Obligația de depunere anuală a declarației privind beneficiarul real a fost eliminată, potrivit unui proiect de lege adoptat de Parlament

Camera Deputaților a adoptat astăzi, în calitate de for decizional, proiectul de Lege privind modificarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Actul normativ, în forma amendată de Cameră, prevede, între altele, eliminarea obligației de depunere anuală a declarației privind beneficiarul real.

Astfel, potrivit legii adoptate de Parlament, persoanele juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului depun la înmatriculare, și ori de câte ori intervine o modificare, o declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăților, cu excepția regiilor autonome, companiilor și societăților naționale și societăților deținute integral sau majoritar de stat.

Suplimentar față de obligația menționată anterior, persoanele juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului, care au în structura acționariatului entități înmatriculate/înregistrate și/sau care au sediul fiscal în jurisdicții necooperante din punct de vedere fiscal și/sau în jurisdicții cu grad înalt de risc de spălare a banilor și/sau finanțare a terorismului și/sau în jurisdicții aflate sub monitorizarea organismelor internaționale relevante, pentru risc de spălare a banilor/finanțare a terorismului, depun anual o declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăților, în termen de 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare anuale.

Citește mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by