OPANAF nr. 2.547/2019 a fost modificat; amendamentele vizează codurile unor formulare și numerotarea unor anexe

În Monitorul Oficial nr. 144 din 11 februarie 2022 a fost publicat OPANAF nr. 172/2022 privind modificarea OPANAF nr. 2.547/2019 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice, precum și a modelului și conținutului unor formulare. În esență, modificările incluse în noul act normativ vizează codurile unor formulare și numerotarea unor anexe. Potrivit Referatului de aprobare a actului normativ, prin OUG nr. 30/2020 și prin OUG nr. 132/2020 s-a reglementat acordarea unor indemnizații lunare pentru profesioniști, avocați și persoane fizice care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor și drepturile conexe, în cazul întreruperii sau reducerii activității ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2. Pentru aceste venituri, obligațiile fiscale reprezentând impozit pe venit și contribuții sociale se stabilesc de contribuabil și se declară prin Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice.

Prin OPANAF  nr. 1.608/2021 privind modificarea și completarea OPANAF nr. 2.547/2019, a fost aprobată procedura privind stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice, precum și formularistica utilizată de organele fiscale, pentru categoriile de contribuabili care nu și-au îndeplinit obligațiile declarative privind contribuția de asigurări sociale și/sau contribuția de asigurări sociale de sănătate aferente indemnizațiilor sociale încasate. „În urma publicării ordinului menționat (OPANAF nr. 1.608/2021 – n.r.) în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.039 din data de 1 noiembrie 2021, s-a solicitat efectuarea unor rectificări în textul actului normativ referitoare la preluarea codurilor formularelor prevăzute în anexele nr. 3 și 4 la Ordin, precum și numerotarea anexelor la formularul «Decizie privind stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru indemnizațiile prevăzute la art.XV alin.(1), (11) și (4) din OUG nr. 30/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.59/2020, cu modificările ulterioare, precum și la art. 3 din OUG nr. 132/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările și completările ulterioare”, precizează ANAF.

Citește mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by