Media – 2012

14 decembrie 2012

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012

În Monitorul Oficial  al României nr. 845 din 13.12.2012 a fost publicată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr. 84 din 12 decembrie 2012 – privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare.

Astfel, în OUG 84/2012, pe lângă măsurile adoptate în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar, se suspendă din nou aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 148/2012 privind înregistrarea operaţiunilor comerciale prin mijloace electronice (art. 6).

O altă măsură adoptată, prevăzută la art. 7 se referă la introducerea unui nou articol, articolul 111.1, care va avea următorul cuprins:

„Art. 111.1 – Prevederi speciale privind scadenţa şi declararea creanţelor fiscale. Creanţele fiscale pentru care, potrivit Codului fiscal sau altor legi care le reglementează, scadenţa şi termenul de declarare se împlinesc la 25 decembrie sunt scadente şi se declară până la data de 21 decembrie. În situaţia în care data de 21 decembrie este zi nelucrătoare, creanţele fiscale sunt scadente şi se declară până în ultima zi lucrătoare anterioară datei de 21 decembrie.”


06 decembrie 2012

Să nu ne subestimăm forţa creativă, să promovăm înaltele valori ale profesiei contabile

Niciun motiv să nu avem încredere în noi.

În evaluarea activităţii, a comportamentului colegilor noştri contabili – fie că opiniile sunt exprimate de oficialităţi, fie că se pronunţă manageri ai societăţilor comerciale, fie că apar referiri în mass-media – ne este dat să auzim, nu rareori, calificativul de modest, ca şi eticheta de modestie. Fireşte, nu se poate aduce nicio obiecţie în cazul colegilor care se definesc prin autentica modestie, prin ceea ce numim “cei 7 ani de-acasă”, prin manifestarea bunului simţ, printr-o evaluare corectă şi un comportament civilizat. (Citeşte mai departe (Curierul Naţional)

31 octombrie 2012

Salonul Anual de Carte ediţia XXI 01-31 octombrie 2012

În cadrul Salonului Anual de Carte, ediţia XXI, Filiala CECCAR Ialomiţa a organizat Ziua Editurii CECCAR. Tema centrală pe ordinea de zi a acestei ediţii a participării CECCAR la Salonul Anual de Carte este prezentarea Colecţiei de Ghiduri Profesionale, în cadrul căreia un loc important este ocupat de Ghidul de Aplicare a reglementărilor contabile în domeniul agriculturii, publicaţie care a fost prezentată în cadrul Salonului de doi dintre coautori, dna. prof. univ. dr. Dumitru Corina Graziella şi dna. expert contabil Malama Camelia, preşedinte al filialei CECCAR Ialomiţa.


22 noiembrie 2012
 

Sunteţi practician într-o practică mică sau mijlocie (PMM)? Atunci completaţi Chestionarul rapid pentru PMM-uri pe http://ifac.smpquickpoll-romanian.sgizmo.com/s3/?language=RomanianChestionarul poate fi completat în trei minute şi este realizat semestrial de către IFAC în 2012 cu scopul de a obţine un instantaneu al principalelor probleme cu care se confruntă PMM-urile şi clienţii lor IMM-uri. Chestionarul se va închide în data de 31 decembrie 2012. Veţi putea consulta rezultatele în următoarea ediţie a Buletinului de ştiri PMM care va fi publicată pe site-ul IFAC.

Pentru că opinia dvs. contează pentru bunul mers al profesiei contabile, vă invităm să vă implicaţi activ în acest demers.


21 noiembrie 2012

În data de 29 noiembrie 2012 în intervalul 10,00-18,00 va avea loc în Amfiteatrul  ,,Prof. Univ. Dr. Marin Toma ” din sediul situat  în Intrarea Nestorel, nr. 4-6, sector 4, Masa Rotundă cu tema:“Monografii şi studii de caz privind aplicarea IFRS la societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată” susţinută de specialişti CECCAR în domeniu IFRS conform programului întâlnirii
 
Participarea membrilor experți contabili este gratuită în limita a 200 de participanți

21 noiembrie 2012

Editura CECCAR  împreuna cu filiala CECCAR Bucureşti are deosebita plăcere  să  vă  invite  în  perioada 21-25 noiembrie 2012 să–i fiţi alături la TÂRGUL INTERNAŢIONAL DE CARTE – GAUDEAMUS, ce se va desfăşura la ROMEXPO.

Pentru a putea cunoaşte programul ce cuprinde lansări de carte ale unor renumiţi profesori universitari, precum şi mese rotunde pe teme profesionale de actualitate susţinute de specialişti în domeniu, (apăsaţi aici).


