ANAF va modifica Anexa 2 la OPANAF nr. 631/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare de înregistrare/anulare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat pentru consultare un proiect de ordin pentru modificarea Anexei nr. 2 la OPANAF nr. 631/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare de înregistrare/anulare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată.

Proiectul reglementează modelul formularului 093 „Declarație de înregistrare în scopuri de TVA /Declarație de mențiuni pentru persoanele impozabile care au sediul activității economice în afara României, dar sunt stabilite în România prin sedii fixe” și instrucțiunile de completare a formularului menționat.

Declarația se completează și se depune de persoanele impozabile stabilite în România prin unul sau mai multe sedii fixe, conform art. 266 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, care sunt obligate să solicite înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată în condițiile prevăzute la art. 316 alin. (2) și (21 ) din Codul fiscal. Declarația de înregistrare se completează cu ocazia înregistrării în scopuri de TVA, a persoanei impozabile stabilite în România prin sediul fix, iar declarația de mențiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior. 

Citește mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by