CONGRESUL Profesiei Contabile din România 2016
Chestionar PMM-uri Europene 2015
În acest raport și în rezumatul său, Federația Experților Contabili Europeni (FEE) prezintă provocările cu care se confruntă cei 2.680 de contabili europeni care lucrează în practici mici și mijlocii (PMM) ce au răspuns la Chestionarul global pentru PMM-uri 2015 al Federației Internaționale a Contabililor (IFAC). Aceste PMM-uri deservesc în total peste 330.000 de întreprinderi europene mici și mijloci (IMM) și oferim, de asemenea, informații legate de situația acestora. Sprijinul profesioniștilor contabili este esențial pentru prosperitatea IMM-urilor, care reprezintă 99,8 % din companiile UE. Suntem dedicați sprijinirii elaborării unei politici UE care să susțină această sursă indispensabilă de locuri de muncă...

Pragurile pentru excepțiile de la audit în Europa Noutăți în urma transpunerii Directivei contabile
În urma transpunerii Directivei contabile, Federația Experților Contabili Europeni (FEE) a publicat recent un document de informare privind pragurile actualizate care definesc „micile întreprinderi” din statele membre ale UE, Norvegia, Elveția și Islanda. În consecință, companiile identificate ca fiind „întreprinderi mici” nu mai au obligația de a efectua audit statutar. Articolul 34 din Directiva 2013/34/UE impune efectuarea auditului pentru entitățile de interes public (în general, acelea care sunt cotate pe o piață reglementată, instituții de credit și asigurări și cele desemnate în mod special de către statele membre) și întreprinderi medii și mari. Articolul 3(2) din Directiva contabilă definește „întreprinderile mici” ca...


Prospecte simplificate pentru IMM-uri - Document de informare publicat de Federația Experților Contabili Europeni (FEE)
Federația Experților Contabili Europeni (FEE) a publicat recent un document de informare „Keep It Simple – Simplified Prospectus for SMEs” care vizează atât investitorii, profesia, cât și entitățile mici și mijlocii care operează în mediul privat. Scopul documentului este să contribuie la eforturile Comisiei Europene prin propuneri care să ajute la simplificarea regimului prospectelor pentru IMM-uri elaborate de Uniunea Piețelor de Capital, prin sugestii cu privire la informațiile pe care ar trebui să le regăsească investitorii în prospectele IMM-urilor, precum și cu recomandări care să facă prospectele mai puțin complexe, mai concentrate și mai economice pentru IMM-uri, dar în același...

Directiva UE despre prezentarea informațiilor non-financiare și despre diversitate – Cum se poate ajunge la o raportare de calitate și consecventă – Document de poziție al Federației Contabililor Europeni (FEE)
Federația Contabililor Europeni (FEE) a publicat recent un document de poziție care sintetizează cerințele Directivei europene privind prezentarea informațiilor non-financiare și despre diversitate, care urmează să fie transpusă de Statele Membre în legislația națională până la data de 6 decembrie 2016. Companiile vizate vor trebui să respecte aceste noi reglementări naționale începând cu anul 2017, pe baza unor îndrumări opționale care sunt în curs de elaborare la Comisia Europeană. Documentul pe care îl puteți consulta gratuit aici (link către pagina FEE) discută principalele aspecte legate de cerințele de implementare și furnizează exemple concrete despre modul în care se poate răspunde acestor...


Newsletter FEE luna februarie
A apărut newsletterul FEE pe luna februarie pe care îl puteţi consulta accesând următorul...

Chestionarul global al IFAC: Așteptările contabililor privind performanțele din noul an sunt moderate, însă rămân optimiste în ciuda preocupărilor legate de încetinirea ritmului economic
Contabilii care lucrează în practici mici și mijlocii (PMM-uri) sunt optimiști, în general, în ceea ce privește performanțele din 2016, majoritatea estimând că veniturile vor rămâne identice sau vor crește în toate categoriile de servicii, conform rezultatelor ultimului Chestionar global pentru PMM-uri (raportul complet și rezumatul). Totuși optimismul nu este la același nivel ca în urmă cu un an, proiecțiile de creștere pentru toate categoriile de servicii fiind în scădere față de 2014. În timp ce așteptările referitoare la performanță au scăzut față de acum un an, PMM-urile indică faptul că provocările lor sunt ceva mai puțin acute față de anul...


CILEA (Comite de Integration Latino Europa – America) a publicat, cu sprijinul României, noul Ghid pentru bunele practici de guvernare corporativă pentru IMM-uri
CILEA (organismul profesional internațional care reunește institute profesionale de contabilitate din țări latine ale Europei și Americii) a publicat recent, din seria „Studii internaționale ale CILEA” lucrarea Ghid pentru bunele practici de guvernare corporativă pentru IMM-uri. Acest Ghid este rezultatul eforturilor și muncii Grupului tehnic dedicat acestui proiect la care și-a adus o semnificativă contribuție și CECCAR prin specialistul său care face parte din această structură tehnică a CILEA. Obiectivul principal al acestui Ghid este să constituie un instrument eficient de detectare a deficiențelor de natură practică din guvernarea corporativă care sunt comune majorității IMM-urilor, propunând o serie de recomandări de...

Adunări generale de dare de seamă
Conform Precizărilor nr. 6576/2008 privind organizarea şi desfăşurarea Adunărilor generale de dare de seamă şi alegeri locale prin Hotărârea nr. 08/114 din 28 mai 2008 a Consiliului Superior, cu modificările şi completările ulterioare, Adunările generale la nivelul filialelor judeţene şi a municipiului Bucureşti se vor desfăşura, în fiecare an în perioada 05 februarie - 05 martie. Vă rugăm să regăsiţi mai jos locaţiile şi datele de desfăşurare a Adunărilor generale la nivelul filialelor CECCAR: Nr.  crt. Filiala Data Adunării generale Ora Locaţia 1 Alba 26 februarie 15.00 Sala de conferinte a Hotelului "Parc" -  Alba Iulia 2 Arad 29 februarie 14.00 Casa de Cultura a Sindicatelor - Arad 3 Arges 10 februarie  14.00 Complex Alcadibo...