21 noiembrie 2012

Corpul Experților Contabili şi Contabililor Autorizați din România împreună cu Fundaţia Oeconomica Timisiensis – Universitatea de Vest Timişoara organizează prima ediţie a Conferinţei Internaţionale “Accounting and Auditing Perspectives”(AAP 2012) ce va avea loc la Timişoara – Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor în perioada 29-30 noiembrie 2012.

Scopul conferinței este de a încuraja dezvoltarea cunoaşterii ştiinţifice de larg interes și de a promova consolidarea relaţiilor inter-universitare în domeniul contabilității și auditului, conducând la o conexiune mai puternică, atât la nivel științific cât și profesional. Vor fi prezentate  lucrări  științifice bazate pe abordări teoretice, empirice sau practice în domenii precum: raportare financiară, audit și guvernanță corporativă, contabilitate de gestiune și control de gestiune, contabilitate versurs fiscalitate, sisteme de informații contabile, contabilitate, educație și cercetare.

Pentru mai multe informaţii vă rugăm să accesaţi site-ul conferinţei: http://www.aapconference.ro/

PROGRAM  AAP 2012: http://www.aapconference.ro/files/Conference%20program.pdf

MEMBRII FILIALEI CECCAR TIMIŞ sunt invitaţi să participe la acest eveniment. Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi Filialei CECCAR Timiş.


12 noiembrie 2012

Cum facem faţă presiunii de a reduce onorariile – Sfaturi de gestionare a activităţii pentru PMM-uri

În timp ce economia globală continuă să se lupte pentru a lua avânt, practicile contabile descoperă că presiunea de a-şi reduce onorariile pentru serviciile profesionale pe care le oferă continuă să reprezinte o provocare semnificativă. Acesta este unul din mesajele esenţiale reieşite din ediţia mai-iunie 2012 a Chestionarului rapid pentru PMM-uri realizat de IFAC, care a primit 3.678 de răspunsuri din întreaga lume. La solicitarea de a numi cea mai mare provocare cu care se confruntă practica lor mică sau mijlocie (PMM) în acest moment, cei mai mulţi respondenţi (27%)—în special cei din Europa şi Asia—au menţionat presiunea de a reduce onorariile. Aceasta a fost urmată îndeaproape de menţinerea la curent cu noile standarde şi reglementări (26%).

Vizualizează broşura integral aici


05 noiembrie 2012

Echipa de management a proiectului POSDRU/86/1.2/S/53849 intitulat:

Aplicarea unui sistem de competenţe coerent cu cel european la nivelul masteratelor în domeniul analizei economice şi evaluării de active şi afaceri

Anunţă organizarea celui de-al treilea curs de instruire al proiectului care va avea loc vineri și sâmbătă, 16-17 noiembrie 2012, începând cu ora 9:00, la sediul Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor, Universitatea Babeş-Bolyai, Str. Teodor Mihali nr. 58-60, Cluj-Napoca.

Obiectivele evenimentului sunt:

  • Curs de instruire în domeniul Standardelor Internaționale de Evaluare normalizare, auditare, aspecte tehnice destinat experților – lectori ai proiectului ;
  • Întâlnirea grupurilor de lucru din cadrul echipelor partenere în vederea analizei modalităților de implementare a sistemului de monitorizare a cursurilor, respectiv a sistemului de evaluare a performanței studenților – privind calificarea universitară la nivel de masterat din domeniul Analizei Economice și Evaluării de active și afaceri

Lectorii cursului de instruire sunt reprezentanți ai profesiei de evaluator și auditor în foruri europene și practicieni în domeniul evaluării proprietăților. Grupul țintă al evenimentului îl reprezintă experții-lectori ai proiectului și studenți ai programelor de studii masterale.


05 noiembrie 2012

Daniela Vulcan, CECCAR: Numai uniţi putem crea plusvaloare în viaţa economică a ţării

 “Ne-am angajat să colaborăm cu CNIPMMR pentru sprijinirea şi dezvoltarea activităţilor întreprinderilor mici şi mijlocii. Împărtăşirea experienţei şi conlucrarea interinstituţională fac sistemul să funcţioneze. Excesul de reglementare din profesia contabilă reprezintă o problemă pentru mediul de afaceri şi profesie. Sprijinirea şi dezvoltarea sectorului IMM, stimularea creativităţii, a inovaţiei şi a competitivităţii, în opinia CECCAR, pot fi realizate numai cu sprijinul tuturor factorilor implicaţi şi al tuturor structurilor instituţionale antrenate în dezvoltarea culturii antreprenoriale. Sperăm la crearea unui parteneriat public-privat similar, numai uniţi putem crea plusvaloare şi bunăstare în viaţa economică şi socială a ţării prin sprijinirea antreprenorilor, crearea de noi locuri de muncă, stimularea consumului şi interesului pentru muncă”.


