MF a publicat proiectul procedurii de utilizare și funcționare a sistemului național privind factura electronică RO e-Factura

Ministerul Finanțelor (MF) a publicat proiectul de ordin pentru aprobarea procedurii de utilizare și funcționare a sistemului național privind factura electronică RO e-Factura, precum și de primire și descărcare a facturii electronice de către destinatarii facturii electronice emise în relația B2G în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura. Prin proiectul de act normativ se reglementeză, între altele, următoarele:

▪ pregătirea și transmiterea facturii electronice;

▪ verificarea facturii electronice;

▪ primirea și descărcarea facturii electronice de către destinatarii facturilor electronice emise în relația B2B;

▪ primirea și descărcarea facturii electronice de către destinatarii facturilor electronice emise în relația B2G;

▪ corecția facturii electronice;

▪ notificarea emitentului și destinatarului privind factura electronică;

▪ disponibilitatea pentru descărcare a facturii electronice în sistemul RO e-Factura.

Proiectul de ordin, referatul de aprobare și anexa la ordin pot fi consultate pe site-ul Ministerului Finanțelor, la rubrica Transparență/Proiecte de acte-normative.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)

Written by