Noi formulare de înregistrare fiscală a contribuabililor

Conf. univ. dr. Marcel VULPOI, expert contabil
Reprezentant al CECCAR în VAT Expert Group

După cum am mai informat, recent a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul președintelui ANAF nr. 1.699/2021 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal. Redăm, în cele ce urmează, principalele prevederi ale actului normativ.

Premisele adoptării acestui ordin:

Până la apariția acestui act normativ, înregistrarea fiscală inițială a contribuabililor se putea realiza numai prin depunerea declarației, în format hârtie, la registratura organului fiscal competent ori prin transmiterea acesteia prin poștă cu scrisoare recomandată. Mențiunile ulterioare înregistrării fiscale puteau fi transmise prin mijloace electronice, prin completarea formularului 700 Declarație pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a mențiunilor ulterioare înregistrării fiscale.

Pentru a sprijini activitatea de conformare voluntară a contribuabililor în vederea îndeplinirii obligației de înregistrare fiscală și pentru eficientizarea administrării fiscale, se extinde, prin acest ordin, modalitatea de depunere a declarațiilor de înregistrare fiscală/de radiere a înregistrării fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

Totodată, în vederea simplificării procesului declarativ, prin reducerea numărului de formulare necesar a fi depuse de către contribuabili pentru înregistrarea fiscală/declararea mențiunilor ulterioare înregistrării fiscale și radierea înregistrării fiscale a acestora, se renunță la unele formulare utilizate de contribuabili pentru declararea unor mențiuni sau situații prevăzute de legislația în vigoare și cuprinderea informațiilor din aceste formulare în declarațiile de înregistrare fiscală.

Citește mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by