ANAF propune modificarea și completarea unor prevederi referitoare la activitatea de gestionare a cazierului fiscal

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat în transparență decizională un proiect de Ordin pentru modificarea și completarea OPANAF nr. 2594/2015 privind stabilirea organelor fiscale competente pentru organizarea și gestionarea cazierului fiscal, procedura de înscriere, scoatere și rectificare a informațiilor în/ din cazierul fiscal, solicitare și eliberare a certificatului de cazier fiscal, modelul și conținutul formularisticii necesare, precum și nivelul de acces corespunzător la informațiile din cazierul fiscal. ANAF menționează, în Referatul de aprobare care însoțește proiectul de act normativ, că în cazierul fiscal se înscriu informații privind faptele sancționate contravențional sau penal de legile fiscale, contabile, vamale, cele care privesc disciplina financiară, precum și informații din documentele întocmite pentru atragerea răspunderii solidare, patrimoniale sau a inactivității fiscale. Faptele pentru care se înscriu informații în cazierul fiscal sunt cuprinse în lista aprobată prin anexa la HG nr.1000/2015.

Având în vedere modificările aduse listei faptelor care se înscriu în cazierul fiscal, prin HG nr.1568/2022, care au vizat eliminarea, din lista faptelor, a informațiilor care vizează ”actul normativ care prevede sancțiunea” și ”sancțiunea prevăzută de lege”, este necesară modificarea formularelor aprobate prin OPANAF nr.2594/2015, care sunt utilizate în activitatea de gestionare a cazierului fiscal, în sensul eliminării coloanelor dedicate sancțiunilor aplicate.

De asemenea – menționează inițiatorii proiectului – avându-se în vedere modificările aduse OG nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, precum și situațiile apărute în practica organelor fiscale în domeniul gestionării cazierului fiscal, au fost propuse unele modificări ale prevederilor procedurale, în scopul adaptării fluxului procedural și a formularisticii utilizate de organele fiscale.

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.

Written by