19 octombrie 2012

 IFAC a inclus, în numărul pe luna octombrie 2012 a buletinului „Global Digest”, ce cuprinde cele mai recente ştiri şi iniţiative cu impact la nivel mondial asupra profesiei contabile, la secţiunea „Ştiri din partea Organismelor membre, afiliate şi a organizaţiilor contabile regionale”, un rezumat al evenimentelor organizate de CECCAR ce au marcat profesia contabilă din România, în luna septembrie.

Conţinutul articolului îl regăsiţi tradus mai jos:

CECCAR organizează Conferinţe pe tema PMM-urilor şi a Guvernării

Corpul Experților Contabili şi Contabililor Autorizați din România (CECCAR) a organizat, recent, două conferinţe pentru membrii săi: Provocări prezente şi oportunităţi viitoare pentru PMM, a treia ediţie a forumului naţional pentru practicile mici şi mijlocii (PMM), şi Guvernanţa corporativă şi profesia contabilă; competenţă şi responsabilitate, Congresul bienal al Corpului, care a reunit peste 600 de participanţi din România şi din străinătate. Prezentările sunt disponibile pe site-ul CECCAR. În plus, România a sărbătorit recent Ziua Naţională a Contabilului Român, în data de 21 septembrie 2012. 

Sursă: Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din Romania


10 octombrie 2012

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, împreună cu partenerii noștri (Corpul Experților Contabili și a Contabililor Autorizați din România; Asociația Națională a Evaluatorilor din România; Academia de Studii Economice, București; Universitatea de Vest, Timișoara; Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași; Universitatea Aurel Vlaicu, Arad), implementează proiectul POSDRU/86/1.2/S/53849, intitulat Aplicarea unui sistem de competențe coerent cu cel european la nivelul masteratelor în domeniul analizei economice și evaluării de active și afaceri.

Alături de alte obiective, se numără și elaborarea unei baze de date destinată în principal studenților masteranzi pentru aplicațiile practice pe care le realizează în cadrul disciplinelor cuprinse în programele de masterat și pentru pregătirea lucrărilor de disertație.

În acest sens a fost conceput un chestionar care să permită conturarea unei cât mai bune opinii vis-a-vis de metodele de evaluare a întreprinderilor aplicate în România. Informațiile culese prin intermediul chestionarului vor fi prelucrate statistic, iar baza de date obținută va fi pusă la dispoziția dumneavoastră, dacă veți dori acest lucru.

Chestionarul este structurat pe 3 secţiuni:

· Secțiunea A: Preambul

· Secțiunea B: Date generale despre două întreprinderi evaluate

· Secțiunea C: Informații financiare aferente celor două întreprinderi evaluate

· Secțiunea D: Date privind evaluarea celor două întreprinderi

Timpul necesar pentru a completa acest chestionar este de aproximativ 7-10 minute. Tot ceea ce vă rugăm este să veniţi în întâmpinarea solicitării noastre accesând link-ul următor:

https://www.surveymonkey.com/s/Chestionar_evaluarea_intreprinderilor_CECCAR_2012

Acest site de internet este găzduit de o companie internaţională specializată în acest gen de analiză şi este un site securizat.

Chestionarul este anonim şi respectă confidenţialitatea strictă a informaţiei.

Vă asigurăm de toată consideraţia noastră ca urmare a răspunsurilor şi sugestiilor primite de la dumneavoastră!

Cu deosebită stimă,

Echipa de management a proiectului


03 octombrie 2012

Modificări aduse la Codul Fiscal prin OG nr. 15/2012

Persoanele juridice nu fac reţineri la sursă, respectiv impozit pe venit şi contribuţii sociale obligatorii, în situaţia în care au încheiate convenţii civile cu contribuabili care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere şi sunt înregistraţi fiscal.

Pentru serviciile prestate aceşti contribuabili vor emite facturi, veniturile facturate constituind baza de calcul a impozitului pe venit şi a contribuţiilor datorate de către contribuabilul autorizat să desfăşoare activităţi în mod independent.

