MF propune modificări la Codul de procedură fiscală și la Codul fiscal, precum și prelungirea termenelor de aplicare a unor măsuri

Ministerul Finanțelor a lansat în dezbatere publică un proiect de Ordonanță care vizează modificarea și completarea Codului de procedură fiscală și a Codului fiscal, precum și pentru prelungirea unor termene. Astfel, se propune, prin acest proiect, stabilirea unui nou termen-limită, respectiv până la data de 31 decembrie 2022, pentru dotarea de către operatorii economici a automatelor comerciale cu aparate de marcat electronice fiscale. De asemenea, se propune scutirea de la plata impozitului specific unor activități (pentru domeniul HoReCa), în anul fiscal 2022, pentru o perioadă de 180 de zile calculată de la data intrării în vigoare a acestei ordonanțe.

MF precizează, în Nota de fundamentare, că proiectul pus în dezbarepe publică are în vedere modificarea și completarea următoarelor acte normative:

Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

► În scopul clarificării dispozițiilor art. 11 din Codul de procedură fiscală și corelării cu dispozițiile art. 701 alin. (1) din același act normativ, inițiatorii propun modificarea alin. (3) și (6) de la art. 11 din Codul de procedură fiscală, în sensul introducerii și noțiunii de instituție publică alături de cea a autorității publice. Și, în plus, în contextul măsurilor care privesc digitalizarea administrației publice, crearea posibilității furnizării de informații de natura secretului fiscal, fără acordul contribuabilului, instituțiilor de interes public care sunt învestite să îndeplinească un serviciu de interes public, în scopul îndeplinirii obligațiilor prevăzute de lege;

Citește mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by