Modificări la procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către ANAF

În Monitorul Oficial nr. 161 din 17 februarie 2022 a fost publicat OPANAF nr. 210/2022 pentru modificarea și completarea OPANAF nr. 1.443/2019 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală.

Actul normativ prevede, între altele, că pentru participarea la procedura de selecție, ofertanții trebuie să depună formularul de ofertă, ce cuprinde: a) o ofertă financiară care va conține onorariul lunar, în lei, exclusiv TVA, după caz, în sumă fixă, și onorariul de succes, exclusiv TVA, sub formă procentuală; b) o declarație pe propria răspundere, din care să rezulte: (i) că ofertantul nu se află în situația de incompatibilitate sau conflict de interese cu debitorul; (ii) numărul dosarelor de insolvență din portofoliu instrumentate de către ofertant în ultimii 3 ani.

Nu se iau în considerare dosarele de insolvență instrumentate de către alte entități decât ofertantul (de exemplu, filiale); c) un act justificativ eliberat de UNPIR, în original sau copie conform cu originalul, cu cel mult 30 de zile înainte de termenul prevăzut pentru depunerea documentației, din care să rezulte că forma ofertantului de exercitare a profesiei de practician în insolvență este înscrisă în evidențele UNPIR, numărul de practicieni (asociați, salariați, colaboratori) înregistrați pentru forma de organizare în evidența UNPIR, precum și faptul că asociatul coordonator sau asociații coordonatori ai acesteia nu au fost supuși niciunei sancțiuni disciplinare în ultimii 3 ani anteriori declanșării procedurii de selecție.

Citește mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by