Noutăți fiscale europene din buletinul de știri ETAF – 6 decembrie 2021

Comisarul UE, Paolo Gentiloni: Taxa digitală UE este încă suspendată

Decizia Comisiei Europene de a suspenda propunerea sa pentru o taxă digitală rămâne validă, a declarat comisarul european pentru impozitare, Paolo Gentiloni, marți, 30 noiembrie, în fața subcomisiei FISC din cadrul Parlamentului European. Oficialul a explicat că implementarea la nivelul UE a acordului OCDE privind impozitarea rămâne o prioritate a Comisiei. Se așteaptă ca pentru Pilonul II Comisia Europeană să propună o directivă la 22 decembrie, care va fi aliniată pe cât posibil cu regulile modelului OCDE, asigurându-se, totodată, că aceasta este întru totul compatibilă cu legislația UE, a precizat comisarul european. Paolo Gentiloni preconizează că va avea o primă discuție cu privire la acest dosar în Consiliul UE la ședința Consiliului Ecofin din ianuarie, având ca scop încheierea unui acord în timpul președinției franceze a Consiliului UE. Referitor la Pilonul I, textul convenției multilaterale va fi stabilit în primăvara anului viitor, semnat până în iunie și ratificat înainte de sfârșitul anului 2022. Odată ce textul este aproape finalizat, Comisia va avea „mai multă claritate pe viitor” pentru UE, a adăugat comisarul Gentiloni.

Estonia și Ungaria blochează revizuirea Codului european de conduită privind impozitarea întreprinderilor

Experții Consiliului UE finalizează o revizuire a Codului de conduită din 1997 pentru statele membre pentru a limita practicile fiscale corporative dăunătoare de la nivel național, dar Ungaria și Estonia blochează acordul, a declarat comisarul UE, Paolo Gentiloni, marți, 30 noiembrie. Potrivit unui proiect de rezoluție, pe lângă tratarea ratelor de impozitare foarte mici sau egale cu zero, Codul de conduită va acoperi caracteristicile generale aplicabile privind impozitarea ale unui stat membru care generează oportunități de a dubla neimpozitarea sau care pot conduce la utilizări multiple ale beneficiilor fiscale în legătură cu aceleași cheltuieli, aceleași venituri sau același lanț de tranzacții. Mai mult, un stat va putea aduce în atenția Grupului de lucru privind Codul de conduită din cadrul Consiliului UE orice măsură fiscală pe care un stat UE a introdus-o și nu a notificat-o. Președinția slovenă a Consiliului UE a decis, potrivit raportărilor, să mențină acest element pe agenda Consiliului Ecofin pentru 7 decembrie în vederea încheierii unui acord, în ciuda opoziției celor două state.

Eurodeputații consultă experții cu privire la dezvăluirile investigației „Pandora Papers”

Subcomisia FISC a Parlamentului European a organizat marți, 30 noiembrie, o audiere privind lecțiile care trebuie învățate în urma dezvăluirilor investigației „Pandora Papers”. Cu această ocazie, Will Fitzgibbon, reporter senior la ICIJ, a subliniat că este important să nu se concentreze atenția exclusiv pe paradisurile fiscale, adăugând că administratorii de averi și alți facilitatori precum bancherii sau consilierii fiscali au un rol în evitarea obligațiilor fiscale și evaziunea fiscală. Acesta a amintit că cei 14 furnizori de servicii offshore implicați în „Pandora Papers” nu au, în mare parte, sediul în Europa și operează din paradisuri fiscale tradiționale, dar au puncte de lucru fizice pe teritoriul Europei. Moran Harari, de la Tax Justice Network, a explicat de ce este atât de importantă cunoașterea beneficiarului real și a subliniat modificările care ar trebui făcute actualelor norme pentru a atinge acest obiectiv. Ea a afirmat că o propunere ar putea fi ca facilitatorii să prezinte identitatea clienților lor care înființează structuri offshore. Benjamin Angel, directorul departamentului fiscal al Comisiei Europene, a subliniat că investigația „Pandora Papers” a impus Uniunii Europene eficientizarea listei paradisurilor fiscale și valorificarea normelor existente.

