Principalele prevederi ale HG nr. 96/2022 privind stabilirea zilelor lucrătoare pentru care se acordă zile libere, altele decât zilele de sărbătoare legală, pentru anul 2022

CECCAR
Conf. univ. dr. Marcel VULPOI, expert contabil
Reprezentant al CECCAR în VAT Expert Group

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 65 din 21 ianuarie 2022 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 96/2022 privind stabilirea zilelor lucrătoare pentru care se acordă zile libere, altele decât zilele de sărbătoare legală, pentru anul 2022.

Principalele prevederi:

1. Pentru personalul instituțiilor și autorităților publice, ziua de 2 decembrie 2022 (vineri) se stabilește ca zi liberă.

2. Pentru recuperarea zilei de muncă stabilite ca zi liberă potrivit pct. 1, instituțiile și autoritățile publice își vor prelungi corespunzător timpul de lucru până la data de 31 decembrie 2022, potrivit planificărilor stabilite.

3. Pentru munca prestată potrivit pct. 2 nu se acordă timp liber corespunzător.

Citește mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by