IFAC traduce toate punctele de vedere în patru limbi suplimentare

În calitate de voce globală a profesiei contabile, IFAC publică puncte de vedere (PV) cu privire la aspecte-cheie de politică ce afectează profesia contabilă și întreaga societate. Aceste PV-uri sunt instrumente bine documentate, disponibile pentru oricine pentru o mai bună înțelegere a subiectelor cruciale care afectează lumea noastră și care ar putea influența politicile ce ne afectează pe toți.

Pentru ca PV-urile sale să devină mai accesibile circumscripției sale globale și părților interesate, IFAC a publicat toate cele șapte PV-uri, disponibile inițial numai în limba engleză, în patru limbi: arabă, franceză, rusă și spaniolă.

„De la îmbunătățirea transparenței sectorului public cu decizii bazate pe date până la furnizarea către investitori a unor informații de înaltă calitate și de încredere privind sustenabilitatea, aceste puncte de vedere acoperă o gamă largă de subiecte de importanță critică pentru profesioniștii contabili din întreaga lume”, a declarat Kevin Dancey, CEO IFAC. „Aceste traduceri vor îmbunătăți capacitatea experților contabili de a avea un impact asupra societăților și jurisdicțiilor lor”, a mai adăugat acesta.

Subiectele abordate în PV sunt:

Îmbunătățirea raportării corporative: Raportarea corporativă ar trebui să cuprindă toate informațiile relevante despre organizații. Cu toate acestea, investitorii și alte părți interesate solicită mai multe informații și de calitate superioară cu privire la performanța întreprinderii, riscuri, oportunități și perspective pe termen lung, în special în ceea ce privește aspectele legate de sustenabilitate, decât sunt disponibile în cadrul procesului convențional de raportare financiară.

O mai mare transparență și responsabilitate în sectorul public: Acest punct de vedere explorează modul în care guvernele pot utiliza resursele de care au nevoie pentru a lua decizii în cunoștință de cauză, bazate pe date, cu o guvernanță solidă și o gestionare financiară publică, și modul în care profesia contabilă poate colabora cu sectorul public pentru a contribui la asigurarea unui viitor mai sustenabil, mai incluziv și mai prosper pentru toți.

Adoptarea unei profesii centrate pe oameni: Profesia contabilă este, în primul rând, o profesie formată din oameni și echipe care colaborează. Acest PV explorează legătura dintre persoanele din profesia contabilă, componentele de bază ale profesiei (educație, raționament profesional, etică, valori) și angajamentul profesiei față de interesul public.

Menținerea încrederii și a siguranței în timpul unei crize: Menținerea încrederii în timpul unei crize este cea mai rapidă cale de redresare. Acest PV explorează rolurile-cheie pe care le au autoritățile de reglementare, profesia contabilă la nivel mondial și persoanele responsabile cu guvernanța în menținerea siguranței pe timp de criză.

Realizarea de audituri de înaltă calitate: Auditurile de înaltă calitate ale situațiilor financiare sunt esențiale pentru organizații puternice și sustenabile, piețe financiare și economii. Toți participanții la ecosistemul de audit trebuie să acționeze pentru a îmbunătăți procesul de audit.

Politici climatice: Schimbările climatice reprezintă o problemă urgentă, globală și sistemică ce poate amenința sustenabilitatea organizațiilor, piețelor și economiilor. Acest PV descrie modul de adoptare a acțiunilor climatice și cum să fii parte din soluție.

Combaterea corupției și a spălării banilor: Consecințele corupției sunt semnificative și larg răspândite, de la costuri directe pentru indivizi și societate până la încurajarea comportamentului infracțional și subminarea încrederii în instituții. Bazându-se pe un cod etic puternic, profesioniștii contabili din întreaga lume joacă un rol esențial în lupta împotriva corupției.

Punctele de vedere pot fi accesate pe site-ul IFAC în cele cinci limbi traduse oficial, dar sunt disponibile și în limba română cu ajutorul integrării instrumentului Google Translate de către IFAC. Varianta în limba română poate fi accesată din bara de sus a site-ului, de la butonul dedicat.

Vă rugăm să aveți în vedere că informațiile de pe site-ul IFAC sunt traduse automat prin intermediul Google Translate. CECCAR nu își asumă responsabilitatea pentru acuratețea traducerii informațiilor de pe site-ul IFAC, neavând nicio contribuție în acest sens. Textul original este cel disponibil în limba engleză.

Written by