Cum pot fi utilizate împreună Cadrul general IR și Standardele SASB? O nouă traducere CECCAR

CECCAR a tradus în limba română documentul Utilizarea împreună a Cadrului general <IR> și a Standardelor SASB, elaborat de Value Reporting Foundation. Publicația se axează pe legătura dintre instrumentele furnizate de organizația menționată și modul în care acestea pot sprijini o comunicare eficientă între întreprinderi și investitori cu privire la  valoarea la nivelul întreprinderii și la modul în care aceasta se creează, se păstrează și se erodează în timp.

Astfel, întreprinderile care utilizează atât Cadrul general internațional de raportare integrată (Cadrul general <IR>), cât și standardele SASB au nenumărate avantaje. Utilizate împreună, aceste resurse pot consolida procesele de planificare internă, asigurând astfel o prezentare a informațiilor mai cuprinzătoare, utilă pentru procesul de luare a deciziilor, și pot ajuta întreprinderile să comunice factorii care facilitează crearea de valoare pe termen lung furnizorilor de capital financiar.

Documentul Utilizarea împreună a Cadrului general <IR> și a Standardelor SASB prezintă experiențele mai multor companii internaționale care utilizează Cadrul general <IR> și standardele SASB și modul în care raportarea bazată pe aceste resurse contribuie la performanța pe termen lung a întreprinderii și la rezultate economice, de mediu și sociale mai sustenabile. Sunt trecute în revistă și aspecte legate de fuziunea dintre Consiliul Internațional pentru Raportare Integrată (IIRC) și Consiliul pentru Standarde de Contabilitate pentru Sustenabilitate (SASB), formând Value Reporting Foundation, și compatibilitatea dintre Cadrul general și standardele SASB.

Documentul în limba română este disponibil pe site-ul CECCAR, secțiunea Publicații – Organisme internaționale – Raportare integrata.

Written by