În cazul convenţiilor civile de prestări servicii încheiate cu persoane fizice neautorizate angajatorii au obligaţia reţinerii impozitului pe venit, contribuţiei individuale de asigurări sociale, contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de asigurat. În situaţia în care persoana fizică are calitatea de pensionar sau de asigurat în sistemul public de pensii se reţine impozitul pe venit şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de asigurat ( fără obligaţia reţinerii contribuţiei de asigurări sociale).

În cazul veniturilor din drepturi de autor şi drepturi de proprietate intelectuală realizate de persoanele fizice neautorizate se reţine impozitul pe venit, contribuţia individuală de asigurări sociale, contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de asigurat. În situaţia în care persoana fizică are calitatea de pensionar sau de asigurat în sistemul public de pensii se reţine numai impozitul pe venit. 


12 septembrie 2012

 Seminarul Naţional cu tema: “Angajarea legală: condiţii, oportunităţi şi ameninţări” (CNIPMMR)

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR), confederaţie patronală reprezentativă la nivel naţional, organizează pe data de 21 septembrie 2012, intre orele 10:00-17:00, la sediul CNIPMMR Seminarul Naţional cu tema: Angajarea legală: condiţii, oportunităţi şi ameninţări

Seminarul Naţional este 90% aplicativ şi asigură:

1. Informarea completă a participanţilor cu privire la:

  1. aplicarea corectă a dispoziţiilor Codului Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
  2. cadrul legal şi formele de angajare a salariaţilor, ucenicilor şi zilierilor;
  3. cadrul legal privind încheierea convenţiilor civile;
  4. cadrul legal şi bunele practici la nivel naţional şi european.

2. Rezolvarea de speţe, prezentarea de cazuri aplicative şi bune practici în domeniul  angajării salariaţilor, ucenicilor, zilierilor şi încheierii convenţiilor civile.

3. Dobândirea de abilităţi practice, modele şi formulare cadru pentru acţiunile necesare a fi iniţiate în scopul angajării legale.

4. Rezolvarea unei probleme punctuale a fiecărui participant la seminar în domeniul relaţiilor de muncă.

Lectori: Prof. Univ. Dr. Ovidiu Nicolescu (Academia de Studii Economice) si Ana Bontea (Membru in Comitetul Economic si Social European).

Invitaţi: Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Inspecţia Muncii.

Taxa de participare este de 600 lei/participant, fara TVA de 24% (744 lei, cu TVA inclus), care trebuie achitată până cel târziu la data de 20.09.2012 si cuprinde: suport de curs, caiet de seminar cu modele si formulare cadru, pe CD, Diploma de participare, tratatie welcome coffee, 2 pauze si Dejun bufet suedez si Bonus practic: rezolvarea unei probleme punctuale a participantului. Bonus facultativ: participantii vor avea posibilitatea să participe la un training de impact, în regim gratuit, vizând creşterea performanţelor în domeniul afacerilor şi vânzărilor asigurat de Dynamic Human Resources.

Reducere de 15 % din taxa de participare pentru înscrierea la adresa de e-mail: pr@cnipmmr.ro, la nr. de fax: 0213126608 sau pe formularul on-line de pe portalul www.immromania.ro (http://www.immromania.ro/evenimente_detalii.php?id_eveniment=510&tab_meniu=1&evenimente=1)  şi încasarea taxei de participare până la data de 14.09.2012.

Partenerul susţinător al Seminarului Naţional este Sodexo Pass Romania.

Partenerii media ai Seminarului Naţional sunt:

–         www.immromania.ro – Portal de soluţii şi servicii pentru IMM-uri;

–         BestJobs

–         Business-Edu

–         Finatare.ro

–         Listafirme.ro.

Partenerul Seminarului este Dynamic Human Resources.

Pentru relaţii suplimentare, persoana de contact este Oana Dâscă, Sef Departament PR CNIPMMR, telefon: +4-021.312.68.93; fax +4-021.312.66.08; mob. +4-0745.343.224, e-mail: pr@cnipmmr.ro.


10 septembrie 2012

Ziua Naţională a Contabilului Român” din 21 septembrie 2012, manifestare ajunsă la a VIII-a ediţie, se va desfăşura anul acesta potrivit măsurilor dispuse prin Decizia Biroului Permanent nr. 281 din 27 iulie 2012 sub auspiciile Drumuri prin memoria profesiei contabile. Organizată în mod unitar sub patronajul filialelor CECCAR, evenimentul va omagia personalitatea celui care s-a dăruit nobilei profesii contabile şi formării noilor generaţii de profesionişti, membru fondator şi Preşedinte al CECCAR – prof. univ. dr. Marin Tomaomul a cărui muncă fără întrerupere a contribuit la trasarea definitivă şi irevocabilă a locului câştigat de CECCAR în profesia contabilă europeană şi internaţională.

