Ministerul Economiei: Proiect privind armonizarea normelor referitoare la conformitatea conținutului digital sau a serviciului digital cu contractul

Ministerul Economiei a publicat pe site-ul instituției, pentru consultare, un proiect de OUG privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de conținut digital și de servicii digitale. Proiectul asigură transpunerea în legislația națională a prevederilor Directivei (UE) 2019/770 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2019 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de conținut digital și de servicii digitale. Obiectivul general al propunerilor este, conform Notei de fundamentare a proiectului, de a contribui la creșterea mai rapidă a pieței unice digitale, atât în beneficiul consumatorilor, cât și al întreprinderilor. Potrivit inițiatorilor, prin eliminarea principalelor obstacole legate de dreptul contractelor care stau în calea comerțului transfrontalier, normele prezentate în aceste propuneri vor reduce nesiguranța cu care se confruntă întreprinderile și consumatorii din cauza complexității cadrului juridic, precum și costurile suportate de întreprinderi ca urmare a diferențelor dintre statele membre în ceea ce privește dreptul contractelor. Inițiativa va spori încrederea consumatorilor prin prevederea de norme uniforme care conferă consumatorilor drepturi clare.

În acest scop, prin proiectul de OUG sunt armonizate normele privind conformitatea conținutului digital sau a serviciului digital cu contractul, măsurile corective în caz de neconformitate sau de nefurnizare a conținutului digital ori a serviciului digital și modalitățile de punere în aplicare a acestor măsuri corective, precum și privind modificarea conținutului digital sau a serviciului digital.

Citește mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by