Modificări la Normele privind autorizarea pentru simplificarea determinării sumelor care fac parte din valoarea în vamă a mărfurilor

În Monitorul Oficial nr. 1028 din 28 octombrie 2021 a fost publicat Ordinul nr. 1.518/2021 al ANAF pentru modificarea și completarea Normelor privind autorizarea pentru simplificarea determinării sumelor care fac parte din valoarea în vamă a mărfurilor, aprobate prin OPANAF nr. 1.890/2016. Potrivit actului normativ, autorizațiile pentru simplificarea determinării sumelor care fac parte din valoarea în vamă a mărfurilor se emit de Direcția Generală a Vămilor la solicitarea persoanelor interesate, numai pentru plasarea mărfurilor, în mod repetat și în baza acelorași condiții contractuale, sub regim vamal de punere în liberă circulație.

Transmiterea și prelucrarea cererilor, precum și emiterea și gestionarea ulterioară a autorizațiilor, respectiv modificarea, revocarea, anularea și suspendarea acestora se efectuează prin utilizarea Sistemului de decizii vamale, dezvoltat la nivelul UE și pus la dispoziția operatorilor economici și a autorităților vamale din statele membre de Comisia Europeană.

Citește mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by