Ghidului pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat
Ghidului pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat
 A apărut ediția a IV-a, revizuită, a Ghidului pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat. Cei interesaţi pot achiziţiona cartea de la filialele CECCAR din toată...

Ziua Naţională a Contabilului Român
21 septembrie Ziua Naţională a Contabilului Român Prilej de aniversare pentru toţi profesioniştii contabili din România, membri ai CECCAR sau angajaţi în diverse ramuri ale economiei cu toţii vor sărbători în 21 septembrie a.c. cea de-a XI-a ediţie a Zilei Naţionale a Contabilului Român. Evenimentul este sărbătorit în mod unitar în toată ţara sub patronajul filialelor CECCAR pentru promovarea imaginii, intereselor şi rolului contabilului într-o economie de piaţã concurenţialã. Sunt aşteptaţi alături de membrii CECCAR beneficiarii serviciilor lor, directori economici, directori financiari, contabili şefi sau responsabili cu activităţile comerciale, precum şi invitaţi de seamă din instituţiile publice. Cu această ocazie se vor acorda...


Newsletter FEE luna mai
A apărut newsletterul FEE pe luna mai pe care îl puteţi consulta accesând următorul link: http://www.fee.be/index.php?option=com_jnews&act=mailing&task=view&mailingid=61...

Studiul global privind modelul de afaceri al PMM-urilor
Avem plăcerea să vă aducem la cunoștință faptul că ACCA (Asociaţia Contabililor Autorizaţi din Marea Britanie) realizează, cu sprijinul CECCAR, un studiu privind modelele de afaceri  care sunt folosite în cadrul Practicilor Mici și Mijlocii (PMM-uri). Suntem conștienți de faptul că PMM-urile nu se mai bazează doar pe audit și raportare financiară în practica lor, așa că dorim să explorăm împreună care sunt serviciile cu valoare adăugată și consultanța pe care le oferiți clienților în prezent.  Acest studiu vizează atât impactul pe care îl are peisajul schimbat din economie și reglementare cât și modalitatea în care provocările și oportunitățile rezultate sunt...


APEL pentru amendarea proiectului Codului de procedură fiscală
APEL pentru amendarea proiectului Codului de procedură fiscală
APELUL CECCAR prin care se solicită amendarea proiectului Codului de procedură fiscală aprobat de Guvern în ședința din 25.03.2015, aflat în procedură parlamentară la Senat, în sensul eliminării dispozițiilor relative la obligația experţilor contabili de a informa zilnic ANAF cu privire la operațiunile în lei sau valută, despre care au luat cunoștință cu ocazia desfășurării activității, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 5.000 Euro. Către, EXPERŢII CONTABILI şi CONTABILII AUTORIZAŢI, SENATORI ŞI DEPUTAŢI în PARLAMENTUL ROMÂNIEI   Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR), va adresează prezentul APEL pentru amendarea proiectului Codului de procedură fiscală, aprobat de Guvern în ședința din 25.03.2015,...

Newsletter FEE - martie 2015
A apărut newsletterul FEE pe luna martie pe care îl puteţi consulta accesând următorul...


IAASB a lansat un chestionar privind controlul calității în vederea colectării de informații
Consiliul pentru Standarde Internaționale de Audit și Certificare (IAASB®) a emis un chestionar legat de noua sa inițiativă privind controlul calității prezentată în Strategia IAASB pentru 2015-2019 și în Planul de acțiune pentru 2015-2016. Obiectivul chestionarului este colectarea de informații în vederea stabilirii domeniului de aplicare al proiectului propus cu privire la controlul calității, în special în ceea ce privește problemele întâmpinate de practicile mici și mijlocii în conformarea cu dispozițiile Standardului Internațional pentru Controlul Calității (ISQC) 1, Controlul calităţii pentru firmele care efectuează audituri şi examinări ale situaţiilor financiare, precum şi alte misiuni de certificare şi servicii conexe, și ale Standardului Internațional de Audit...

Ziua Fiscalității FEE - 29 aprilie 2015
FEE organizează Ziua Fiscalității „Viitorul în politica fiscală: Un aspect pentru societatea în ansamblu” în data de 29 aprilie 2015 la Bruxelles. Dat fiind importanța strategică a fiscalității în profesia contabilă, în special în mediul economic și politic actual, vorbitorii prezenți la acest eveniment sunt la cel mai înalt nivel decizional. Astfel, Ziua Fiscalității va reuni vorbitori precum Comisarul European pentru Afaceri economice și financiare, impozitare și vamă, dl. Pierre Moscovici, Ministrul de finanțe al Luxemburgului, dl Pierre Gramegna și Directorul Centrului de politică fiscală și Administrație al OECD, dl. Pascal Saint-Amans. Pentru mai multe informații și pentru înregistrare, vă rugăm să...