Două scheme de ajutor de stat pentru investiții în domeniul energiei verzi, publicate în Monitorul Oficial

În Monitorul Oficial nr. 146 din 14 februarie 2022 a fost publicată HG nr. 195/2022 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea investițiilor destinate promovării producției de energie din surse regenerabile mai puțin exploatate, respectiv biomasă, biogaz, energie geotermală, și a Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea investițiilor în cogenerare de înaltă eficiență.

♦ SCHEMA DE AJUTOR DE STAT privind sprijinirea investițiilor destinate promovării producției de energie din surse regenerabile mai puțin exploatate, respectiv biomasă, biogaz, energie geotermalăPotrivit actului normativ, prin realizarea acestor investiții se urmărește o creștere estimată cu aproximativ 60 MW a capacității instalate de producere a energiei electrice și energiei termice din biomasă, biogaz și energie geotermală.

Schema de ajutor de stat se adresează întreprinderilor mari, mijlocii sau mici, microîntreprinderilor, inclusiv întreprinderilor nou-înființate, ale căror conturi nu au fost aprobate, care au înscrisă în statutul societății activitatea privind producerea de energie electrică/termică, corespunzătoare diviziunii 35: „Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat” din codurile CAEN, și unităților administrativ-teritoriale/subdiviziunilor administrativ-teritoriale/asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, care au depus la autoritatea responsabilă cereri de finanțare scrise de acordare a ajutorului de stat înaintea demarării lucrărilor, conform cerințelor din Ghidul solicitantului pentru sprijinirea investițiilor în capacități de producere energie electrică și/sau termică din biomasă/biogaz și energie geotermală pentru POIM, aplicabil obiectivului specific 6.1, respectiv obiectivul specific 10.2. Schema se aplică pentru proiectele care propun ca acțiuni: a) realizarea și/sau modernizarea capacităților de producție a energiei electrice și/sau termice din biomasă și biogaz; b) realizarea și/sau modernizarea capacităților de producție a energiei termice din apă geotermală. Schema se aplică numai instalațiilor noi de producere sau de modernizare a celor existente.

Citește mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by