Programul manifestărilor din 21 septembrie 2012

Locaţia manifestărilor din 21 septembrie 2012


 13 august 2012

Având în vedere modificările Codului Fiscal care au intrat în vigoare de la 01 iulie 2012 vă informăm că filiala CECCAR Bucureştiorganizează, pentru membrii, în data de  15  septembrie 2012ora 10.00, seminarul de Fiscalitate cu tema – Noutăţile fiscale aplicabile de la 01 iulie 2012, la sediul Aparatului Central din Intrarea Pielari nr. 1, sector 4, Bucureşti, seminar care va avea o durată de 4 ore şi va fi susţinut de către doamna Delia Cataramă – Lector universitar  Catedra de Finanţe, ASE Bucureşti şi membru IFA (Asociaţia Internaţională de Fiscalitate).

Pentru informatii suplimentare vă rugăm să contactaţi filiala CECCAR Bucureşti sau Direcţia Dezvoltare Profesională Continuă din cadrul Aparatului Central (tel. 021/330.88.69, 021/330.88.70 sau 021/330.88.71 int. 321 şi e-mail:  ddpc@ceccaro.ro).


13 august 2012

De la 1 septembrie 2012, odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, toate sintagmele “societate comercială” trebuie eliminate din denumirea unei firme, implementarea acestei prevederi implicând modificarea actului constitutiv al firmei.

Conform prevederilor legale din legea de punere în aplicare a Codului de procedură civilă, societăţile înregistrate în registrul comerţului care au în denumire sintagma “societate comercială” trebuie să se prezinte, începând cu data de 1 septembrie 2012, la oficiile registrului comerţului în raza căruia îşi au sediul, pentru a înlocui din denumirea firmei sintagma „societate comercială” cu termenul “societate”, data limită pentru îndeplinirea acestei obligaţii legale fiind 1 septembrie 2014.

Înregistrarea menţiunii privind modificarea actului constitutiv ca urmare a schimbării denumirii societăţii este scutită de taxa de înregistrare.


6 august 2012

CECCAR a tradus documentul Competenţă şi versatilitate: Modul în care profesioniştii contabili angajaţi generează succes organizaţional durabil  publicat de Comitetul PAIB din cadrul IFAC. Traducerea în limba română este disponibilă aici.

 


31 iulie 2012

Vă informăm că lucrarea „Subiecte rezolvate. Examenul CECCAR 2012”, promovată pe site-ul www.conta.ro prin reclamă mincinoasă nu este elaborată în parteneriat cu Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

Astfel, nu recomandăm persoanelor interesate să devină membri CECCAR prin achiziţionarea lucrării menţionate mai sus, aceasta nefiind elaborată în parteneriat cu CECCAR, sau de către specialiştii Comisiei de examinare ai Corpului.


27 iulie 2012

Rezultatele Chestionarului Rapid pentru PMM 2012

Chestionarul Rapid pentru PMM-uri evidenţiază similitudinea provocărilor experimentate de contabili şi de către clienţii lor din cadrul entităţilor mici

(New York, 18 iulie, 2012 – Ritmul şi complexitatea modificării reglementărilor şi în special cerinţele fiscale au ocupat poziţiile de vârf din lista provocărilor cu care s-au confruntat Practicile Mici şi Mijlocii (PMM-urile) şi clienţii lor din cadrul entităţilor mici în prima jumătate a anului 2012, potrivit rezultatelor Chestionarului Rapid pentru PMM-uri emis astăzi de IFAC.

citeşte mai departe


26 iulie 2012 

A apărut ediţia 2012 a lucrării pregătitoare pentru examenul de acces intitulată:

“Ghid pentru pregătirea candidaţilor la examenul de acces la stagiul pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat”

Faţă de ediţiile anterioare, cartea este complet restructurată şi cuprinde în cele 962 pagini:

– Exemple ilustrative rezolvate, cu explicaţii (acolo unde este cazul) şi menţiuni legislative – pentru disciplinele: Contabilitate; Fiscalitate; Drept.

– Întrebări şi propuneri de studiu – pentru disciplinele: Audit; Evaluarea economică şi financiară a întreprinderilor; Doctrina şi deontologia profesiei contabile; Expertiza contabilă.

Menţiune:

Această lucrare reprezintă singurul Ghid agreat de CECCAR pentru pregătirea şi susţinerea în bune condiţii a examenului de acces.

Puteţi achiziţiona acest Ghid de la filialele judeţene CECCAR, inclusiv de la filiala Bucureşti.


