Noutăți fiscale europene din buletinul de știri ETAF – 21 septembrie 2023

Comisia Europeană a emis propunerea BEFIT

Comisia Europene a emis marți, 12 septembrie 2023, propunerea Întreprinderile din Europa:Cadrul pentru impozitarea veniturilor (BEFIT). Scopul acestei propuneri este de a reduce costurile de conformitate pentru întreprinderile mari care operează în mai multe state membre și de a face mai simplă detectarea de către autoritățile fiscale naționale a impozitelor datorate de drept. Acest lucru va fi realizat prin introducerea unui nou set unic de norme care va ajuta la stabilirea bazei fiscale pentru grupurile de companii. Mai precis:

1. companiile care sunt membre ale aceluiași grup își vor calcula baza fiscală în conformitate cu un set comun de norme;
2. bazele fiscale ale tuturor membrilor din grup vor fi agregate într-o singură bază fiscală;
3. fiecare membru al grupului BEFIT va avea un procent din baza fiscală agregată calculată pe baza mediei rezultatelor impozabile din ultimii trei ani fiscali.


Propunerea se fundamentează pe acordul fiscal internațional OCDE/G20 pentru un nivel minim global al impozitării și Directiva privind Pilonul II adoptată la sfârșitul lui 2022. Normele propuse ar fi obligatorii pentru grupurile care operează în UE cu venituri anuale combinate de cel puțin 750 de milioane de euro și în care societatea-mamă deține cel puțin 75% din drepturile de proprietate sau din drepturile la profit. Normele ar fi discreționare pentru grupurile mici, care pot alege să se conformeze atât timp cât întocmesc situații financiare consolidate. În cazul în care propunerea este adoptată de Consiliu, ar trebuie să intre în vigoare la 1 iulie 2023.

Comisia Europeană a prezentat Pachetul de sprijin pentru IMM-uri

La 12 septembrie 2023 Comisia Europeană a publicat Pachetul de sprijin pentru IMM-uri cuprins din Regulamentul privind combaterea întârzierii în efectuarea plăților în tranzacțiile comerciale și o Directivă care stabilește un Sistem fiscal pentru IMM-uri bazat pe sediul social (HOT). Regulamentul privind combaterea întârzierii în efectuarea plăților în tranzacțiile comerciale își propune să trateze întârzierile în efectuarea plăților care compromit fluxul de numerar al IMM-urilor și afectează negativ competitivitatea și reziliența lanțurilor de aprovizionare. Noile norme ar abroga Directiva privind combaterea întârzierii din 2011 și ar înlocui-o cu un regulament. Propunerea introduce o limită de plată maximă mai strictă de 30 de zile, elimină ambiguitățile și tratează lacunele legale din directiva curentă. Textul propus are ca scop, totodată, să asigure o plată automată a dobânzii acumulate și a comisioanelor compensatorii și introduce măsuri de aplicare și rectificare pentru a proteja companiile împotriva plăților întârziate. Avantajul propunerii HOT va fi faptul că IMM-urile care operează transfrontalier prin prezențe permanente trebuie să interacționeze doar cu o administrație fiscală, respectiv cea a sediului social, în loc să se conformeze cu sisteme fiscale multiple. Totuși, acest lucru nu se aplică pentru grupurile de companii cu subsidiare independente. Comisia își propune să sporească certitudinea și corectitudinea fiscală, să reducă costurile de conformitate și distorsionările din piață care influențează deciziile de afaceri, minimizând în același timp riscul de impozitare dublă și supraimpozitare, precum și numărul litigiilor fiscale.

Discursul Președintelui Comisiei privind Starea Uniunii pentru anul 2023

La 13 septembrie 23, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a susținut, la sediul Parlamentului European din Strasbourg, discursul privind Starea Uniunii pentru anul 2023. Cu privire la obstacolele care îngreunează activitățile de afaceri, aceasta a subliniat că întreprinderile mici nu au capacitatea de a face față unei administrații complexe sau sunt ținute pe loc din cauza proceselor îndelungate. Acest lucru a generat deseori situații în care IMM-urile au mai puțin timp pentru activitățile de afaceri și ratează oportunități de creștere. Astfel, Ursula von der Leyen a anunțat că, până la finalul anului, Comisia va desemna un reprezentant al IMM-urilor europene care să raporteze direct Președintelui Comisiei despre provocările cu care IMM-urile se confruntă în mod obișnuit. Aceasta a adăugat că pentru fiecare nou act legislativ se va desfășura o verificare a competitivității de către un Consiliu independent, iar luna viitoare Comisia va face primele propuneri legislative pentru reducerea obligațiilor de raportare la nivelul UE cu 25%.

