Proiect pentru modificarea anexei la OPANAF nr. 1.387/2021: persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România potrivit art. 317 din Codul fiscal pot opta pentru utilizarea regimului UE

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat pe site-ul instituției, pentru consultare, un proiect de ordin pentru modificarea Anexei la OPANAF nr.1387/2021 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în vederea utilizării unuia dintre regimurile speciale pentru persoanele impozabile care prestează servicii către persoane neimpozabile sau efectuează vânzări de bunuri la distanță, precum și pentru declararea taxei pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 314, art. 315 și art. 3152 din Codul fiscal, în situația în care România este stat membru de înregistrare, precum și pentru modificarea unor prevederi procedurale.

În Referatul de aprobare a actului normativ, inițiatorii menționează că, prin OG nr. 8/2021, au fost aduse modificări și completări Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, modificări care vizează și prevederile art. 315 alin. (4) din Codul fiscal referitoare la „Regimul special pentru vânzările intracomunitare de bunuri la distanță, pentru livrările de bunuri interne efectuate de interfețele electronice care facilitează aceste livrări și pentru serviciile prestate de persoane impozabile stabilite în Uniunea Europeană, dar nu în statul membru de consum” (regimul UE).

Citește mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by