APIA: Cererile inițiale de solicitare a ajutorului de stat în sectorul creșterii animalelor pentru anul 2022 se depun până la 15 decembrie

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că, până la 15 decembrie 2021, se depun la centrele județene ale APIA, respectiv al municipiului București, pe raza cărora/căruia se află sediul social al solicitantului, cererile inițiale anuale de solicitare a ajutorului de stat în sectorul creșterii animalelor pentru anul 2022, cereri avizate de către ANZ.

Cererea inițială anuală pentru efectuarea serviciilor de întocmire și menținere a registrului genealogic al rasei, completată de către solicitanții prestatori ai serviciilor, trebuie să fie însoțită de următoarele documente:  dovada că solicitantul este persoană juridică, conform legislației în vigoare; ▪ acreditarea solicitantului pentru întocmirea și menținerea registrului genealogic al rasei pentru care solicită ajutorul de stat, eliberată de ANZ; ▪ lista microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și mijlocii beneficiare ale serviciilor de întocmire și menținere a registrului genealogic al rasei, avizată de ANZ, care va cuprinde: denumirea întreprinderii, adresa, CUI/CIF/CNP, după caz, codul CAEN, numărul unic de identificare a întreprinderii la APIA, numărul contractului de prestări servicii încheiat între prestator și beneficiar, rasa și numărul de animale care fac obiectul serviciilor, numărul de angajați și cifra de afaceri, iar în cazul întreprinderilor noi, se va menționa „întreprindere nou-înființată”; ▪ copia contractului între deținătorul registrului genealogic și prestatorul serviciului de determinare a calității genetice a raselor de animale, în cazul în care acesta este altul decât deținătorul registrului genealogic, din care să rezulte contribuția părților la realizarea obiectivelor programului de ameliorare; ▪ lista activităților, inclusiv lucrările și tarifele acestora pentru serviciile de întocmire și menținere a registrului genealogic al rasei, pentru anul de aplicare, avizată de ANZ.

Citește mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by