Ministerul Economiei propune noi reglementări privind asigurarea respectării normelor în domeniul protecției consumatorilor

Ministerul Economiei a lansat în consultare publică un proiect de OUG privind o mai bună asigurare a respectării normelor legale în materie de protecție a consumatorilor și modernizarea acestor norme. Demersul legislativ are loc în contextul în care la nivelul Uniunii Europene s-a constatat necesitatea asigurării unei mai bune aplicări și respectări a normelor în domeniul protecției consumatorilor și a modernizării acestora, în conformitate cu evoluțiile din domeniul digital, precum și importanța reducerii sarcinii de reglementare în anumite domenii.

Proiectul de OUG acoperă un domeniu larg de reglementare, modifică patru acte normative în vigoare, respectiv: Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii și armonizarea reglementărilor cu legislația europeană privind protecția consumatorilor; Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele ȋncheiate ȋntre profesioniști; OUG nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative și HG nr. 947/2000 privind modalitatea de indicare a prețurilor produselor oferite consumatorilor spre vânzare. De asemenea, proiectul transpune ȋn legislația națională o serie de reglementări europene.

Inițiatorii proiectului precizează, în Nota de fundamentare, că actul normativ are în vedere, între altele, următoarele aspecte:

♦ Legea nr. 193/2000 se propune a se modifica avându-se în vedere interpretările contradictorii date actelor normative în vigoare, în scopul clarificărilor, pentru o mai bună înțelegere a legii, și, totodată, pentru ca asociațiile de protecție a consumatorilor să poată avea atribuții bine stabilite prin actul normativ;

♦ Modificările au ca scop reducerea termenelor de soluționare a litigiilor  având ca obiect constatarea clauzelor abuzive care durează în prezent minimum 3-4 ani, iar protecția consumatorilor este diminuată prin prelungirea reparării discrepanțelor contractuale. Aceste modificări au fost propuse având în vedere atât practica judiciară, cât și problemele întâmpinate în punerea în executare a dispozițiilor instanțelor de judecată;

Citește mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by