Ministerul Economiei propune noi reglementări referitoare la contractele de vânzare de bunuri

Ministerul Economiei a lansat în dezbatere publică un proiect de OUG privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri. Proiectul își propune, în principal, armonizarea deplină cu reglementările comunitare a normelor naționale privind cerințele de conformitate, în contextul în care diferențele principale între normele naționale din statele membre sunt cele care influențează decizia comercianților de a vinde bunuri la nivel transfrontalier sau măsura în care fac astfel de vânzări.

Inițiatorii precizează, în Nota de fundamentare a actului normativ, că propunerea are la bază dispozițiile Directivei 1999/44/CE (care prevede norme minime de armonizare), dar prevede o armonizare deplină a criteriilor de conformitate pentru bunuri, a măsurilor corective aflate la dispoziția consumatorilor în cazul în care bunurile nu sunt conforme cu contractul și a principalelor modalități de punere în aplicare a acestor măsuri corective.

În scopul de a proteja interesele legitime ale ambelor părți la un contract de vânzare, conformitatea este evaluată pe baza unor cerințe de conformitate atât subiective, cât și obiective. Prin urmare, bunurile ar trebui să respecte cerințele convenite între vânzător și consumator în contractul de vânzare. Astfel de cerințe includ cantitatea, calitatea, tipul și descrierea bunurilor, caracterul lor adecvat pentru a corespunde unui anumit scop, precum și obligația ca livrarea bunurilor să conțină și accesoriile convenite și cu toate instrucțiunile.

Citește mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by