Congresul CECCAR 2014, ediţia XX
PROGRAM CONGRES 12 – 13 SEPTEMBRIE 2014
Sala Atlas – Hotel Radisson Blu, Bucureşti „Noi dimensiuni şi provocări ale profesiei contabile: Competitivitate, Inovaţie şi Conformitate ”   12 septembrie 2014 08.00 – 09.00 Înregistrare     09.00 – 09.30    Mesaje de deschidere a lucrărilor Congresului Ecaterina Necşulescu, Preşedinte onorific CECCAR Florin Nicolae Jianu, Ministru Delegat pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Mediu de Afaceri și Turism Eugen Orlando Teodorovici, Ministrul Fondurilor Europene Prof.univ.dr. Ovidiu Nicolescu, Președinte CNIPMMR George Constantin Păunescu, Președinte UGIR Gheorghe Florea, Preşedintele Uniunii Naţionale a Barourilor din România Moderator: Drd. Radu Soviani, jurnalist 09.30 – 11.00     Sesiunea I: Noi dimensiuni şi provocări ale profesiei contabile: Competitivitate, Inovaţie şi Conformitate Moderator: Prof. Univ. Dr. Adriana Tiron Tudor, Reprezentant CECCAR în IPSASB IFAC Andre...

Forumul Naţional al Practicilor Mici şi Mijlocii, ediţia a V-a, Inovare şi calitate – noi valenţe pentru PMM
Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR) în calitatea sa de organism profesional care gestionează profesia contabilă a avut întotdeauna în prim planul obiectivelor strategice problemele cu care se confruntă Întreprinderile Mici şi Mijlocii (IMM) şi s-a îngrijit pentru crearea unui cadru stimulativ privind dezbaterea celor mai actuale preocupări în acest domeniu. Având o bogată tradiţie în organizarea de evenimente profesionale de înaltă clasă, Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România organizează în data de 11 septembrie 2014, la Rin Grand Hotel, Bucureşti, cea de-a V-a ediţie a Forumului Naţional al PMM, cu tema “Inovare şi calitate –...


IFAC a realizat un videoclip care prezintă caracteristicile Rețelei globale de informații
IFAC a realizat un videoclip care prezintă caracteristicile Rețelei globale de informații (www.ifac.org/global-knowledge-gateway), portalul global de informații, resurse și știri al profesiei contabile. Videoclipul este disponibil aici:...

Ziua Naţională a Contabilului Român
Prilej de aniversare pentru toţi profesioniştii contabili din România, membri ai CECCAR sau angajaţi în diverse ramuri ale economiei cu toții vor sărbători în 21 septembrie a.c. cea de-a X-a  editie a Zilei Naționale a Contabilului Român. Evenimentul este sărbătorit în mod unitar în toată țara sub patronajul filialelor CECCAR pentru promovarea imaginii, intereselor şi rolului contabilului într-o economie de piaţã concurențialã. Sunt așteptați alături de membrii CECCAR beneficiarii serviciilor lor, directori economici, directori financiari, contabili șefi sau responsabili cu activitățile comerciale, precum și invitaţi de seamă din instituţiile publice. Cu această ocazie se vor acorda diplome/distincţii societăţilor de expertiză contabilă şi...


A apărut ediţia 2014 a lucrării pregătitoare pentru examenul de acces
A apărut ediţia 2014 a lucrării pregătitoare  pentru examenul de acces
Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România a publicat, la sfârşitul săptămânii trecute, Ediţia a III-a, revizuită, a „Ghidului pentru pregătirea candidaţilor la examenul de acces la stagiul pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat”. Ghidul reprezintă un instrument deosebit de util în procesul de pregătire pentru examenul anual de admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat, potrivit Regulamentului privind accesul la profesie, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 227 din 5 martie 2008.   Ediţia din 2014 cuprinde, în cele 990 de pagini, Regulamentul privind accesul la profesia de expert contabil...

Comunicat de presă - Ministerul Finanţelor Publice şi ANAF
Formularele privind deciziile de impunere anuală pentru venituri realizate de persoane fizice și pentru contribuțiile de asigurări sociale de sănătate datorate de acestea, transmise contribuabililor începând cu 1 iulie 2014, vor conține o serie de informații care să faciliteze plata obligațiilor fiscale. Măsura face parte din strategia Ministerului Finanțelor Publice și ANAF de îmbunătățire a relației cu contribuabilului și de încurajare a conformării la plată. „Avem o nouă abordare în relația contribuabilului cu administrația fiscală, bazată pe deschidere instituțională, respect și flexibilitate. Prin măsurile de simplificare a modalităților de plată și încurajarea utilizării mijloacelor alternative, moderne, de plată a obligațiilor...


Comunicat de presă - Ministerul Finanţelor Publice
Ministerul Finanţelor Publice a postat pe site, la rubrica Transparenţă decizională, Proiectul de ordin al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2014 a operatorilor economici. Potrivit proiectului de ordin, operatorii economici, care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei, depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice raportări contabile la 30 iunie 2014. Raportările se depun în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă. Proiectul propune ca termen limită pentru depunerea raportărilor data de...

Comunicat lansare proiect
  LANSARE PROIECT: ”Calificarea Resurselor Umane - suport pentru creșterea economică”   Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR), în parteneriat cu SC Euro Consulting SRL, anunță lansarea proiectului POSDRU/164/2.3/S/141504, „Calificarea Resurselor Umane – suport pentru creșterea economică”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane  2007-2013. Proiectul are o durată de 18 luni și își propune atât îmbunătățirea serviciilor de orientare și consiliere profesională în rândul angajaților, cât și dezvoltarea și implementarea unor programe de calificare/recalificare specifice departamentelor suport ale firmelor: contabilitate, resurse umane, vânzări, administrativ, IT.    Prin intermediul proiectului vor beneficia de servicii de orientare și...