ANAF va modifica OPANAF nr. 2547/2019; se au în vedere codurile unor formulare și numerotarea unor anexe

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) va modifica OPANAF nr. 2547/2019 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice, precum și a modelului și conținutului unor formulare. În acest sens, a fost elaborat un proiect de Ordin, publicat pe site-ul instituției, pentru consultare.

Inițiatorii menționează, în Referatul de aprobare a actului normativ, că, prin OUG nr.30/2020 și prin OUG nr. 132/2020 s-a reglementat acordarea unor indemnizații lunare pentru profesioniști, avocați și persoane fizice care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor și drepturile conexe, în cazul întreruperii sau reducerii activității ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2. Pentru aceste venituri, obligațiile fiscale reprezentând impozit pe venit și contribuții sociale se stabilesc de contribuabil și se declară prin Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice.

Citește mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by