AFIR deschide sesiunea de primire proiecte pentru finanțarea investițiilor neagricole în zone rurale. Oportunități pentru membrii CECCAR

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) anunță lansarea sesiunii de primire a proiectelor pentru submăsura 6.2 – Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020). Sesiunea pentru primirea cererilor de finanțare se va desfășura în intervalul 29 octombrie 2021, ora 9.00 – 31 ianuarie 2022, ora 16.00. Suma totală disponibilă pentru investiții este de 50 milioane euro.

Experții contabili sunt implicați, ca liber-profesioniști, în procesul de întocmire și depunere a aplicației, cel puțin în întocmirea și asumarea a două declarații:

  • „pentru a fi eligibili solicitanții care la data depunerii Cererii de finanțare aveau autorizat/autorizate codul/codurile CAEN propus/propuse prin proiect, au obligația de a depune o Declarație întocmită și asumată prin semnătură de către un expert contabil, din care să reiasă faptul că întreprinderea nu a desfășurat niciodată activitatea/activitățile pentru care solicită finanțare”;
  • Declarație întocmită și asumată prin semnătură de către un expert contabil din care sa reiasă că solicitantul în anul precedent depunerii Cererii de finanțare a obținut venituri de exploatare, iar veniturile din activitățile agricole reprezintă cel puțin 50% din total venituri din exploatare ale solicitantului.

În calitate de consilieri de încredere ai antreprenorilorexperții contabili pot sprijini solicitantul pentru întocmirea și depunerea proiectelor.

Totodată, membrii CECCAR pot fi eligibili pentru a depune proiecte pe această măsură – printre domeniile de diversificare acoperite în cadrul submăsurii sunt prevăzute și serviciile contabile (cod CAEN 6920).

Citește mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by