Statele G20 rămân angajate în implementarea rapidă a soluției pe doi piloni

Între 9 și 10 septembrie 2023 a avut loc summitul liderilor G20, găzduit de India, unde s-a adoptat Declarația de la New Delhi, care stabilește obiective referitoare la numeroase aspecte globale. Referitor la impozitarea internațională, liderii G20 au decis să implementeze rapid reformele fiscale globale, care implică un cadru general privind impozitarea economiei digitale și un impozit minim global pentru întreprinderi. „Reafirmăm angajamentul nostru de a continua cooperarea pentru un sistem fiscal internațional just, sustenabil și modern adecvat nevoilor secolului 21. Rămânem angajați în implementarea rapidă a pachetului fiscal internațional pe doi piloni”, se specifică în document. Liderii au salutat progresul semnificativ realizat în ceea ce privește Pilonul I, una dintre componentele-cheie ale reformei fiscale globale, inclusiv livrarea unui text al unei Convenții Multilaterale (MLC). Se preconizează că acest document fiscal multilateral va fi pregătit pentru semnare în a doua jumătate a lui 2023. În plus, se înregistrează progrese și legat de Pilonul II. Declarația a precizat că liderii au recunoscut măsurile luate de diverse țări pentru a implementa Normele de combatere a erodării bazei globale (GloBE) ca abordare comună.

Raportul fiscal al secretarului general al OCDE adresat liderilor G20

La 11 septembrie 2023, Raportul fiscal al secretarului general al OCDE a fost livrat liderilor G20. Raportul prezintă ultimele evoluții legate de reforma fiscală internațională din noiembrie 2022. Raportul precizează că s-a atins un punct important la cea de-a cincisprezecea Ședință plenară a Cadrului Incluziv G20/OCDE privind erodarea bazei impozabile și transferul profiturilor (BEPS) la 11 iulie 2023, întrucât 138 de membri ai Cadrului Incluziv au aprobat o Declarație de rezultat referitoare la soluția pe doi piloni pentru a trata provocările fiscale generate de digitalizarea economiei (soluție pe doi piloni). Raportul include și o Declarație de rezultat care rezumă pachetul de livrabile elaborat de Cadrul Incluziv pentru a trata elementele rămase ale soluției pe doi piloni: un text al unei Convenții Multilaterale (MLC), măsura „Amount B” a Pilonului I, modelul de prevedere bazată pe tratat (STTR) alături de cadrul de implementare și un plan de acțiuni cuprinzător pregătit de OCDE pentru a sprijini implementarea rapidă și coordonată a soluției pe doi piloni. „Acesta este punctul culminant al unui volum de muncă enorm pentru implementarea acordului de referință din octombrie 2021 și reflectă colaborarea și compromisurile dintre toate părțile din timpul negocierilor”, se precizează în raport.

Parlamentul European a aprobat Directiva DAC8

În timpul ședinței plenare din Strasbourg din 13 septembrie 2023 eurodeputații au aprobat un raport care sprijină propunerea Comisiei Europene pentru cea de-a opta Directivă privind cooperarea administrativă (DAC8). DAC8 va impune platformelor și furnizorilor de servicii legate de criptoactive să raporteze administrațiilor fiscale veniturile obținute din investiții în criptoactive, care vor face schimb de informații cu statele membre. Miniștrii de finanțe europeni au convenit asupra DAC8 în mai 2023, cu mai puțin de șase luni după ce propunerea a fost emisă de Comisia Europeană. Totuși, eurodeputații au dezaprobat faptul că Consiliul nu a așteptat opinia fără caracter obligatoriu a Parlamentului European înainte de a încheia un acord. Raportul include amendamente care sporesc dispozițiile ca statele membre să comunice cu Comisia referitor la eficacitatea măsurilor Directivei și subliniază practicile fiscale dăunătoare și potențialele abuzuri din jurul criptoactivelor pe care Directiva încearcă să le prevină. Raportul sprijină propunerea Comisie și invită Consiliul să solicite punctul de vedere al Parlamentului European, care deține doar un rol consultativ în aspectele fiscale, referitor la măsura în care intenționează să se abată de la textul aprobat și „să modifice substanțial” propunerea Comisiei. Poziția Parlamentului European va fi înaintată Consiliului, Comisiei și parlamentelor naționale.

OCDE – Reforme de politică fiscală pentru anul 2023

La 13 septembrie 2023, OCDE a publicat cea de-a opta ediție a documentului Reforme de politică fiscală: OECD și economii partenere selectate, o publicație anuală care furnizează informații comparative cu privire la reformele fiscale de la nivelul țărilor și monitorizează evoluțiile politice în timp. Raportul monitorizează evoluțiile privind politica fiscală în timp și descrie ultimele tendințe în materie de reformă fiscală. Ediția din acest an se concentrează pe reformele fiscale care au fost introduce și anunțate în timpul anului calendaristic 2022 în 75 de jurisdicții membre ale Cadrului Incluziv al OCDE/G20 privind erodarea bazei impozabile și transferul profiturilor, inclusiv toate țările OCDE. Raportul examinează contextul macroeconomic și al veniturilor fiscale și schimbările care au fost făcute în politica fiscală și furnizează totodată o perspectivă a evoluțiilor privind tendințele în materie de reformă fiscală la nivelul categoriilor fiscale.

Declinarea responsabilității:
Acest buletin de știri conține informații despre politicile fiscale europene și evoluțiile colectate din documente oficiale, audieri, conferințe și presă. Acesta nu reflectă poziția oficială a ETAF și nici nu ar trebui să fie considerată drept declarație scrisă în numele ETAF.

Written by