Congresul CECCAR 2014, ediţia XX
FEE publică documente de informare referitoare la reforma auditului
În contextul publicării Directivei europene pentru auditurile statutare ale conturilor anuale și consolidate și a Regulamentului privind auditul statutar al entităților de interes public, FEE a întocmit trei documente de informare pe teme direct legate de noua legislație europeană din domeniul auditului: Supravegherea publică a profesiei : creșterea credibilității și susținerea cooperării; Furnizarea altor servicii decât cele de audit pentru entitățile de interes public care sunt clienți ai auditului statutar: necesitatea clarificării și a consecvenței; și Numirea auditorului și durata misiunii: eforturile de a avea o piață unică eficientă în UE.  Puteți consulta aceste documente pe pagina internet a...

Newsletter FEE
A apărut newsletterul FEE pe luna septembrie pe care îl puteţi consulta accesând următorul link:...


Noi traduceri IFRS în limba română disponibile online
Fundația IFRS anunță publicarea traducerii în limba română a următoarelor dispoziții consolidate (Cartea Roșie 2014 Partea A): IFRS 9 Instrumente financiare IAS 36 Deprecierea activelor IAS 39 Instrumente financiare - recunoaştere şi evaluare IAS 19 Beneficiile angajaților IFRIC 21 Taxe precum și a materialelor suplimentare consolidate (Cartea Roșie 2014 Partea B): Baza pentru concluzii, Exemple ilustrative și Îndrumări de implementare care însoțesc dispozițiile de mai sus Constituția Manualul de proceduri stabilite Abonații la serviciul eIFRS sau la pachetul complet de servicii pot accesa aceste materiale traduse de pe pagina eIFRS (vi se vor solicita detaliile dumneavoastră de utilizator). eIFRS este actualizat pe parcursul anului cu traduceri ale standardelor...

Lucrările Congresului CECCAR 2014 „Noi dimensiuni şi provocări ale profesiei contabile: Competitivitate, Inovaţie şi Conformitate”
Lucrările celei de-a XX-a ediții aniversare a Congresului CECCAR s-au încheiat, dar cei interesați să reparcurgă prezentările susținute în cadrul celor două zile de informare și dezbatere, pot consulta online lucrările susținute în cadrul celor cinci sesiuni de lucru. Vă invităm să accesați direct pagina Congresului, secțiunea...


PROGRAM CONGRES 12 – 13 SEPTEMBRIE 2014
Sala Atlas – Hotel Radisson Blu, Bucureşti „Noi dimensiuni şi provocări ale profesiei contabile: Competitivitate, Inovaţie şi Conformitate ”   12 septembrie 2014 08.00 – 09.00 Înregistrare     09.00 – 09.30    Mesaje de deschidere a lucrărilor Congresului Ecaterina Necşulescu, Preşedinte onorific CECCAR Florin Nicolae Jianu, Ministru Delegat pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Mediu de Afaceri și Turism Eugen Orlando Teodorovici, Ministrul Fondurilor Europene Prof.univ.dr. Ovidiu Nicolescu, Președinte CNIPMMR George Constantin Păunescu, Președinte UGIR Gheorghe Florea, Preşedintele Uniunii Naţionale a Barourilor din România Moderator: Drd. Radu Soviani, jurnalist 09.30 – 11.00     Sesiunea I: Noi dimensiuni şi provocări ale profesiei contabile: Competitivitate, Inovaţie şi Conformitate Moderator: Prof. Univ. Dr. Adriana Tiron Tudor, Reprezentant CECCAR în IPSASB IFAC Andre...

Forumul Naţional al Practicilor Mici şi Mijlocii, ediţia a V-a, Inovare şi calitate – noi valenţe pentru PMM
Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR) în calitatea sa de organism profesional care gestionează profesia contabilă a avut întotdeauna în prim planul obiectivelor strategice problemele cu care se confruntă Întreprinderile Mici şi Mijlocii (IMM) şi s-a îngrijit pentru crearea unui cadru stimulativ privind dezbaterea celor mai actuale preocupări în acest domeniu. Având o bogată tradiţie în organizarea de evenimente profesionale de înaltă clasă, Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România organizează în data de 11 septembrie 2014, la Rin Grand Hotel, Bucureşti, cea de-a V-a ediţie a Forumului Naţional al PMM, cu tema “Inovare şi calitate –...


IFAC a realizat un videoclip care prezintă caracteristicile Rețelei globale de informații
IFAC a realizat un videoclip care prezintă caracteristicile Rețelei globale de informații (www.ifac.org/global-knowledge-gateway), portalul global de informații, resurse și știri al profesiei contabile. Videoclipul este disponibil aici:...

Ziua Naţională a Contabilului Român
Prilej de aniversare pentru toţi profesioniştii contabili din România, membri ai CECCAR sau angajaţi în diverse ramuri ale economiei cu toții vor sărbători în 21 septembrie a.c. cea de-a X-a  editie a Zilei Naționale a Contabilului Român. Evenimentul este sărbătorit în mod unitar în toată țara sub patronajul filialelor CECCAR pentru promovarea imaginii, intereselor şi rolului contabilului într-o economie de piaţã concurențialã. Sunt așteptați alături de membrii CECCAR beneficiarii serviciilor lor, directori economici, directori financiari, contabili șefi sau responsabili cu activitățile comerciale, precum și invitaţi de seamă din instituţiile publice. Cu această ocazie se vor acorda diplome/distincţii societăţilor de expertiză contabilă şi...