MF propune Norme de aplicare a prevederilor privind scutirile temporare de TVA aplicate importurilor și anumitor livrări de bunuri sau prestări de servicii, ca răspuns la pandemia de COVID-19

Ministerul Finanțelor (MF) a publicat pe site-ul instituției, pentru consultare, proiectul de ordin pentru aprobarea Normelor privind aplicarea prevederilor art. 293 alin. (1) lit. f1), art. 293 alin. (3), art. 294 alin.(1) lit. k1) și art. 294 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Inițiatorii menționează, în Referatul de aprobare a actului normativ, că, prin OG nr. 8/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, s-a realizat transpunerea în legislația națională a prevederilor Directivei (UE) 2021/1159 a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește scutirile temporare aplicate importurilor și anumitor livrări de bunuri sau prestări de servicii, ca răspuns la pandemia de COVID-19. În acest context, în Codul fiscal au fost introduse art. 293 alin. (1) lit. f1), art. 293 alin. (3), art. 294 alin. (1) lit. k1) și art. 294 alin. (4), ce cuprind prevederi referitoare la aplicarea scutirilor de TVA pentru importurile de bunuri efectuate de către Comisia Europeană, organismele și agențiile UE instituite în temeiul dreptului Uniunii Europene și pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate către acestea, atunci când Comisia Europeană sau oricare astfel de agenție sau organism achiziționează aceste bunuri sau servicii în vederea îndeplinirii unui mandat conferit prin dreptul Uniunii Europene pentru a combate pandemia de COVID-19. Aceste scutiri de TVA intră în vigoare la data de 1 noiembrie 2021 și se aplică pentru importurile, livrările de bunuri și prestările de servicii efectuate începând cu 1 ianuarie 2021.

În acest context a fost elaborat acest proiect de ordin, prin care se prevăd norme privind aplicarea prevederilor art. 293 alin. (1) lit. f1), art. 293 alin. (3), art. 294 alin. (1) lit. k1) și art. 294 alin. (4) din Codul fiscal.

Citește mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by