23 iulie 2012

CECCAR a tradus rezumatul executiv al documentului Cererea investitorilor pentru prezentarea informaţiilor sociale, de mediu şi de guvernare publicat de Comitetul PAIB din cadrul IFAC. Traducerea în limba română este disponibilă aici


28 iunie 2012

CECCAR şi Oficiul Naţional de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor

Seminar de instruire destinat experţilor contabili şi contabililor autorizaţi

În data de 4 iulie 2012, la sediul Central al CECCAR s-a desfăşurat seminarul de instruire destinat experţilor contabili şi contabililor autorizaţi, entităţi raportoare prevăzute la art.8 lit.e din Legea nr. 656/2002, organizat în colaborare cu Oficiul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor care este Unitatea de Informaţii Financiare a României (FIU) de tip administrativ, cu rol de lider în elaborarea, coordonarea şi implementarea sistemului naţional de combatere a spălarii banilor şi finanţării terorismului.

citeşte mai departe 


26 iunie 2012

“Rolul şi responsabilităţile asociaţiilor profesionale în reglementarea profesiei contabile”

Chişinăul a fost în perioada 21-23 iunie 2012, locul de desfăşurare a celei  de-a 6-a ediţii a Întâlnirii transfrontaliere cu tema  “Rolul şi responsabilităţile asociaţiilor profesionale în reglementarea profesiei contabile”. ACAP RM a găzduit reprezentanţii organismelor profesionale contabile din 10 ţări pentru a discuta viitorul profesiei contabile şi de audit, în contextul crizei mondiale şi a provocărilor cu care se confruntă această profesie.

 citeşte mai departe


15 iunie 2012

Editura CECCAR adaugă colecţiei “Ghiduri Profesionale” o nouă lucrare care, cu siguranţă, prin conţinutul şi calitatea ei, va deveni o prezenţă pe masa de lucru a fiecărui specialist contabil interesat de aplicarea reglementărilor contabile în agricultură:

GHID de aplicare a reglementărilor contabile naţionale în domeniul agriculturii

Diversitatea şi sezonalitatea activităţilor desfăşurate de entităţile agricole ridică o serie de probleme, precum alegerea formei juridice potrivite, organizarea activităţilor conform cadrului legal, alegerea formei de contabilitate şi adaptarea ei la particularităţile domeniului, definirea politicilor contabile pornind de la reglementările aplicabile, fundamentarea metodelor de calculaţie a costurilor, deciziile de gestiune a afacerii, identificarea incidenţelor fiscale, gestiunea fiscală etc.

În „Ghid de aplicare a reglementărilor contabile naţionale în domeniul agriculturii” sunt abordate, pe rând, toate aceste probleme, iar  fiecare studiu de caz oferă soluţii de gestiune, de calculaţie a costului şi de organizare a contabilităţii de gestiune, dar şi de reflectare în contabilitatea financiară a aceloraşi realităţi.

Acest ghid profesional este recomandat tuturor specialiştilor contabili interesaţi; consultaţi filialele CECCAR din ţară.


28 mai 2012

A apus soarele contabilităţii româneşti…

Profesorul universitar doctor MARIN TOMA, distinsă personalitate, membru fondator şi Preşedinte al CECCAR a plecat duminică, 27 mai 2012 la Ceruri…

Drept semn de recunoştinţă, apreciere şi respect pentru cel care a fost Marele Om al CECCAR şi va rămâne un reper pentru generaţiile următoare,

Marţi, 29 mai 2012, ora 13.00, se va păstra un moment de reculegere,

în această zi a înhumării sale care pentru CECCAR este Zi de Doliu. Marea familie a CECCAR din toată ţara va păstra acest moment de reculegere pentru Omul MARIN TOMA timp de 40 de zile când, conform tradiţiei creştine, sufletul  său încă se află aici, printre noi…

Să-l cinstim aşa cum se cuvine, pentru tot ce a fost, este şi va fi MARIN TOMA!

Dumnezeu să-l Odihnească în Pace!


09 mai 2012

Sunteţi practician într-o practică mică sau mijlocie (PMM)? Atunci completaţi Chestionarul rapid pentru PMM-uri pe https://www.research.net/s/SMPQuickPoll-May-June-2012. Chestionarul este disponibil şi în limba română, iar completarea sa nu va dura mai mult de trei minute. Chestionarul se va închide în data de 14 iunie 2012.

Chestionarul rapid pentru PMM-uri este realizat de Federaţia Internaţională a Contabililor (IFAC) cu scopul de a obţine un instantaneu al principalelor probleme cu care se confruntă practicile mici şi mijlocii (PMM-urile) şi clienţii lor din categoria întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM).

