Ministerul Finanțelor propune modificări la Codul fiscal și la Codul de procedură fiscală

Ministerul Finanțelor (MF) a publicat pe site-ul instituției, pentru consultare, două proiecte de acte normative vizând reglementări în domeniul fiscal: un proiect de Ordonanță pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal și un proiect de Ordonanță pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală și reglementarea unor măsuri fiscale.

♦ Primul dintre acestea, proiectul de Ordonanță pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, are în vedere – după cum precizează inițiatorii în Nota de fundamentare – modificări pe mai multe segmente, astfel:

I. Impozit pe profit

1.1. Reguli pentru începerea perioadei impozabile în cazul persoanei juridice străine rezidente în România potrivit locului conducerii efective. Întrucât persoana juridică străină rezidentă în România potrivit locului conducerii efective are obligația să se înregistreze la organul fiscal central competent, potrivit declarației de înregistrare fiscală în România în termen de 30 zile de la data la care a fost notificat că este persoană rezidentă în România, se propune evidențierea începerii perioadei impozabile cu această dată.

1.2. Regimul fiscal al dividendelor primite de persoane juridice române din statele membre ale UE.Pentru conformarea cu dispozițiile Directivei 2011/96/UE, se propune completarea art. 24 din Codul fiscal, respectiv completarea prevederiloralin. (1) lit.a) pct. 2 și lit. b) pct. 3, precum și a celor de la alin. (5) lit. b), cu dispoziții referitoare la „un alt impozit care substituie impozitul pe profit”, în ceea ce privește condiția privind impozitul plătit în România de către societatea română care primește dividende din alte state membre ale UE, condiție care trebuie îndeplinită pentru asigurarea neimpozitării acestor venituri.

Citește mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by