ANAF a publicat un material informativ privind principalele deficiențe constatate ca urmare a acțiunilor de control, precum și cele mai frecvente întrebări adresate de contribuabili în semestrul I 2021

În vederea creșterii transparenței și a comunicării cu mediul de afaceri și cu cetățenii, Agenția  Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a elaborat și publicat, pe site-ul instituției, un material informativ privind Principalele deficiențe constatate ca urmare a acțiunilor de control, precum și cele mai frecvente întrebări adresate de contribuabili în primul semestru din 2021.

Documentul relevă că printre principalele deficiențe constatate ca urmare a acțiunilor de control realizate de Direcția Generală Antifraudă Fiscală sunt cele în care contribuabilii au evidențiat, în actele contabile sau în alte documente legale, cheltuieli care nu au avut la bază operațiuni reale ori au evidențiat alte operațiuni fictive, în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale, precum și cele în care contribuabilii nu au evidențiat, în tot sau în parte, în actele contabile ori în alte documente legale, operațiunile comerciale efectuate sau veniturile realizate, în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale. De asemenea, au fost constatate deficiențe privind stabilirea corectă a situației fiscale a contribuabililor/plătitorilor.

Documentul prezintă, totodată, tipologia faptelor pentru care au fost aplicate sancțiuni contravenționale de către Direcția Generală Antifraudă Fiscală: ▪ nedotarea cu aparate de marcat electronice fiscale; ▪ neutilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale potrivit reglementărilor legale, respectiv neemiterea de bonuri fiscale pentru toate bunurile livrate sau serviciile prestate; ▪ neîntocmirea de documente justificative pentru sumele introduse/extrase din unitățile de vânzare; ▪ nerespectarea reglementărilor cu privire la întocmirea și utilizarea documentelor justificative și contabile pentru operațiunile efectuate, înregistrarea în contabilitate a acestora în perioada la care se referă, păstrarea și arhivarea acestora, precum și reconstituirea documentelor pierdute, sustrase sau distruse; ▪ încasări/plăți fragmentate în numerar de la/către beneficiari pentru facturile a căror valoare este mai mare de 5.000 lei și, respectiv, de 10.000 lei; ▪ achiziționarea produselor accizabile de la persoane care desfășoară activități de distribuție și comercializare angro a băuturilor alcoolice și tutunului prelucrat fără a deține atestat de comercializare emis de autoritatea competentă; ▪ deținerea în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false; ▪ efectuarea de fapte de comerț cu autovehicule, obținându-se venituri din activități independente ce sunt supuse impozitului pe venit, fără a se autoriza, înregistra, declara și plăti obligațiile fiscale.

Citește mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by