Rezultatele vor fi publicate în următorul Buletin de ştiri PMM şi în raportul de final de an realizat Comitetul PMM IFAC, care va reuni şi analiza datele obţinute din acest chestionar şi din al doilea Chestionar rapid pentru PMM-uri, programat pentru noiembrie 2012. Ambele publicaţii vor fi disponibile pe site-ul IFAC.


20 aprilie 2012

În data de 25 şi 26 mai, FIDEF (Federaţia Internaţională a Experţilor Contabili Francofoni) organizează la Bucureşti Ediţia 14 a Conferinţelor sale, în parteneriat cu organismele sale membre locale (Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România şi Camera Auditorilor Financiari din România). Conferinţa va avea ca temă:

Cooperarea între mediul universitar şi organismele profesionale pentru consolidarea formării iniţiale şi continue în domeniile contabilităţii, auditului şi fiscalităţii.

Profesioniştii şi cadrele universitare sunt invitaţi la un schimb de opinii pe tema diverselor modalităţi de cooperare, inclusiv la deschiderea de noi drumuri în acest domeniu. Puteţi consulta documentul de prezentare generală a programului pe link-ul următor. 

Program »


29 martie 2012

Echipa de management a proiectului POSDRU/86/1.2/S/53849 intitulat: Aplicarea unui sistem de competenţe coerent cu cel european la nivelul masteratelor în domeniul analizei economice şi evaluării de active şi afaceri

Anunță organizarea celui de-al doilea workshop al proiectului care va avea loc vineri, 30 martie 2012, începând cu ora 1100, la sediul Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor, Universitatea Babeș-Bolyai, Str. Teodor Mihali nr. 58-60, Cluj-Napoca.

Evenimentul urmărește cunoașterea opiniilor partenerilor implicați în asigurarea calității în învățământul superior la nivel de masterat, inclusiv prin gândirea unor competențe ale absolvenților racordate la piața muncii românești și europene.

La discuții vor participa reprezentanți ai personalului implicat în elaborarea politicilor și asigurarea calității în învățământul superior, reprezentanți ai mediului de afaceri, respectiv studenți ai studiilor masterale.


19 martie 2012

În perioada 19 – 20 martie 2012 la Viena a avut loc seminarul „Criza datoriilor de stat, o chestiune urgentă – de la lecţii la reformă” organizat de IFAC, având drept partener principal CECCAR.

Acest seminar global foarte oportun a reunit principalii factori de decizie, politicieni şi lideri din domeniul gestiunii finanţelor publice în vederea examinării cauzelor care contribuie la criza internaţională a datoriilor de stat, precum şi a măsurilor necesare acum pentru realizarea unei reforme semnificative.

citeşte mai departe


19 martie 2012

CECCAR partener la seminarul organizat de IFAC cu tema “PROVOCĂRI ŞI OPORTUNITĂŢI PE CARE LE ÎNTÂMPINĂ PRACTICILE MICI ŞI MIJLOCII ÎNTR-UN CLIMAT DE PIAŢĂ ÎN CONTINUĂ SCHIMBARE LA NIVEL GLOBAL”

(Singapore/New York, 19 martie 2012)

Peste 200 de delegaţii din 40 de organizaţii profesionale contabile din 36 de ţări au convenit la Singapore realizarea celui de-al şaselea Forum IFAC al Practicilor Mici şi Mijlocii (PMM). Co-găzduit de Institutul Contabililor Publici Autorizaţi din Singapore (ICPAS), evenimentul din acest an este caracterizat prin discursul cheie adresat de Dna Jessica Tan, Preşedinte al Comitetului Parlamentar pentru Finanţe şi Comerţ & Industrie din Singapore din cadrul Guvernului şi vorbitori din cadrul Federaţiei de Afaceri din Singapore (SBF) şi Autoritatea de Reglementare Corporativă (ACRA) din Singapore.

citeşte mai departe


06 martie 2012

Seminar Naţional cu tema: “Motivarea, evaluarea şi sancţionarea disciplinară a salariaţilor”

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) în parteneriat cu portalul de soluţii şi servicii pentru IMM-uri: www.immromania.ro vor organiza pe data de 30 martie 2012, intre orele 10:00-17:00, la sediul CNIPMMR, situat în P-ţa Walter Mărăcineanu, Intrarea 1, Et. 1, Sala A, Sector 1, Bucureşti un nou Seminar Naţional cu tema: “Motivarea, evaluarea şi sancţionarea disciplinară a salariaţilor”.

