Ghidul privind actele necesare persoanelor fizice pentru obținerea diverselor autorizații eliberate de ANAF, disponibil pe site-ul instituției

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat, pe site-ul instituției, un ghid în care prezintă actele necesare contribuabililor pentru a obține diverse categorii de documente, autorizații și alte înscrisuri eliberate de organul fiscal. Astfel, ghidul cuprinde documentația ce trebuie completată, depusă sau prezentată în vederea soluționării celor mai frecvente solicitări ale următoarelor categorii de contribuabili:

– persoane fizice;

– persoane fizice autorizate care desfășoară activități economice în mod independent sau persoane fizice care exercită profesii liberale, precum și asocierile și alte entități fără personalitate juridică.

În ghid sunt redate, printre altele, explicații referitoare la formularele ANAF și instrucțiunile de completare, organul fiscal competent, domiciliul fiscal în cazul creanțelor fiscale administrate de organul fiscal central. Sunt trecute în revistă, totodată, diverse tipuri de solicitări ale contribuabililor, cum ar fi obținerea dreptului de utilizare a serviciului „Spațiul privat virtual” (SPV), renunțarea la SPV, obținerea Certificatului de atestare fiscală, și pașii care trebuie parcurși pentru soluționarea acestora.  

Citește mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by