Noi măsuri de susținere financiară pentru crescătorii de animale

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a anunțat că a fost aprobată o Hotărâre care completează art. 19 din HG nr. 1.179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor. Astfel, potrivit unui comunicat al ministerului de resort, s-a aprobat suma alocată ajutorului de stat pentru anul 2022 de maximum 96 milioane lei credite de angajament, din care 41,664 milioane lei pentru speciile taurine, bubaline, porcine și ecvine și 54,336 milioane lei pentru speciile ovine și caprine, respectiv 72,771 milioane lei credite bugetare, din care 31,583 milioane lei pentru speciile taurine, bubaline, porcine și ecvine și 41,188 milioane lei pentru speciile ovine și caprine. Sumele se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate MADR pentru anul 2022.

MADR reamintește că, prin HG nr. 1.179/2014, a fost instituită o schemă de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor, având ca obiectiv acoperirea costurilor administrative aferente întocmirii și menținerii registrului genealogic, precum și costurile aferente testelor pentru determinarea calității genetice sau a randamentului genetic al efectivului de animale, cu excepția controalelor efectuate de proprietarul animalelor sau a controalelor de rutină cu privire la calitatea laptelui. Ajutoarele sunt furnizate sub formă de servicii subvenționate întreprinderilor individuale și familiale, persoanelor fizice autorizate, persoanelor fizice care dețin certificat de producător/atestat de producător, după caz, precum și persoanelor juridice care își desfășoară activitatea în domeniul creșterii animalelor.

Citește mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by