Dezbatere publică la nivel comunitar privind propunerea de modificare a Directivei TVA

Propunerea vizează prelungirea perioadei de aplicare a mecanismului opțional de taxare inversă în legătură cu livrările de anumite bunuri și prestările de anumite servicii care prezintă risc de fraudă și a mecanismului de reacție rapidă împotriva fraudei în domeniul TVA

Comisia Europeană (CE) a lansat în dezbatere publică propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește prelungirea perioadei de aplicare a mecanismului opțional de taxare inversă în legătură cu livrările de anumite bunuri și prestările de anumite servicii care prezintă risc de fraudă și a mecanismului de reacție rapidă împotriva fraudei în domeniul TVA. Inițiatorii propunerii precizează că scopul demersului de modificare a Directivei 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată1 („Directiva TVA”) este de a prelungi: 1) posibilitatea aplicării de către statele membre a mecanismului de taxare inversă pentru a combate frauda existentă în ceea ce privește livrările de bunuri și servicii menționate la articolul 199a alineatul (1) din Directiva TVA și 2) posibilitatea utilizării mecanismului de reacție rapidă (MRR), astfel cum se prevede la articolul 199b din Directiva TVA, pentru a combate frauda prin aplicarea mecanismului de taxare inversă în cazuri foarte specifice.

Ca regulă generală, articolul 193 din Directiva TVA prevede că TVA se plătește de către orice persoană impozabilă care efectuează o livrare de bunuri sau o prestare de servicii. Prin derogare de la acest sistem, mecanismul de taxare inversă permite desemnarea unui destinatar al livrării/prestării ca persoană care are obligația de a plăti TVA. În cadrul acestui mecanism de taxare inversă, TVA nu este percepută de furnizor, ci este contabilizată de client (persoană impozabilă) în declarația sa de TVA. Această TVA este apoi dedusă în aceeași declarație de TVA și, prin urmare, în măsura în care persoana respectivă are drept deplin de deducere, rezultatul este zero.

Citește mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by