Grupul ţintă al Seminariilor Naţionale este format din întreprinzători, manageri şi specialişti (avocaţi, consilieri juridici, contabili, etc.).

Pentru relaţii suplimentare, persoana de contact este Oana Dâscă, Sef Departament PR CNIPMMR, telefon: +4021.312.68.93; fax +4021.312.66.08; mob. +40745.343.224, e-mail: pr@cnipmmr.ro.


08 februarie 2012

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR) şi Institutul Contabililor Autorizaţi din Anglia şi Ţara Galilor (ICAEW) au organizat Conferinţa regională comună cu tema Rolul şi structura organismelor profesionale: provocări actuale şi viitoare, care a avut loc la Centrul Internaţional de Conferinţe Casino Sinaia, în perioada 26-27 ianuarie 2012.

Conferinţa a fost structurată în 4 sesiuni pe următoarele teme: Structura şi direcţia strategică a profesiei, Educare şi formare, Reglementarea profesiei, Servicii tehnice şi alte servicii oferite membrilor. În cadrul acestora au fost abordate diverse subiecte privind rolul şi structura organismelor profesionale, relaţia acestora cu organele de reglementare şi guvernul; finanţarea profesiei; scopul activităţii sale statutare şi non-statutare şi cooperarea internaţională dintre organismele naţionale. Au fost de asemenea discutate o serie de aspecte privind reglementarea profesiei, inclusiv asigurarea calităţii; control şi inspecţie; metode disciplinare, toate acestea în contextul interacţiunii cu organismele de supraveghere. Vorbitorii au abordat probleme referitoare la educaţia şi formarea profesională precum programa, CPD (dezvoltarea profesională continuă) şi atragerea celor mai bune resurse umane în cadrul profesiei, serviciile oferite membrilor, ca de exemplu consilierea tehnică, serviciile comerciale şi învăţământul online.

Conferinţa regională CECCAR – ICAEW s-a bucurat de prezenţa a unui număr impresionant de reprezentanţi din cadrul a 23 de instituţii şi organisme profesionale internaţionale şi din România (CAFR). Conferinţa s-a bucurat de prezenţa unor personalităţi de excepţie care au luat cuvântul precum reprezentanţi ai organismelor internaţionale (IFAC, FEE, Banca Mondială) dar şi vorbitori din partea organismelor naţionale din ţările din regiune. 


02 februarie 2012

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, principalul organism profesional care gestionează profesia contabilă din România, autonom, neguvernamental, non-profit şi de interes public, cu o puternică recunoaştere internaţională, înfiinţat în baza Ordonanţei Guvernului nr. 65/1994, republicată, privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi contabililor autorizaţi, considerând că una dintre condiţiile esenţiale ale funcţionării statului de drept şi a promovării dialogului social o reprezintă respectarea legilor, în special a legislaţiei muncii, dar şi pentru întărirea relaţiilor de colaborare, precum şi creşterea consideraţiei faţă de cetăţeni şi societate, în limitele statutare şi în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a încheiat un Protocol de Colaborare cu Inspecţia Muncii, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, în data de 25 ianuarie 2012.

Protocolul s-a încheiat între C.E.C.C.A.R., reprezentat prin domnul Prof. univ. dr. Marin TomaPreşedinte CECCAR şi Inspecţia Muncii, reprezentată prin domnul Dr. ing. jr. ec. Dantes Nicolae BRATUInspector General de Stat, şi are drept scop identificarea şi analizarea problemelor din domeniul muncii, relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii în muncă, precum şi stabilirea măsurilor ce trebuie luate pentru rezolvarea acestora.

citeşte mai departe


 18 ianuarie 2012

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR) a organizat a 19-a ediţie a Congresului profesiei contabile din România, continuând astfel tradiţia organizării de evenimente care au devenit adevărate repere la nivel internaţional.

Anul acesta, congresul s-a desfăşurat în perioada 7-8 septembrie, la Centrul Internaţional de Conferinţe, Casino Sinaia, tema acestei ediţii fiind “Guvernanţa corporativă şi profesia contabilă; competenţă şi responsabilitate”.

Pentru mai multe informatii cu privire la desfasurarea evenimentului, va invitam sa accesati pagina celui de-al XIX – lea Congres al profesiei contabile din România


18 ianuarie 2012

În perioada 05 februarie – 05 martie la nivelul filialelor judeţene şi a municipiului Bucureşti se vor desfăşura Adunările generale de dare de seamă şi alegeri.

Pentru a vizualiza datele şi locaţiile de organizare a Adunărilor generale, daţi click aici