târziu Vineri,...


Conferinţa Naţională de dare de seamă şi alegeri
Conferinţa Naţională de dare de seamă şi alegeri a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi din România Bucureşti - 14 martie 2014   În data de 14 martie 2014, la Bucureşti, a avut loc Conferinţa Naţională de dare de seamă şi alegeri a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi din România, organizată potrivit legii, cu următoarea ordine de zi: 1. Raport privind activitatea desfăşurată de Consiliul Superior şi Consiliile filialelor Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România în anul 2013 2. Raport privind rezultatele activităţii financiare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România la 31 decembrie 2013 3. Raportul Auditorului statutar privind activitatea financiară a Corpului...

Conferinţa telefonică a Grupei de Lucru FEE CONTABILITATE
În data de 11 martie 2014 a avut loc conferinţa telefonică a grupului de lucu FEE Contabilitate. Subiectul de dezbatere l-a constituit Complexity Bulletin (Buletinul privind complexitatea situaţiilor financiare) elaborat de EFRAG împreună cu  ANC (Autoritatea Franceză de Normalizare Contabilă), ASCG (Comitetul German de Standarde Contabile), OIC (Organismul Italian de Contabilitate) şi FRC (Consiliul Raportării Financiare din Marea Britanie). Publicarea acestui Buletin face parte din strategia EFRAG de a stimula dezbaterile la nivel european şi conectarea părţilor interesate la evoluţiile proiectului de revizuire a cadrului conceptual general al IASB. FEE şi-a propus să analizeze acest Buletin şi să emită un punct...


Conferinţa telefonică a grupei de lucru FEE Raportare Corporativă
În data de 4 martie 2014 a avut loc conferinţa telefonică a grupei de lucru FEE Raportare Corporativă la care a participat şi reprezentantul C.E.C.C.A.R.  Conferinţa a inclus următoarele subiecte de dezbatere: implementarea recomandărilor raportului Maystadt privind restructurarea EFRAG, Ghidul privind indicatorii alternativi de performanţă lansat în consultare publică de către ESMA, comentariile FEE privind raportarea pentru fiecare ţară prevăzută de articolul 89 al Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituţiilor de credit şi supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit şi alte elemente de actualitate în domeniul auditului...

Tinerii contabili contează pentru Europa
Tinerii contabili contează pentru Europa
Ne bucurăm că inițiativele CECCAR pentru dezvoltarea și promovarea tinerilor profesioniști contabili prin proiectele pe care le derulează Clubul Tinerilor Experți Contabili din România sunt aliniate la politica europeană în domeniul profesiei contabile. Astfel, în urma promovării chestionarului intitulat Care sunt așteptările tinerilor profesioniști contabili din partea organizațiilor profesionale?, vă informăm cu mândrie că țara noastră s-a situat pe locul 2 ca număr de respondenți, contribuind indiscutabil la conturarea unor opinii realiste. (Federația Experților Contabili Europeni) a dat startul dezbaterii în rândul tinerilor contabili cu privire la rolul organizațiilor profesionale. Prin intermediul unui chestionar online, stagiarii sau cei care au obținut...