CONGRESUL Profesiei Contabile din România 2016
Ziua Națională a Contabilului Român
Ziua de 21 septembrie, este sărbătorită în fiecare an, potrivit Normelor nr.12726/2004, în mod unitar, la nivelul filialelor CECCAR, cu scopul promovării imaginii, a intereselor şi rolului contabilului într-o economie de piaţă concurenţială. La aniversare sunt aşteptaţi toţi profesioniştii contabili din România, membri ai CECCAR sau angajaţi în diverse ramuri ale economiei. Cu toţii prezenţi la ziua contabilului vor demonstra, încă odată, că  „Profesia contabilă a fost, este şi va fi pusă în slujba interesului public, spre binele public.” Cea de-a XII -a ediţie a Zilei Naţionale a Contabilului Român, este un prilej de a reuni familia profesioniştilor contabili şi de a...

Ghidul pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiu pentru obținerea calității de expert contabil și contabil autorizat
Ghidul pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiu pentru obținerea calității de expert contabil și contabil autorizat
Editura CECCAR a publicat “Ghidul pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiu pentru obținerea calității de expert contabil și contabil autorizat”, Ediția a V-a, revizuită, 2016. Acest produs reprezintă un suport pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiu. Publicația conține informații detaliate cu privire la programele aferente examenului de admitere la stagiu în vederea obținerii calității de expert contabil/contabil autorizat. De asemenea, candidații se pot pregăti prin studierea exemplelor illustrative pentru verificarea cunoștințelor cuprinse în Ghid. Lucrarea cuprinde informații și analize concrete cu privire la aspecte din domeniile: contabilitate, fiscalitate, drept, audit, evaluarea economică și financiară a întreprinderilor,...


Newsletter FEE luna iulie
A apărut newsletterul FEE pe luna iulie, pe care îl puteţi consulta accesând următorul...

Chestionar PMM-uri Europene 2015
În acest raport și în rezumatul său, Federația Experților Contabili Europeni (FEE) prezintă provocările cu care se confruntă cei 2.680 de contabili europeni care lucrează în practici mici și mijlocii (PMM) ce au răspuns la Chestionarul global pentru PMM-uri 2015 al Federației Internaționale a Contabililor (IFAC). Aceste PMM-uri deservesc în total peste 330.000 de întreprinderi europene mici și mijloci (IMM) și oferim, de asemenea, informații legate de situația acestora. Sprijinul profesioniștilor contabili este esențial pentru prosperitatea IMM-urilor, care reprezintă 99,8 % din companiile UE. Suntem dedicați sprijinirii elaborării unei politici UE care să susțină această sursă indispensabilă de locuri de muncă...


Pragurile pentru excepțiile de la audit în Europa Noutăți în urma transpunerii Directivei contabile
În urma transpunerii Directivei contabile, Federația Experților Contabili Europeni (FEE) a publicat recent un document de informare privind pragurile actualizate care definesc „micile întreprinderi” din statele membre ale UE, Norvegia, Elveția și Islanda. În consecință, companiile identificate ca fiind „întreprinderi mici” nu mai au obligația de a efectua audit statutar. Articolul 34 din Directiva 2013/34/UE impune efectuarea auditului pentru entitățile de interes public (în general, acelea care sunt cotate pe o piață reglementată, instituții de credit și asigurări și cele desemnate în mod special de către statele membre) și întreprinderi medii și mari. Articolul 3(2) din Directiva contabilă definește „întreprinderile mici” ca...

Prospecte simplificate pentru IMM-uri - Document de informare publicat de Federația Experților Contabili Europeni (FEE)
Federația Experților Contabili Europeni (FEE) a publicat recent un document de informare „Keep It Simple – Simplified Prospectus for SMEs” care vizează atât investitorii, profesia, cât și entitățile mici și mijlocii care operează în mediul privat. Scopul documentului este să contribuie la eforturile Comisiei Europene prin propuneri care să ajute la simplificarea regimului prospectelor pentru IMM-uri elaborate de Uniunea Piețelor de Capital, prin sugestii cu privire la informațiile pe care ar trebui să le regăsească investitorii în prospectele IMM-urilor, precum și cu recomandări care să facă prospectele mai puțin complexe, mai concentrate și mai economice pentru IMM-uri, dar în același...


Directiva UE despre prezentarea informațiilor non-financiare și despre diversitate – Cum se poate ajunge la o raportare de calitate și consecventă – Document de poziție al Federației Contabililor Europeni (FEE)
Federația Contabililor Europeni (FEE) a publicat recent un document de poziție care sintetizează cerințele Directivei europene privind prezentarea informațiilor non-financiare și despre diversitate, care urmează să fie transpusă de Statele Membre în legislația națională până la data de 6 decembrie 2016. Companiile vizate vor trebui să respecte aceste noi reglementări naționale începând cu anul 2017, pe baza unor îndrumări opționale care sunt în curs de elaborare la Comisia Europeană. Documentul pe care îl puteți consulta gratuit aici (link către pagina FEE) discută principalele aspecte legate de cerințele de implementare și furnizează exemple concrete despre modul în care se poate răspunde acestor...

Newsletter FEE luna februarie
A apărut newsletterul FEE pe luna februarie pe care îl puteţi consulta accesând următorul...