Ediția aniversară a Congresului Profesiei Contabile din România - 95 de ani de la înființarea CECCAR
Ediția aniversară a Congresului Profesiei Contabile din România - 95 de ani de la înființarea CECCAR
„Profesia contabilă în era digitală. Provocări și oportunități”, tema sub egida căreia s-au desfășurat lucrările celui de-al XXI-lea Congres al Profesiei Contabile din România, a ocazionat dezbateri și prezentări utile dezvoltării profesiei contabile în cele două zile ale manifestărilor. În deplină concordanță cu tema amintită și cu lumea digitalizată în care trăim, așa cum am informat și înaintea evenimentului, Congresul a fost transmis live, prin intermediul YouTube. Pentru a fi la curent cu discuțiile din cele două zile (23-24 septembrie a.c.), vă punem la dispoziție înregistrarea întregului eveniment, prin accesarea link-urilor de mai jos. Prima zi a Congresului youtu.be/Vyvq44uKc0Q A doua zi...

Forumul Național al PMM, în sprijinul IMM-urilor
Forumul Național al PMM, în sprijinul IMM-urilor
Așa cum este bine cunoscut, Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) se preocupă permanent de buna desfășurare a activității întreprinderilor mici și mijlocii din țara noastră, segment de bază al economiei naționale. În acest context, CECCAR organizează, la 22 septembrie a.c., un eveniment important înscris în agenda acestei toamne – Forumul Național al PMM, cu tema Competitivitatea PMM-urilor în contextul evoluțiilor tehnologice și incertitudinii economice. Organizat pentru al șaptelea an la rând, evenimentul are în prim-plan problemele cu care se confruntă întreprinderile mici și mijlocii (IMM), CECCAR îngrijindu-se, prin dezbaterile programate să aibă loc la Rin Grand Hotel...


În atenția candidaților la examenul de admitere la stagiu în vederea obținerii calității de expert contabil și de contabil autorizat
În atenția candidaților la examenul de admitere la stagiu în vederea obținerii calității de expert contabil și de contabil autorizat
Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează anual examen de admitere la stagiu în vederea obținerii calității de expert contabil și de contabil autorizat, potrivit Regulamentului privind accesul la profesie, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 227 din 5 martie 2008, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit art. 2 din Regulamentul privind accesul la profesia de expert contabil și de contabil autorizat, programele de examen de admitere la stagiu pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat, precum și reglementările privind stagiul și examenul de aptitudini se elaborează de Corp, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, și se aprobă...

Ziua Națională a Contabilului Român
Ziua de 21 septembrie este sărbătorită în fiecare an, potrivit Normelor nr.12726/2004, în mod unitar, la nivelul filialelor CECCAR, cu scopul promovării imaginii, intereselor şi rolului contabilului într-o economie de piaţă concurenţială. La aniversare sunt aşteptaţi toţi profesioniştii contabili din România, membri ai CECCAR sau angajaţi în diverse ramuri ale economiei. Cu toţii prezenţi la ziua contabilului vor demonstra, încă o dată, că  „Profesia contabilă a fost, este şi va fi pusă în slujba interesului public, spre binele public.” Cea de-a XII -a ediţie a Zilei Naţionale a Contabilului Român este un prilej de a reuni familia profesioniştilor contabili şi de a...


Ghidul pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiu pentru obținerea calității de expert contabil și contabil autorizat
Ghidul pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiu pentru obținerea calității de expert contabil și contabil autorizat
Editura CECCAR a publicat “Ghidul pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiu pentru obținerea calității de expert contabil și contabil autorizat”, Ediția a V-a, revizuită, 2016. Acest produs reprezintă un suport pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiu. Publicația conține informații detaliate cu privire la programele aferente examenului de admitere la stagiu în vederea obținerii calității de expert contabil/contabil autorizat. De asemenea, candidații se pot pregăti prin studierea exemplelor illustrative pentru verificarea cunoștințelor cuprinse în Ghid. Lucrarea cuprinde informații și analize concrete cu privire la aspecte din domeniile: contabilitate, fiscalitate, drept, audit, evaluarea economică și financiară a întreprinderilor,...

Newsletter FEE luna iulie
A apărut newsletterul FEE pe luna iulie, pe care îl puteţi consulta accesând următorul...


Chestionar PMM-uri Europene 2015
În acest raport și în rezumatul său, Federația Experților Contabili Europeni (FEE) prezintă provocările cu care se confruntă cei 2.680 de contabili europeni care lucrează în practici mici și mijlocii (PMM) ce au răspuns la Chestionarul global pentru PMM-uri 2015 al Federației Internaționale a Contabililor (IFAC). Aceste PMM-uri deservesc în total peste 330.000 de întreprinderi europene mici și mijloci (IMM) și oferim, de asemenea, informații legate de situația acestora. Sprijinul profesioniștilor contabili este esențial pentru prosperitatea IMM-urilor, care reprezintă 99,8 % din companiile UE. Suntem dedicați sprijinirii elaborării unei politici UE care să susțină această sursă indispensabilă de locuri de muncă...

Pragurile pentru excepțiile de la audit în Europa Noutăți în urma transpunerii Directivei contabile
În urma transpunerii Directivei contabile, Federația Experților Contabili Europeni (FEE) a publicat recent un document de informare privind pragurile actualizate care definesc „micile întreprinderi” din statele membre ale UE, Norvegia, Elveția și Islanda. În consecință, companiile identificate ca fiind „întreprinderi mici” nu mai au obligația de a efectua audit statutar. Articolul 34 din Directiva 2013/34/UE impune efectuarea auditului pentru entitățile de interes public (în general, acelea care sunt cotate pe o piață reglementată, instituții de credit și asigurări și cele desemnate în mod special de către statele membre) și întreprinderi medii și mari. Articolul 3(2) din Directiva contabilă definește „întreprinderile mici” ca...