Noi proceduri de colectare a creanțelor bugetare reprezentând TVA datorată de contribuabilii care aplică regimurile speciale prevăzute de art. 314, art. 315 și art. 315² din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

În Monitorul Oficial nr. 27 din 10 ianuarie 2022 a fost publicat OPANAF nr. 10/2022 pentru aprobarea unor proceduri de colectare a creanțelor bugetare reprezentând TVA datorată de contribuabilii care aplică regimurile speciale prevăzute de art. 314, art. 315 și art. 315² din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Potrivit Referatului de aprobare a actului normativ, prin OUG nr. 59/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, au fost transpuse în legislația națională o serie de prevederi comunitare vizând anumite obligații privind taxa pe valoarea adăugată pentru prestările de servicii și vânzările de bunuri la distanță și anumite livrări interne de bunuri, în contextul pandemiei COVID-19. Prin respectiva OUG, între altele, au fost modificate și completate și prevederile art. 314 din Codul fiscal referitoare la „Regimul special pentru servicii prestate de persoane impozabile nestabilite în Uniunea Europeană” și ale art. 315 din Codul fiscal privind „Regimul special pentru vânzările intracomunitare de bunuri la distanță, pentru livrările de bunuri interne efectuate de interfețele electronice care facilitează aceste livrări și pentru serviciile prestate de persoane impozabile stabilite în Uniunea Europeană, dar nu în statul membru de consum”. De asemenea, a fost introdus un articol nou, art. 315² referitor la „Regimul special pentru vânzarea la distanță de bunuri importate din teritorii terțe sau țări terțe”. În acest context, a fost necesară elaborarea unor proceduri de colectare a creanțelor bugetare reprezentând TVA datorată de contribuabilii care aplică regimurile speciale prevăzute de art. 314, art. 315 și art. 315din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, prin OPANAF nr. 10/2022 se reglementează,  atât în situația în care România este stat membru de înregistrare, cât și în situația în care România este stat membru de consum, următoarele proceduri:

♦ Procedura de evidențiere și plată a sumelor reprezentând TVA datorată de contribuabilii care utilizează regimurile speciale;

♦ Procedura de restituire a sumelor reprezentând TVA plătită în plus de contribuabilii care utilizează regimurile speciale.

Citește mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by