Au fost stabilite produsele cu risc fiscal ridicat, comercializate în relația B2B

Prin OPANAF nr. 12/2022, publicat în Monitorul Oficial nr. 27 din 10 ianuarie 2022, au fost stabilite produsele cu risc fiscal ridicat, comercializate în relația B2B. Inițiatorii precizează, în Referatul de aprobare a actului normativ, că, potrivit prevederilor art. XXXVII din OUG nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, s-a reglementat faptul că prin ordin al președintelui ANAF sunt stabilite produsele cu risc fiscal ridicat, comercializate în relația B2B, pentru care furnizorii urmează să transmită facturile emise în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura, indiferent dacă destinatarii sunt sau nu înregistrați în Registrul RO e-Factura.

Transmiterea facturilor emise în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura se instituie în două etape, respectiv: a) în perioada 1 aprilie – 30 iunie 2022, furnizorii pot să transmită facturile emise în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura; b) începând cu data de 1 iulie 2022, furnizorii sunt obligați, să transmită facturile emise în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura.

În acest sens, prin OPANAF nr. 12/2022 au fost stabilite cinci categorii de produse considerate cu risc fiscal ridicat (prevăzute în Anexa la Ordin), fiind, totodată, precizate, pentru fiecare produs în parte, motivațiile încadrării în categoria de risc fiscal ridicat.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)

Written by