Modificări la Programul național „Competențe digitale pentru angajații din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii”

HG nr. 196/2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 146 din 14 februarie 2022, aduce o serie de modificări Programului național Competențe digitale pentru angajații din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii, finanțat în cadrul Programului operațional Capital uman 2014-2020, aprobat prin HG nr. 599/2020.

Astfel, potrivit noului act normativ, valoarea acestui program alocată în cadrul Programului operațional Capital uman 2014-2020 este de 100,483 milioane de lei (în creștere față de valoarea prevăzută inițial, respectiv 96,88 milioane euro), echivalentul a cca 20,796 milioane euro la cursul InforEuro din luna august 2020, din care contribuția Uniunii Europene este de 85,41 milioane lei, echivalentul a 17,676 milioane euro, corespunzând unei contribuții a Uniunii Europene de 85%, iar contribuția națională este de 15,073 milioane de lei, echivalentul a cca 3,119 milioane euro, corespunzând unei contribuții naționale de 15%.

Citește mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by