Propunere de modificare a Procedurii de înregistrare fiscală din oficiu a unui subiect de drept fiscal care nu și-a îndeplinit această obligație

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a postat pe site-ul instituției, pentru consultare, un proiect de ordin pentru modificarea OPANAF nr. 2.921/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare fiscală, din oficiu sau la cererea altei autorități care administrează creanțe fiscale, a unui subiect de drept fiscal care nu și-a îndeplinit obligația de înregistrare fiscală, potrivit legii.

Inițiatorii menționează, în Referatul de aprobare a actului normativ, că, potrivit prevederilor art. 82 alin. (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în scopul administrării creanțelor fiscale, organul fiscal central poate să înregistreze, din oficiu sau la cererea altei autorități care administrează creanțe fiscale, un subiect de drept fiscal care nu și-a îndeplinit obligația de înregistrare fiscală, potrivit legii.

Procedura de înregistrare din oficiu sau la cererea altei autorități care administrează creanțe fiscale se aprobă prin ordin al președintelui ANAF. Pentru aplicarea prevederii legale menționate, prin OPANAF nr. 2.921/2016 a fost aprobată procedura de înregistrare fiscală, din oficiu sau la cererea altei autorități care administrează creanțe fiscale, a unui subiect de drept fiscal care nu și-a îndeplinit obligația de înregistrare fiscală, potrivit legii.

Citește mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by