Acord în Consiliul UE privind transparența transferurilor de criptoactive

Ambasadorii statelor membre la UE (Coreper) au convenit miercuri, 1 decembrie, asupra unui mandat de a negocia cu Parlamentul European o propunere de actualizare a normelor existente referitoare la informațiile care însoțesc transferurile de fonduri. Actualizarea – care este parte a pachetului AML prezentat în iulie 2021 – introduce o obligație pentru furnizorii de servicii privind criptoactivele de a colecta și de a pune la dispoziție toate informațiile referitoare la expeditorul și beneficiarul transferurilor de active virtuale sau cripto pe care le operează. În practică, acest amendament are ca scop transpunerea Recomandării 15 în legislația europeană (cunoscută ca „regula de călătorie”) a Financial Action Task Force (FATF). În textul propunerii, Consiliul a introdus și dispoziții suplimentare pentru transferurile de criptoactive dintre furnizorii de servicii privind criptoactivele și portofelele „unhosted”. Amendamentul își propune să sincronizeze aplicarea propunerii cu privire la transferul de fonduri cu piața din cadrul de reglementare al criptoactivelor (MiCA).

Comisiile ECON și LIBE încep lucrările la pachetul AML

Comisiile ECON și LIBE din Parlamentul European au solicitat coresponsabilitatea pentru toate dosarele pachetului AML prezentate de Comisia Europeană în iulie 2021. Miercuri, 1 decembrie, acestea au organizat o audiere pentru a discuta propunerile cu factorii de decizie și experții UE. În timpul acestei ședințe, Raluca Prună, directorul Unității de Criminalitate Financiară de la Comisia Europeană, a descris detaliile propunerilor legislative. Mihails Kozlovs, de la Curtea de Conturi Europeană (CCE), a descris constatările Raportului special al ECA privind AML, menționând că organismele UE au resurse limitate pentru a implementa regulile AML la nivel național. Acesta a adăugat că aproximativ 75% dintre toate tranzacțiile suspecte din majoritatea statelor membre provin din sectorul bancar. Burkhard Mühl, directorul Centrului european pentru infracțiuni economice și financiare de la Europol, și-a exprimat regretul față de faptul că actualele propuneri nu prevăd o cooperare solidă între AMLA, agențiile de implementare a legii și Europol, și nici între Unitățile de Informații Financiare (FIU-uri) și agențiile de aplicare a legii.

Solicitare către Belgia pentru a transpune corect normele ATAD privind societățile străine controlate

Comisia a decis joi, 2 decembrie, să trimită un aviz motivat Belgiei în baza transpunerii incorecte a Directivei împotriva evitării obligațiilor fiscale (ATAD). Potrivit Comisiei, legislația belgiană nu permite ca un contribuabil să-și deducă din datoria privind impozitul acel impozit plătit de o societate străină controlată în statul de reședință fiscală, ceea ce ar fi contrar art. 8 alin. 7 din ATAD. Dacă Belgia nu ia măsuri în următoarele două luni, Comisia poate decide trimiterea cazului la Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

Apel către Germania pentru a permite schimbul automat de informații cu privire la regimurile de stocuri la dispoziția clientului

Comisia a decis joi, 2 decembrie, să trimită un aviz motivat Germaniei pentru că nu și-a îndeplinit obligația de a acorda altor state membre acces la informațiile privind regimurile de stocuri la dispoziția clientului prin intermediul sistemului electronic VIES (Sistemul de Schimb de Informații privind TVA). Regimurile de stocuri la dispoziția clientului prevăd, printre altele, ca statele membre să-și adapteze sistemele IT pentru a permite schimbul de informații dintre statele membre, așa cum prevede Regulamentul Consiliului nr. 904/2010. Totuși, lipsa adaptărilor necesare din partea Germaniei conduc la dificultăți pentru statele membre în a desfășura controalele necesare pentru prevenirea fraudei privind TVA sau a evaziunii fiscale, a explicat Comisia, într-o declarație de presă.

Sursă foto: European Tax Adviser Federation – ETAF

Written by